Baranya.hu

Közgyűlés dokumentumai

Meghívó a Baranya Megyei Közgyűlés október 22-i alakuló ülésére

 (pdf, 39,7KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

 (, 78,9KB)

Döntés a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

 (pdf, 53,3KB)

Meghívó a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

 (pdf, 156,7KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének......./2019.(…..) számú rendelete Baranya megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről

 (pdf, 532,9KB)

Határozati javaslat Baranya megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól

 (pdf, 469,7KB)

Térszerkezeti tervlap

 (pdf, 14,4MB)

Szántók övezete

 (pdf, 15,5MB)

Jó termőhelyi adottságú szántók

 (pdf, 15,4MB)

Erdőtelepítésre javasolt terület

 (pdf, 15,4MB)

Tájképvédelmi terület

 (pdf, 15,1MB)

Világörökségi és világörökségi várományos területek

 (pdf, 14,2MB)

Vízminőség-védelmi terület

 (pdf, 14,5MB)

Nagyvizi meder övezete

 (pdf, 14,1MB)

Honvédelmi és katonai célú területek

 (pdf, 14,0MB)

Ásványi nyersanyagvagyon övezet

 (pdf, 14,1MB)

Rendszeresen belvízjárta területek

 (pdf, 14,1MB)

Földtani veszélyforrás terület

 (pdf, 14,1MB)

Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete

 (pdf, 14,3MB)

Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete

 (pdf, 14,6MB)

Baranya előkészítő fázis

 (pdf, 8,1MB)

Baranya javaslattevő fázis

 (pdf, 7,4MB)

Környezeti értékelés

 (pdf, 7,2MB)

Ökológiai hálózat területének övezetei

 (pdf, 8,2MB)

Együtt tervezésre javasolt térségek övezete

 (pdf, 8,8MB)

Erdők övezete

 (pdf, 3,4MB)

Építészet örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek

 (pdf, 2,4MB)