Baranya.hu

Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés

Projekt tájékoztató

A fő kedvezményezett neve:                  Baranya Megyei Önkormányzat

A projekt címe:                                       Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés

A projekt azonosító száma:                    TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001

A támogatás összege:                            1 397 568 178 Ft

A támogatás mértéke:                            100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2022.09.30.

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

 

PROJEKT CÉLJA: A projekt célja Pécsnek és Baranya megye frekventált turisztikai célterületének, Siklósnak az összekapcsolása kerékpárúttal, mely hozzájárul a megye kerékpárturizmust vonzó képességének növeléséhez. Cél a tervezett turisztikai nyomvonal mellett, Eszterágpusztán lévő Zsolnay burkolattal díszített kápolna és harangláb műemlékegyüttes bekötése a turisztikai kerékpárútba, és bemutathatóvá tételének megteremtése. További cél a turisztikai kerékpárúttal feltárt településeken a turizmus generálta helyi gazdaságélénkítő folyamatok megindítása.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett turisztikai kerékpárút 36 km hosszú szakasza közúton táblás, illetve felfestéses kijelöléssel, valamint a külterületeken kerékpárút létesítésével jön létre. Az út mentén 4 db kerékpáros pihenőhely kerül telepítésre. A pihenőhelyek vagyonvédelmi rendszerrel lesznek felszerelve. A kerékpárúttal feltárt településeken a kerékpáros turizmus számára fontosabb szolgáltatási helyeken kerékpártámaszok telepítése történik. A projekttel érintett utak rossz állapotú útszegélyei felújításra kerülnek a biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében. A túraútvonal tengelyéhez közel, Szalánta Eszterágpusztai településrészén épült kápolna és harangláb épületegyüttes kuriózumnak számít a Zsolnai kerámia burkolatával. Az épületek felújításával, bemutathatóságának megteremtésével, valamint a kerékpárúttal történő elérésével idegenforgalmi vonzerő képessége növekedni fog. Intenzív marketing tevékenység mellett a fejlesztés eredményét meg kívánjuk ismertetni a célközönség számára országos szinten. Önállóan támogatható tevékenységek 3.1.1.A)a) pont: Eszterágpusztai épületegyüttes bemutathatóvá tételének megteremtése, a szükséges felújítások elvégzése megvalósul. 3.1.1.C)a) pont: A projekttel meglévő nemzetközi kerékpáros-turisztikai hálózathoz, valamint turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó kerékpáros útvonal létesül a szakmai-műszaki tartalomban ismertetett módon. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.1: a) a projektben élénk marketing tevékenységgel a turisztikai kerékpárút és a műemlék együttes piacra vitele megtörténik. b) az épületegyüttes felújítása az akadálymentes előírások szerint kerül megtervezésre és kivitelezésre. e) a projekt méretének megfelelő tartalmú nyilvánosság biztosítási csomagot valósítják meg a pályázók. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.2: a) a kerékpáros pihenőkbe telepítendő vagyonvédelmi rendszerek, valamint az Eszterágpusztai épületegyüttes bemutatását segítő eszközök kerülnek beszerzésre; d) információs táblák és kerékpártámaszok kerülnek telepítésre a turisztikai kerékpárút frekventált célpontjaiban; f) a műemlék együttes Zsolnay homlokzatburkolatának és épületdíszeinek restaurálása; j) kerékpáros pihenők létesülnek a vonatkozó előírásoknak megfelelően; k) a kerékpárút használhatósága érdekében útfenntartó gépek beszerzése történik;

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK TELJESÜLÉSE: A támogatási kérelem benyújtására, és majdani megvalósítására létrejött konzorciumnak tagja olyan szervezet, mely TDM szervezeti tagsággal rendelkezik. A projekt szakmai tartalmának kidolgozására turisztikai szakértő kerül bevonásra, és a konzorciumi tagok szakmai együttműködések útján segítik elő a fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságát. A projekt eredménye teljes mértékben hozzájárul a turizmus szezonális ingadozásának csökkentéséhez. A projektfejlesztés időszakában marketing stratégia készül. A műemlék együttes innovatív módon kerül bemutatásra, a projektelem költségének több mint 10%-a fordítódik a bemutató eszközök, egyéb immateriális javak beszerzésére. Többnyelvű tájékoztató tábla és prospektus segíti a műemlék együttest felkeresők informálását. A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alapján történik a kerékpárút műszaki kialakítása. A fontosabb turisztikai célpontoknál kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A településeken és a kerékpárút mentén információs táblák segítik a kerékpárosok tájékoztatását. Szervizcsomagok biztosítási helyei és a szervízszolgáltatást nyújtó szakszolgálat ellátása a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TELJESÜLÉSE: A fejlesztés elősegíti a turisták helyben tartózkodási idejének meghosszabbítását, hozzájárul foglalkoztatás-bővítéshez. A projekt konzorciumi formában valósul meg, és több önállóan támogatható fejlesztést is tartalmaz. Megfelel a felhívás szakmai követelményeinek, nem tartalmaz nem támogatható tevékenységet. A projektmenedzsment szakmai felkészültsége megfelelő, a megvalósításhoz a szervezeti háttér biztosított. A projekt műszaki tartalma szakmailag előkészített, felméréseken alapul. A kerékpárút kapcsolódik már megépült turisztikai kerékpárutakhoz és turisztikai célpontokhoz. A projekt a kerékpározással a szelíd turizmust támogatja, mely nem rontja a táj és a környezet teherviselő képességét.