Baranya.hu

Befektetőknek

feltöltés alatt...

BEMUTATÓ – BARANYA MEGYE

 

Baranya megye földrajzi fekvéséből kifolyólag fontos tranzitszerepet tölt be Horvátország és a Balkán felé. Változatos domborzati adottságai teret engednek a mezőgazdaság számos ágának. Természeti és kulturális értékeinek köszönhetően népszerű idegenforgalmi célpont. A termelő szektor egyes iparágak évtizedes hagyományaira és a jelen lévő szakmakultúrákra alapozhat. A Pécsi Tudományegyetem innovációs potenciálja pedig a gazdaság egésze számára kitörési pontot kínál.

 

Közlekedés és logisztika

A megye földrajzi helyzetét a hegyek és a folyók határozzák meg. Keletről a Duna, délről a Dráva határolja, területét pedig a Mecsek és a Villányi-hegység nyugat-keleti irányú vonulatai szabdalják fel. A hegyek determinálják a közlekedési útvonalakat, amelyek a magaslatokat kikerülve épültek.

Közúton logisztikai szempontból legfontosabbak az M6-os és az M60-as gyorsforgalmi utak. Ezeken a megyeszékhely és a főváros között 222 km a távolság. Valamivel rövidebb, nagyjából 200 km az út, ha az autópálya helyett a 6-os számú főútvonalra esik a választás. A megye nyugati és északi része szempontjából releváns kapcsolódási pont a gyorsforgalmi úthálózatra a Szigetvárról induló és Kaposvártól 2x2 sávos 67-es út.

A közeljövő tervei között szerepel a gyorsforgalmi hálózat bővítése. Az M6-os Bóly és országhatár közötti szakaszával 2023-tól közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés jöhet létre Horvátországgal. Ugyanezt a célt szolgálja az M60-as továbbépítése Pécstől Szigetvár, majd Barcs irányában. Az első lépés a tervek elkészítése, amihez a források rendelkezésre állnak.

A távlati tervek között szerepel egy további jelentős útépítési beruházás: a 67-es Kaposvártól délre eső, Szigetvárig tartó szakaszának gyorsforgalmivá alakítása.

A megyét két oldalról folyók határolják, amelyek közúti közlekedési szempontjából nehézséget jelentenek, ugyanakkor lehetőséget kínálnak folyami szállítására. A Dunán Baranyában egyelőre nincsen híd, átkelni Bajánál vagy a mohácsi komppal lehet. A mohácsi híd építésének előkészületei azonban már előrehaladott szakaszban vannak. A négysávos műtárgy tervei 2021 első felében készülhetnek el.

A Dráván magyar területen – pontosabban a határon – egyetlen átkelési lehetőség van: a Drávaszabolcs és Alsómiholjác közötti híd. Ettől keletre még további két határátkelőt használhat a közúti forgalom: Beremend és Petárda, valamint Udvar és Főherceglak között.

A megye vasúthálózata átlagos sűrűségű. A legfontosabb a Budapestet Péccsel összekötő 40-es számú villamosított fővonal, amelyen két óránként közlekednek az InterCity járatok.

A nemzetközi vasúti forgalom a Magyarbóly és Pélmonostor közötti átkelési ponton zajlik, a szerelvények átszállással ugyan, de összekapcsolják Pécset Eszékkel.

A folyami szállítás kapuja a mohácsi kikötő, ami az EU egyetlen folyami határkikötője. A közeljövő tervei között jelentős fejlesztése szerepel.

A Pécs-Pogány repülőtéren keresztül – maximum 46 tonnás gépekkel – közvetlen légi összeköttetést lehet teremteni szinte bármely európai célállomással.

 

Infrastruktúra, iparterületek

A megyei gazdaságfejlesztés legfontosabb bázisai az ipari parkok. Ezekből a speciális jogi státusú területekből jelenleg nyolc van, közülük három Pécsett.

A Pécs Ipari Park 131 hektár területet foglal magába. A 6-os főút, az M60-as autópálya mellett fekszik, jellemző profilja az ipar, a logisztika és a nagykereskedelem. A befektetők 0,6-5,6 hektár közötti, közművesített telkek közül válogathatnak. Emellett segítséget kaphatnak a szükséges ügyintézéshez.

A Pécs Déli Ipari Park 240 hektárjával a megye legnagyobbja. A M60-as autópálya és a pogányi repülőtér tőszomszédságában terül el. Jelenleg 109 hektárnyi szabad telekkel rendelkezik. A minimálisan használatba vehető terület 0,25 hektár, a beépíthetőség 50%, a lehetséges építménymagasság elérheti a 15 métert. A közművesített telkek megvásárolhatók, bérbe vehetők és lízingelhetők. A kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező park több nyelven kínál üzleti szolgáltatásokat a befektetőknek.

A Pannova Ipari Park Pécstől nyugatra, a Kővágószőlősre vezető úttól délre található. Területe 53,8 hektár, lakott területektől távoli elhelyezkedésének köszönhetőn szinte bármilyen gazdasági tevékenységre alkalmas. A közművesített telkek mellett többnyelvű üzleti szolgáltatásokat és irodabérleti lehetőséget kínál.

A Bólyi Ipari Park 57,7 hektáros területe a város déli peremén található. Közvetlen közelében halad el az M60-as autópálya és a Villány–Mohács vasútvonal, így logisztikai szempontból nagyon kedvező a helyzete. A park különlegessége a termálvizes távfűtési rendszer, amihez kedvezményes hődíjakat kínál a város. A parkban az önkormányzat 11 gyártócsarnokot épített 16 500 m2 hasznos alapterülettel, amit a befektetők bérbe vehetnek. Rendelkezésre állnak üres, zöldmezős beruházásra alkalmas telkek is.

A Komlói Ipari Parkot barnamezős beruházásban, korábbi bányalétesítmények helyén alakította ki az önkormányzat. 29,7 hektáros területe teljesen közművesített, beleértve a modern kommunikációs hálózatot és az utakat. Rendkívül közel van a főútvonal és a vasúti pályaudvar. A város kedvezményes árú telkeket és munkahelyteremtési támogatásokat kínál a letelepedni szándékozó cégeknek.

A Mohácsi Ipari Park a második legnagyobb a megyében. 225 hektáros területe a várostól északra található. A logisztikai lehetőségek nagyon jók a dunai kikötő, a vasúti iparvágány és a közvetlen közelben lévő M6-os autópálya révén. Zöldmezős beruházás céljára akár 7-11 hektáros telkek is elérhetőek. További befektetővonzó tényező a képzett, nyelveket beszélő munkaerő és a horvát határ közelsége.

A Sellyei Ipari Park 51 hektáron várja az Ormánságot megcélzó befektetőket. A város déli részén fekvő parkban jelenleg 36 hektár van szabadon. Ezek zöldmezős beruházások céljára bérleti és vételi konstrukciók keretében egyaránt hasznosíthatóak. Az önkormányzat adminisztrációs és adózási könnyítésekkel várja a befektetőket.

A Siklósi Ipari Park a város északkeleti peremén, az egykori vasútvonal közelében található. Összterülete 29,5 hektár, ebből jelenleg 13,5 hektár használható fel zöldmezős beruházás céljára. Elérhető vételi és bérleti formában egyaránt. Az önkormányzat tervei között szerepel a park fejlesztési területén a még hiányzó infrastruktúra kiépítése és egy ipari csarnok létesítése.

A megújuló energiaforrások használata és a zöldenergia-felhasználás súlya folyamatosan növekszik. Pécsett működik Közép-Európa legnagyobb, kogenerációs biomassza-erőműve, hasonlóan biomasszát használ a komlói távfűtés, Bólyban pedig termálvízből nyerik az intézményeket és a cégeket fűtő hőenergiát. A megye számos pontján épültek naperőművek, napelemparkok.

 

Lakosság és foglalkoztatás

Baranya lakossága a statisztikai hivatal 2018. évi adatai szerint 360 704 fő. A legnagyobb város értelemszerűen a megyeszékhely, Pécs a maga közel 143 ezer főnyi lakosságával. A tízezer főt még három település haladja meg: Komló (22 635), Mohács (17 089) és Szigetvár (10 421). A megye területének legnagyobb részére az aprófalvas szerkezet a jellemző. A 301 település kétharmadának, 211-nek a lakossága nem éri el az ötszáz főt. Ebből következőleg viszonylag kicsi, néhány ezres lakosú városok mikrotérségi vezető szerepre tudtak szert tenni.

A térség az ország etnikailag legszínesebb régiói közé tartozik. A kisebbségek aránya az országos átlag duplája, a hazai németek és délszlávok nagyjából egyharmada itt él. Ennek közvetlen gazdasági előnye a lakosság átlagot meghaladó idegennyelv-tudása.

 

2019. évi adatok alapján a munkavállalói korú népesség a megyében 272 800 fő, a foglalkoztatási ráta 57,4%-os, az állástalanok aránya pedig 6,6%. Utóbbiak 27,58%-a szakmunkás, 23,5%-uknak érettségije van, 4,56% pedig diplomás. A foglalkoztatottak száma hosszú ideje emelkedő trendet mutat, 2014-19 között mintegy 8%-kal nőtt.

Az egyes járásokon belül azonban nagyon különbözőek a munkanélküliségi mutatók. A pécsi járásban csak 3,49%, a komlóiban 4,35%, a szigetváriban viszont 11,64%, a sellyeiben pedig 11,55%.

A városok foglalkoztatási mutatói rendre jobbak a kisebb településeknél. A legjobb helyzetben lévő települések közül Mohácson 0,4%, Szigetváron 0,63% Siklóson pedig 0,76% az állástalanok aránya.

A megye átlagos bérszínvonala országos viszonylatban az alacsonyabbak közé tartozik. 2020 első félévének adatai szerint a nettó átlagkereset 215 361 forint volt, amivel a megyék rangsorában a 12. helyet foglalja el. Elmarad mind az országos (262 648), mind a régiós (221 676) átlagtól. A növekedés üteme viszont gyorsabb, mint másutt: az előző év azonos időszakát 11,2%-kal haladta meg, aminél csak két megyében volt magasabb a béremelkedés.

 

Oktatás és egyéb szolgáltatások

Baranya számára az oktatás versenyelőnyt és kitörési pontot jelent. Középfokon több tucat gimnázium és szakközépiskola közül választhatnak a diákok. Pécsett tizenegy szakképző működik, további egy-egy pedig Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Sásdon, Sellyén, Siklóson, Szentlőrincen, Szigetváron és Villányban. A szakképzés nagyon tág spektrumú, az építőipartól a vendéglátáson át az egészségügyig minden, a megyében jelen lévő iparág utánpótlásáról képes gondoskodni. Különösen erősek a gépipari szakmák tradíciói, ilyen képzések több iskola tanrendjében szerepelnek. Az intézmények legtöbbjének kínálatában tovább-, át- és felnőttképzési lehetőségek is megtalálhatóak.

Az oktatás csúcsintézménye a Pécsi Tudományegyetem, ahol száznál több szakon diákok ezrei tanulnak. Az intézmény tíz karral rendelkezik:

Állam- és Jogtudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Egészségtudományi Kar

Gyógyszerésztudományi Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Műszaki és Informatikai Kar

Művészeti Kar

Természettudományi Kar

A kínálat a teljes spektrumot lefedi a felsőoktatási szakképzéstől a doktori iskolákig. A növekvő számú külföldi hallgatónak köszönhetően évről-évre bővül az idegen nyelven végezhető tárgyak száma. A PTE a térség egyik legfontosabb versenyképességi tényezője, hiszen ilyen széles vertikumú felsőoktatással mindössze néhány megye rendelkezik az országban.

Az egyetem kulcsszerepet játszik a térségi innovációban. A falai között működő számos kutatócsoport – köztük például a mérnöki és orvostudományi szakmák képviselői – szoros együttműködések hálóját építették ki a megye önkormányzataival, vállalataival és iparági kooperációs szervezeteivel. Létrejöttek azok a csatornák, amelyeken keresztül a gazdaság igényei eljutnak a kutatókhoz, a legújabb innovációk pedig a cégekhez.

 

A megye rendkívül színvonalas kulturális kínálattal büszkélkedhet. 2010-ben Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa, az akkori nagyberuházások – mint a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ – máig meghatározóak a megyében. A kulturális élet szereplői közül meg kell említeni a Pécsi Nemzeti Színházat, a nemzetközi hírű Pannon Filharmonikusok zenekart és a Bóbita Bábszínházat. Mellettük kórusok, színtársulatok, országos hírű és feltörekvő könnyűzenei együttesek sorának otthona a város.

 

Baranya népszerű idegenforgalmi célpont. A legfontosabb vonzerő egyrészről Pécs ókeresztény és török kori műemlékeivel, kulturális programjaival, másrészt pedig a Harkány–Siklós–Villány térsége. Ide a termálvizes gyógy- és élményfürdők, a borok és a gasztronómia csábítják a vendégeket. A három városban összesen 26, legalább háromcsillagos szolgáltatást nyújtó szálláshely és 40 étterem működik.

Több, tömegeket vonzó fesztivál és kulturális rendezvény kötődik a megyéhez. A legismertebb a mohácsi busójárás, aminek a kedvéért minden évben tízezrek érkeznek a városba. További jelentős események a harkányi fürdőfesztivál, a villányi vörösborfesztivál, a pécsváradi leányvásár és a szigetvári Zrínyi Napok. A megyeszékhelyen a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a Pécsi Egyetemi Napok, valamint az őszi Pécsi Napok tartoznak a legnépszerűbb programok sorába.

 

Az egészségügyi ellátás magas színvonalú. Az egyetemi orvoskar oktató kórházaként működő pécsi klinikai központ osztályain minden ellátási forma igénybe vehető. További kórházak működnek Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron – részben aktív, részben rehabilitációs célokat szolgáló ágyakkal. Átlagon felüli az alapellátás: a megyében egy háziorvosra 1330 beteg jut, ami országosan messze a legjobb aránynak számít.

 

Fejlesztések a közelmúltból

Baranya települései kifejezetten befektetőbarát gazdaságpolitikát folytatnak, így nem meglepő, hogy az elmúlt 10 évben nemzetközi nagyvállalatok létesítettek új telephelyet vagy bővítették a meglévőt.

Az itteni beruházásokra ösztönzőleg hat, hogy a dél-dunántúli régió az Európai Unió összességében kevésbé fejlett térségei közé tartozik, így az itteni pályázatok akár 50%-os támogatási intenzitásra tarthatnak igényt.

Néhány nagyobb beruházás a közelmúltból:

Az Aldi Magyarország informatikai központot létesített 70 új, magas hozzáadott értékű munkahelyet teremtve.

A BAT Pécsi Dohánygyár jelentősen, száz fővel emelte a munkavállalók létszámát.

A Deutsche Telekom IT Solutions (korábbi nevén ITSH) több száz, idegen nyelven jól beszélő diplomásokat alkalmazó szolgáltatóközpontot működtet.

A dél-koreai Hanon Systems Hungary autóipari világcég mintegy félezer embert foglalkoztató gyárat épített.

Az autóiparban használt hang- és fénytechnikai eszközöket készítő Harman Professional Kft. folyamatosan növekedve 700 főre emelte munkavállalói létszámát.

A HAUNI Hungária Gépgyártó Kft., az egyedi gépgyártás világpiacának kulcsszereplője több milliárd forintos technológiai beruházást és jelentős létszámbővítéseket hajtott végre.

A Magnus Aircraft vadonatúj repülőgépgyártó és kompozitüzemet épített a pogányi repülőtér mellett, 120 alkalmazottal.

A fűtési és hűtési rendszereket gyártó német Viessmann informatikai szolgáltatóközpontot alapított, 100 új munkahellyel.

 

Kapcsolat

Baranya Megyei Önkormányzat

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Email: elnok@baranya.hu

Telefonszám: 72/500-402

 

PRESENTATION – BARANYA MEGYE

 

Due to its geographical location, Baranya County plays an important transit role towards Croatia and the Balkans. Its varied topographical features enable several branches of agriculture to operate here. Its natural and cultural values make the county a popular tourist destination. The production sector can rely on the decades-long traditions of certain industries and the existing professional cultures. The innovation potential of the University of Pécs offers a take-off point for the economy as a whole.

 

Transport and logistics

The geographical location of the county is determined by mountains and rivers. It is bordered on the east by the Danube and on the South by the Drava, and its territory is divided by the west-east ridges of the Mecsek and Villány Mountains. The mountains determine the traffic routes, which were built to bypass the high grounds.

From the viewpoint of logistics, among the public roads, the most important are the motorways M6 and M60. On these the distance between the county seat and the capital is 222 km. The route is slightly shorter, about 200 km, if one decides to travel on main road 6 instead of the highway. For the western and northern part of the county the relevant connection point to the expressway network is road 67, which has two lanes and run from Szigetvár to Kaposvár.

Plans for the near future include the expansion of the expressway network. With the section of M6 between Bóly and the border, a direct expressway connection can be established with Croatia in 2023. The further expansion of the M60 from Pécs in the direction of Szigetvár and then Barcs serves the same purpose. The first step is to prepare the plans for which the resources are already available.

Future plans include another significant road construction project: the conversion of the section of road 67 located south to Kaposvár and leading to Szigetvár into an expressway.

The county is bordered on two sides by rivers, which is inconvenient for road transport but at the same time offers the possibility of river transport. There is no bridge on the Danube in Baranya yet, crossing is possible by ferry at Baja or Mohács. However, preparations for the construction of the Mohács bridge are already at an advanced stage. Plans for the four-lane structure are expected to be completed in the first half of 2021.

In the Hungarian section of the Drava – more precisely at the border – there is only one crossing option: the bridge between Drávaszabolcs and Donji Miholjac. To the east, two more border crossings can be used by road traffic: between Beremend and Baranjsko Petrovo Selo, and between Udvar and Kneževo.

The county’s railway network has an average density. The most important is the electrified main line no. 40 connecting Budapest with Pécs, on which InterCity services run every two hours.

International rail traffic passes through the crossing point between Magyarbóly and Beli Manastir. Although after a transfer, the trains connect Pécs with Osijek

The gate of water transport is the port of Mohács, which is the only river border port in the EU. Plans for the near future include the significant further development of the port.

Through the Pécs-Pogány airport – with aircraft up to 46 tons – direct air connections can be established with virtually any European destination.

 

Infrastructure, industrial areas

The most important bases for economic development in the county are the industrial parks. There are currently eight of these areas that hold special legal status, three of them is located in Pécs.

The Pécs Industrial Park covers an area of 131 hectares. It is located next to main road 6 and the M60 motorway, with typical profiles of industry, logistics, and wholesale. Investors can select plots with utilities ranging from 0.6-5.6 hectares in size. They can also request help with the necessary administration.

With its 240-hectare area, the Pécs Southern Industrial Park is the largest in the county. It is located right next to the M60 motorway and the Pogány Airport. It currently has 109 hectares of vacant land. The minimum area that can be used is 0.25 hectares, the buildability is 50%, and the possible building height can reach 15 meters. These plots, which have all public utilities, can be purchased, rented or leased. The park has excellent transport links and offers business services to investors in several languages.

The Pannova Industrial Park is located west of Pécs, south of the road to Kővágószőlős. It covers an area of 53.8 hectares and is suitable for almost any economic activity due to its remote location from residential areas. Besides plots with public utilities, it offers multilingual business services as well as office rental.

The 57.7 hectare area of the Bóly Industrial Park is located on the southern outskirts of the town. The M60 motorway and the Villány-Mohács railway line pass right next to it, which makes its position very favourable in terms of logistics. A special feature of the park is the thermal water district heating system, for which the town offer discounted heating costs. The municipality has built 11 production halls in the park with a usable floor area of 16,500 m², which is available for investors to rent. There are also vacant plots suitable for greenfield investments.

The Komló Industrial Park was established by the municipality in a brownfield investment, on the site of former mining facilities. Complete public utilities are available over its 29.7 hectare area, including a modern communications network and roads. It is very close to both the main road and the railway station. The town offers plots under discounted prices and job creation subsidies to companies intending to settle here.

The Mohács Industrial Park is the second largest in the county. Its 225 hectare area is located north of the town. Its logistics features are very good due to the Danube port, the railway side-track and the nearby M6 motorway. Plots up to 7-11 hectares are available for greenfield investments. Another attractive factor for investors is the skilled, foreign language-speaking workforce and the proximity to the Croatian border.

The Sellye Industrial Park awaits investors considering settling in the Ormánság region with its 51 hectares. The park, located in the southern part of the town, currently has 36 hectares of vacant land. These can be used for greenfield investments within the framework of both rental and purchase schemes. The municipality offers investors administrative and tax reliefs.

The Siklós Industrial Park is located on the north-eastern edge of the town, near the former railway line. It has a total area of 29.5 hectares, of which 13.5 hectares can currently be used for greenfield investments. Both purchase and rental options are available. The municipality’s plans include the construction of the missing infrastructure in the development area of the park and the establishment of an industrial hall.

The utilization of renewable energy sources and the prominence of green energy usage are constantly increasing. The largest cogeneration biomass power plant in Central Europe operates in Pécs, and similarly biomass is used for district heating in Komló, while in Bóly the thermal energy for heating institutions and companies is generated from thermal water. Solar power plants and solar parks have been built in several parts of the county.

 

Population and employment

According to the 2018 data of the statistical office, the population of Baranya is 360,704. By far the largest city is naturally the county seat, Pécs, with its population of almost 143 thousand. Three towns have more than 10,000 inhabitants: Komló (22,635), Mohács (17,089) and Szigetvár (10,421). Most of the county’s areas are characterized by a small village structure. Two-thirds of the 301 settlements, that is 211, have a population of less than five hundred. As a result, relatively small towns with populations of a few thousand were able to acquire a leading micro-regional role.

The region is one of the most ethnically diverse regions in the country. The proportion of minorities is twice the national average, with roughly one-third of the Germans and South Slavs of Hungary living here. A direct economic advantage of this is the above-average foreign language skills of the population.

 

According to data collected in 2019, the working age population in the county is 272,800, the employment rate is 57.4%, and the ratio of the unemployed is 6.6%. 27.58% of the latter are skilled workers, 23.5% have a high school diploma and 4.56% are graduates. The number of employed people has been on an upward trend for a long time, increasing by about 8% between 2014 and 2019.

However, unemployment rates are very different within each district. In the Pécs district it is only 3.49%, and in the Komló District 4.35%, while in the Szigetvár District it is 11.64%, and in the Sellye District 11.55%.

The employment figures of towns are consistently better than those of smaller settlements. Among the towns with the best rates, the share of the unemployed is 0.4% in Mohács, 0.63% in Szigetvár, and 0.76% in Siklós.

The average wage level in the county is among the lower ones in the county. According to the data of the first half of 2020, the net average salary was HUF 215,361, which places it in the 12th place in the ranking of counties. It is behind both the national (262,648) and the regional (221,676) averages. However, its growth rate is faster than elsewhere: it was 11.2% higher than in the same period of the previous year, with only two counties having a higher wage growth.

 

Education and other services

For Baranya, education serves as competitive advantage as well as a take-off point. At intermediate level, students can choose from dozens of high schools and vocational schools. There are 11 trade schools in Pécs, and Komló, Mohács, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Siklós, Szentlőrinc, Szigetvár and Villány all have one of their own. Vocational training has a very wide spectrum, it covers the supply of all industries present in the county, from construction through hospitality to healthcare. The traditions concerning mechanical engineering professions are particularly strong, and such courses are included in the curricula of several schools. Most of the institutions also offer opportunities for further training, retraining and adult training.

The topmost educational institution is the University of Pécs, where thousands of students study in more than a hundred majors. The university has ten faculties:

Faculty of Law

Medical School

Faculty of Humanities

Faculty of Health Sciences

Faculty of Pharmacy

Faculty of Business and Economics

Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

Faculty of Engineering and Information Technology

Faculty of Music and Visual Arts

Faculty of Sciences

The offering covers the full spectrum from higher vocational training to medical education. Due to the ever-growing presence of foreign students, the number of subjects that can be taken in a foreign language is expanding year by year. The university is one of the most important factors in the competitiveness of the region, as only a few counties in the country can boast of such wide-ranging higher education.

The university also plays a key role in regional innovation. Its several research groups, including representatives of the engineering and medical professions, have built a network of close collaborations with the county’s municipalities, companies, and industry cooperation organizations. The channels have been created, through which the needs of the economy can reach the researches, and which enables companies to have access to the most recent innovations.

 

The county boasts of an extremely high quality cultural offering. Pécs was selected as the European Capital of Culture in 2010, and the major investments of that time – such as the Zsolnay Cultural Quarter and the Kodály Centre – are still playing key roles in the county. Among the actors of the cultural life, the Pécs National Theatre, the internationally renowned Pannon Philharmonic Orchestra and the Bóbita Puppet Theater must be mentioned. Besides them, the city is home to a number of choirs, theatre companies and both nationally renowned and emerging popular music ensembles.

 

Baranya is a popular tourist destination. The most important attraction on the one hand is Pécs, with its early Christian and Turkish monuments and cultural programs, and on the other, the Harkány-Siklós-Villány region. The local thermal water medicinal and adventures spas, and the wine and gastronomy are the main attractive forces behind this region. The three towns have a total of 26 accommodations providing at least three-star service and 40 restaurants.

The county has several festivals and cultural events that regularly attract crowds. The best known is the Busó-walking in Mohács, for which tens of thousands of people visit the town every year. Other significant events are the Harkány Bath Festival, the Villány Red Wine Festival, the Pécsvárad Girls’ Market, and the Szigetvár Zrínyi Days. At the county seat, among the most popular programs we find the Pécs National Theatre Festival, the Pécs University Days, and the Pécs Days, which is held in the autumn.

 

Health care is of a high standard. All forms of care are available in the departments of the clinical centre of Pécs, which operates as the teaching hospital of the university’s medical school. Additional hospitals operate in Komló, Mohács, Siklós and Szigetvár, with beds that are partly active and partly serve rehabilitation purposes. Primary care is above average: there are 1330 patients per GP in the county, which is by far the best rate nationwide.

 

Recent developments

The settlements of Baranya pursue an exceptionally investor-friendly economic policy, so it is not surprising that in the last 10 years large international companies have established new sites or expanded their existing facilities.

Investments made here are motivated by the fact that the South Transadanubia region is one of the altogether less developed regions of the European Union, so local tenders can be realized under up to 50% aid intensity.

Some recent major investments:

Aldi Hungary established an IT centre, creating 70 new, high value-added jobs.

BAT’s tobacco factory in Pécs increased the number of its employees significantly, by one hundred.

Deutsche Telekom IT Solutions (formerly ITSH) operates a service centre employing hundreds of graduates with advanced foreign language skills.

The South-Korean global automotive company Hanon Systems Hungary has built a factory employing about half a thousand people.

Harman Professional Kft., which manufactures sound and lighting equipment used in the automotive industry, has steadily increased its number of employees to 700.

HAUNI Hungária Gépgyártó Kft., a key player in the global market for custom machine manufacturing, has made billions of forints worth of technological investments and significant staff expansions.

Magnus Aircraft has built a brand new aircraft manufacturing and composite plant next to the Pogány Airport, which employs 120 people.

Viesmann, a German manufacturer of heating and cooling systems, has set up an IT service centre with 100 new jobs.

 

Contact

Baranya County Local Government

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Email: elnok@baranya.hu

Telephone: 72/500-402