Baranya.hu

Közgyűlés dokumentumai

Meghívó a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

 (pdf, 156,7KB)

Meghívó a Baranya Megyei Közgyűlés október 22-i alakuló ülésére

 (pdf, 39,7KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

 (, 78,9KB)

Döntés a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

 (pdf, 53,3KB)

Építészet örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek

 (pdf, 2,4MB)

Baranya előkészítő fázis

 (pdf, 8,1MB)

Baranya javaslattevő fázis

 (pdf, 7,4MB)

Környezeti értékelés

 (pdf, 7,2MB)

Ökológiai hálózat területének övezetei

 (pdf, 8,2MB)

Együtt tervezésre javasolt térségek övezete

 (pdf, 8,8MB)

Erdők övezete

 (pdf, 3,4MB)

Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete

 (pdf, 14,6MB)

Nagyvizi meder övezete

 (pdf, 14,1MB)

Szántók övezete

 (pdf, 15,5MB)

Honvédelmi és katonai célú területek

 (pdf, 14,0MB)

Jó termőhelyi adottságú szántók

 (pdf, 15,4MB)

Ásványi nyersanyagvagyon övezet

 (pdf, 14,1MB)

Erdőtelepítésre javasolt terület

 (pdf, 15,4MB)

Rendszeresen belvízjárta területek

 (pdf, 14,1MB)

Tájképvédelmi terület

 (pdf, 15,1MB)

Földtani veszélyforrás terület

 (pdf, 14,1MB)

Világörökségi és világörökségi várományos területek

 (pdf, 14,2MB)

Gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete

 (pdf, 14,3MB)

Vízminőség-védelmi terület

 (pdf, 14,5MB)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének......./2019.(…..) számú rendelete Baranya megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről

 (pdf, 532,9KB)

Határozati javaslat Baranya megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól

 (pdf, 469,7KB)

Térszerkezeti tervlap

 (pdf, 14,4MB)