Baranya.hu

Közgyűlés dokumentumai

1. Beszámoló Baranya Megye 2019.évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2020. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határfogalom alakulásáról

 (pdf, 2,0MB)

2. Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feldatokról

 (pdf, 771,5KB)

3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

 (pdf, 334,7KB)

4. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet elfogadása

 (pdf, 3,1MB)

5. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 2,1MB)

6. Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Barany Megyei Önkormányzat között

 (pdf, 279,2KB)

7. A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány támogatása

 (pdf, 82,9KB)

8. Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

 (pdf, 348,7KB)

9. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellárására - a 2019. október 31. napján kelt Támogatási Szerződés alapán - nyújtott támogatás felhasználásáról

 (pdf, 79,7KB)

10. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2020. I. félévi munkájáról

 (pdf, 217,3KB)

11. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi Közmunkaprogramjáról

 (pdf, 132,6KB)

12. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény- kérelemről

 (pdf, 653,5KB)

13. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület - és Településfejlesztési Operatv Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint a 2020. I. félévében aktuális projektjeiről

 (pdf, 382,0KB)

14. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület - és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

 (pdf, 88,1KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szevei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 202,3KB)

Döntés a TOP támogatotti körben felmért többleforrásigény - kérelemről

 (pdf, 176,6KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2019. január 17-i Jegyzőkönyv

 (pdf, 296,2KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

 (, 78,9KB)

Döntés a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

 (pdf, 53,3KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/14.

 (pdf, 4,1MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/13.

 (pdf, 832,8KB)

Baranya Megyei Önkormányzat közlönye 2019/12.

 (pdf, 173,8KB)

Baranya Megyei Önkormányzat közlönye 2019/11.

 (pdf, 218,0KB)

Baranya Megyei Önkormányzat közlönye 2019/10.

 (pdf, 256,3KB)

Baranya Megyei Önkormányzat közlönye 2019/10. melléklet

 (pdf, 3,2MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/9.

 (pdf, 906,9KB)

Baranya Megyei Önkormányzat 2019/8. Közlönyének melléklete

 (pdf, 2,0MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/8.

 (pdf, 133,6KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/7.

 (pdf, 162,7KB)

Baranya Megyei Önkormányzat 2019/7. számú közlönyének melléklete

 (pdf, 3,2MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/6.

 (pdf, 203,0KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/5.

 (pdf, 388,7KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/4.

 (pdf, 208,9KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/4. melléklet

 (pdf, 2,2MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/3./m2

 (pdf, 2,6MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/3./m1

 (pdf, 2,2MB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/3.

 (pdf, 291,2KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2019/2.

 (pdf, 571,8KB)

Baranya Megyei Önkormányzat KÖzlönye 2019/1.

 (doc, 145,5KB)