Baranya.hu

Közgyűlés dokumentumai

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. május 31-i döntéséről

 (pdf, 153,5KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. május 18-i döntéséről

 (pdf, 87,5KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. április 30-i döntéséről

 (pdf, 109,0KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. április 13-i döntéséről

 (pdf, 106,8KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. március 31-i döntéséről

 (pdf, 97,5KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. március 29-i döntéséről

 (pdf, 95,3KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. március 23-i döntéséről

 (pdf, 124,8KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. március 23-i döntéséről

 (pdf, 124,8KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. március 19-i döntéséről

 (pdf, 100,5KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. február 22-i döntéséről

 (pdf, 154,3KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. február 15 -i döntéséről

 (pdf, 205,9KB)

Kivonat-A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2021. január 28-i döntéséről

 (pdf, 1,9MB)

3_Lejárt

 (pdf, 1,3MB)

2_BMKI 2021. évi tájékoztató

 (pdf, 743,5KB)

2_BMKI 2021. évi tájékoztató_melléklet

 (pdf, 727,0KB)

1_BMRFK 2021. évi beszámoló_rendészeti mutatók

 (pdf, 816,3KB)

1_BMRFK 2021. évi beszámoló_bűnügyi mutatók

 (pdf, 738,2KB)

1_BMRFK 2021. évi beszámoló_melléklet

 (pdf, 502,1KB)

1_BMRFK 2021. évi beszámoló

 (pdf, 1,1MB)

13_TOP_TOP Plusz tájékoztató

 (pdf, 799,9KB)

12_BMFÜ beszámoló

 (pdf, 1,0MB)

11_BMTÜ beszámoló

 (pdf, 1,2MB)

10_PDEB beszámoló

 (pdf, 568,3KB)

9_Pannon ETT elszámolás

 (pdf, 1,4MB)

8_TOP költségnövekmény

 (pdf, 1,3MB)

7_Alapítvány támogatása

 (pdf, 687,8KB)

6_ITP módosítás_melléklet

 (pdf, 949,0KB)

6_ITP módosítás

 (pdf, 1,2MB)

5_költségvetés módosítás_1_melléklet

 (pdf, 3,0MB)

5_költségvetés módosítás_1

 (pdf, 1,0MB)

4_zárszámadás_2021_melléklet

 (pdf, 5,1MB)

4_zárszámadás_2021

 (pdf, 1,3MB)

3_Máza Községi Bányász Fúvószenekarért Alapítvány támogatása

 (pdf, 905,8KB)

1_TMFÜ Nkft._FEB megválasztása

 (pdf, 558,3KB)

2_TOP_költségnövekmény

 (pdf, 1,6MB)

A Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. rövidített cégnevének módosítása

 (pdf, 830,9KB)

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. I. félévben aktuális projektjeiről

 (pdf, 2,3MB)

Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

 (pdf, 1,5MB)

Döntés „Baranya megye előzetes Integrált Területi Programja 2021-27” elfogadásáról

 (pdf, 3,2MB)

Döntés a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó „Baranya Megyei Területfejlesztési Program” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Program társadalmi, gazdasági és környezeti értékelése c. dokumentumok elfogadásáról

 (pdf, 936,4KB)

Döntés a felülvizsgált „Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció” és a „Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi, gazdasági és környezeti értékelésének” c. dokumentumok elfogadásáról

 (pdf, 1,3MB)

Elnöki tájékoztató a rendkívüli jogrendben hozott döntésekről, és beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

 (pdf, 2,3MB)

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítás melléklet

 (pdf, 4,7MB)

A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 1,4MB)

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységét értékelő beszámolója

 (pdf, 1,7MB)

Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 (pdf, 759,1KB)

DEB_Bizottsági tag

 (pdf, 155,8KB)

TOP_többletforrás_módosítás_melléklet2

 (pdf, 1,3MB)

TOP többletforrás_módosított_melléklet1

 (pdf, 3,4MB)

TOP többletforrás_módosított

 (pdf, 220,1KB)

TOP BMÖ tájékoztató május

 (pdf, 163,2KB)

BMFÜ beszámoló 2020. évről_melléklet2

 (pdf, 41,7KB)

BMFÜ beszámoló 2020. évről_melléklet1

 (pdf, 557,7KB)

BMFÜ beszámoló 2020. évről

 (pdf, 271,7KB)

Alapítvány támogatása

 (pdf, 146,2KB)

TOP többletforrás_mellélet2

 (pdf, 1,3MB)

TOP többletforrás_mellélet1

 (pdf, 3,4MB)

TOP többletforrás

 (pdf, 213,0KB)

Kerékpárút tervezés közbeszerzés lezárás_melléklet2

 (pdf, 894,9KB)

Kerékpárút tervezés közbeszerzés lezárás_melléklet1

 (pdf, 47,0KB)

Kerékpárút tervezés közbeszerzés lezárás

 (pdf, 242,7KB)

SZMSZ_módosítás_falu és tanyagondnok

 (pdf, 656,5KB)

Zárszámadás_2020_melléklet

 (xls, 893,0KB)

Zárszámadás_2020

 (pdf, 252,0KB)

Baranya MRFK beszámoló_2021_melléklet

 (pdf, 1,9MB)

Baranya MRFK beszámoló_2021

 (pdf, 146,7KB)

BMTÜ üzletrészének megvásárlása_melléklet1

 (pdf, 76,6KB)

BMTÜ üzletrészének megvásárlása

 (pdf, 200,5KB)

BMTÜ üzletrészének megvásárlása_melléklet2_adásvételi szerződés

 (pdf, 135,7KB)

BMTÜ beszámoló 2020.évről_melléklet2

 (pdf, 40,1KB)

BMTÜ beszámoló 2020. évről_melléklet1

 (pdf, 557,3KB)

BMTÜ beszámoló 2020. évről

 (pdf, 199,3KB)

A Baranya Megyei Értéktár Bizottság tisztségviselőinek és tagjának megválasztása, valamint a Baranya Megyei Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása

 (pdf, 167,9KB)

14. Együttműködési megállapodás megkötése a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidék-fejlesztési Kar, a Magyar Energetikai- És Közmű-Szabályozási Hivatal és a Baranya Megyei Önkormányzat között

 (pdf, 142,7KB)

15. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

 (pdf, 133,3KB)

14. Együttműködési Megállapodás

 (pdf, 299,6KB)

13. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellátására - a 2019. december 13. napján kelt, 54-9/2020. ügyszámú Támogatási Szerződés alapján - nyújtott támogatás felhasználásáról;

 (pdf, 193,4KB)

11. A Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve

 (pdf, 190,2KB)

10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi munkaterve

 (pdf, 351,8KB)

9. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

 (pdf, 553,6KB)

8.Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról

 (pdf, 155,7KB)

7. TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt többletforrásigény

 (pdf, 134,8KB)

7. TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 azonosítószámú projekt többletforrásigény

 (pdf, 76,5KB)

7. TOP-4.1.1-15.BA1-2016-00002 azonosítószámú projekt többletforrásigény

 (pdf, 2,8MB)

7. TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú projekt többletforrásigény

 (pdf, 2,8MB)

7. TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú projekt többletforrásigény

 (pdf, 3,0MB)

7. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

 (pdf, 217,2KB)

6. Bírósági ülnökök megbízatása megszűnésének megállapítása

 (pdf, 169,6KB)

5. 3. számú melléklet

 (pdf, 237,1KB)

5. 2. számú melléklet

 (pdf, 208,1KB)

5. 1. számú melléklet

 (pdf, 247,4KB)

5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keret-megállapodások felülvizsgálata

 (pdf, 185,8KB)

4. Tájékoztató a Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akciótervről

 (pdf, 194,2KB)

4. Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akcióterv - Hazai és Nemzetközi Jó gyakorlatok

 (pdf, 2,6MB)

4. Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akcióterv

 (pdf, 8,6MB)

2. BMÖ Közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a BMÖ Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról

 (pdf, 167,7KB)

1. melléklet

 (pdf, 3,2MB)

1. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségveté-séről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 217,8KB)

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

 (pdf, 277,7KB)

2. A Baranya Megyei Önkornányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 3,3MB)

3. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 247,0KB)

4. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

 (pdf, 290,5KB)

Melléklet 4. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről Harkány

 (pdf, 77,9KB)

Melléklet 4. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről Baksa

 (pdf, 145,7KB)

5. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

 (pdf, 428,3KB)

6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

 (pdf, 80,1KB)

7. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

 (pdf, 82,3KB)

1. Beszámoló Baranya Megye 2019.évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2020. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határfogalom alakulásáról

 (pdf, 2,0MB)

2. Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feldatokról

 (pdf, 771,5KB)

3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

 (pdf, 334,7KB)

4. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet elfogadása

 (pdf, 3,1MB)

5. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 2,1MB)

6. Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Barany Megyei Önkormányzat között

 (pdf, 279,2KB)

7. A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány támogatása

 (pdf, 82,9KB)

8. Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

 (pdf, 348,7KB)

9. Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési célú feladatainak ellárására - a 2019. október 31. napján kelt Támogatási Szerződés alapán - nyújtott támogatás felhasználásáról

 (pdf, 79,7KB)

10. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár 2020. I. félévi munkájáról

 (pdf, 217,3KB)

11. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. évi Közmunkaprogramjáról

 (pdf, 132,6KB)

12. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény- kérelemről

 (pdf, 653,5KB)

13. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület - és Településfejlesztési Operatv Programhoz kapcsolódó feladatairól, valamint a 2020. I. félévében aktuális projektjeiről

 (pdf, 382,0KB)

14. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület - és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól

 (pdf, 88,1KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szevei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

 (pdf, 202,3KB)

Döntés a TOP támogatotti körben felmért többleforrásigény - kérelemről

 (pdf, 176,6KB)

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2019. január 17-i Jegyzőkönyv

 (pdf, 296,2KB)

A Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

 (, 78,9KB)

Döntés a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

 (pdf, 53,3KB)