Baranya.hu

Elnöki köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Baranya Vármegyei Önkormányzat honlapján!

 

Somogy, Tolna, Baranya – Magyarország aranya.” – szól az ismert mondóka, amely együtt említi a dél-dunántúli régió megyéit, a közös földrajzi, gazdasági és történeti vonatkozások miatt. Azonban Baranya egyedi, sajátos arculata önálló figyelmet igényel; Baranya több, mint közigazgatási egység.

Hamvas Béla Baranyát a toszkán és a provance-i tájjal rokonította, dicsérte benne a magyar mediterráneumot: a délszaki fényeit, az ízeit, illatait, sajátos atmoszféráját. Valóban, Baranya sokszínű tájegység, ahol hegyek, völgyek, erdőségek váltakoznak. Természetvédelmi területek óvják az őshonos növényzetet, a különleges geológiai képződményeket. Ezen a szép, termékeny tájon gazdag kulturális értékek fogantak meg, és élnek tovább. Baranyai módon, csak Baranyára jellemző sajátságos, sokszínű-sokrétegű kulturális szövet alakult ki a térségben az évszázadok alatt. A baranyai magyar falvakban, városokban a székelyek és a betelepült svábok, a sokacok, bunyevácok megőrizték szokásaikat, hagyományaikat és az együttélésük gazdaságilag, kulturálisan is gyarapította a településeket. Ennek köszönhetően Baranyában ma is virágzik a többféle nemzeti gyökerű népi, közösségi kultúra.      

Baranya életét ma is a településeinek hétköznapjai és ünnepei határozzák meg; ezeken keresztül ismerhetjük meg a mai Baranyát. Az itt élő családok és a helyi közösségek mindennapjai, a helyi társadalmi-gazdasági események, a közállapotok változásai, az önkormányzatok tevékenysége együttesen tudósítanak a mai baranyai falvak, városok életéről, aktuális gazdasági-társadalmi helyzetéről. A Baranya Vármegyei Önkormányzat elsődleges feladata, hogy a megye 303 településén a gazdaság fejlődését, a vidékfejlesztést, a társadalmi felzárkózást elősegítse, koordinálja. Középtávú, 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciónk és intézkedéseink fókuszában ezek a célkitűzések vannak, ezek megvalósításán dolgozunk közösen a helyi önkormányzatokkal, a gazdasági, a társadalmi szereplőkkel. Nem csak törvényi kötelezettségnek, de küldetésnek is tekintjük a baranyai vidék élhetőbbé, szebbé tételét, és az itt élők életminőségének javítását. Szeretnénk elérni, hogy a munkás hétköznapok értelmes, elérhető jövőt teremtsenek minden családban, minden településen, és minden ünnep, kulturális program a helyi közösség szellemi-lelki megújulását szolgálja.

Ezeket a törekvéseinket, eredményeinket tárjuk Önök elé, és bízom benne, hogy ezáltal új arcát – a fejlődni akaró és fejlődni képes Baranyát  – mutathatjuk meg az érdeklődőknek.

                                                                                                         

Dr. Őri László

                                                                                   Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke