Baranya.hu

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat

Baranya Vármegyei Német Önkormányzat

elnöke: Szugfil József

Deutsche Selbstverwaltung des Komitats Branau

Rövidített elnevezése: BVNÖ – DSdKB

Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7 fő. A képviselők névsorát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pecsétje: kör alakú, kétnyelvű.

A felső körív szövege: Deutsche Selbstverwaltung des Komitats Branau

Az alsó körív szövege: Baranya Vármegyei Német Önkormányzat

Középen: Baranya vármegye címere

A nemzetiségi önkormányzat a magyarországi németek hivatalos zászlóját használja.

A nemzetiségi önkormányzat feladata és hatásköre

 1. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg.
 2. A nemzetiségi önkormányzat ellátja a Baranya vármegyében élő németek érdekeinek területi szintű képviseletét és védelmét.
 3. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait az Njt. 115. §-a szerint látja el.
 4. A nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt közfeladatait az Njt. 116. §-a szerint látja el.
 5. A nemzetiségi önkormányzat – a rendelkezésére álló források függvényében - pályázat kiírásával támogatja a Baranya vármegyében működő települési német nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek tevékenységét.
 6. A nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a Baranya Vármegyei Önkormányzattal (a továbbiakban: vármegyei önkormányzat) szorosan együttműködve - a két önkormányzat közötti együttműködési keret-megállapodásban foglaltakra figyelemmel - fejti ki.
 7. A területi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

- a német nemzetiség országos és regionális szervezeteivel;

- a Baranya vármegyében működő német települési nemzetiségi önkormányzatokkal;

- a vármegyei önkormányzattal, szerveivel, hivatalával;

- más társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal;

- a német nyelvű országokkal, különös figyelemmel a megyei önkormányzat kétoldalú (Rems-Murr-Kreis, Steiermak) kapcsolataira;

- egyéb német nyelvterületen működő civil és társadalmi szervezetekkel.

 1. A nemzetiségi önkormányzat gyakorolja a jogszabályban biztosított egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogát.
 2. A testület feladat – és hatáskörét – az át nem ruházható feladat- és hatáskörök kivételével - szerveire ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlását visszavonhatja.
 3. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az önkormányzati testület legközelebbi ülésén a hatáskör gyakorlója beszámol.
 4. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njt. 103. § (6) bekezdésében, 113. §-ában, 114. §-ában, illetve a 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott döntések.