Baranya.hu

A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

49 725 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében a Margitta Művelődési Ház energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és
üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat
energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati
tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból
levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások
fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező
intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Újmohács, Horváth Sándor u. 31-33. szám alatt található. Az épület külső határoló
szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és
energiaköltséget eredményeznek. A választott intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak,
miszerint „Pályázat keretében teljes épületszerkezet felújítás (fal, ferde födém, padlásfödém, lábazat), nyílászáró csere. Konvektorok helyett
kondenzációs kazánnal fűtött, termosztatikus szelepekkel felszerelt kétcsöves radiátoros fűtés kialakítása, időjárásfüggő szabályozóval. Napelemek
telepítése”. A projekt során teljes épületszerkezeti felújítás valósul meg. A rosszul záródó nyílászárók helyett, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. Lecserélésre kerül a bejáratnál található üvegfal. A ferdetetőt 15 cm – a gerendaközöknél 2*15 cm –
vastagságban tervezzük leszigetelni. A homlokzati falakat 16 cm, a padlásfödémeket 25 cm vastag kőzetgyapot anyaggal tervezzük szigetelni, a
lábazati falra 10 cm expandált polisztirolhab kerül felragasztásra. A fűtési rendszer korszerűsítése során a meglévő konvektoros fűtési rendszer
helyett kondenzációs kazán kerül beépítésre a szükséges vezetékhálózattal és radiátorokkal együtt. Emellett napelemek is telepítésre kerülnek. Az
épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet „közel
nulla” szint követelményeinek. A projekt futamideje összesen 20 hónap: 2018.01.01. – 2019.08.31. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület
tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja
végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra. A projekt 100%-ban európai uniós
társfinanszírozásból származó támogatásból valósul meg. A megvalósításra kerülő tevékenységek: Energiahatékonysági rekonstrukció: - 3.1.1/a)
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által; - 3.1.2.2/a) Fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési rendszerek korszerűsítése; - 3.1.1/d) Maximum
háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából; Akadálymentesítés; Projekt
előkészítési tevékenységek; Közbeszerzés; Épületet használók képzése; Egyéb mérnöki szakértői díj (rehab.szakértő); Műszaki ellenőrzés;
Projektmenedzsment tevékenység; Kötelező nyilvánosság megvalósítása. A projekt tervezése megfelel az elvárt technológia-semleges
megközelítésnek. A projekttervben, vagy a pályázati adatlapon megjelölt technológia a műszaki paraméterek számításához került rögzítésre, a
megvalósítás során bármely más, a megjelölttel műszakilag egyenértékű technológia alkalmazása elfogadott.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067