Baranya.hu

Köblény község belterületi vízrendezés

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032


PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Köblény község belterületi vízrendezés

 

 

Projektadatok:

Támogatást igénylő neve: KÖBLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Köblény

Megítélt összeg: 100 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 90 - ERFA

Projekt megvalósítás kezdete: 2021.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Többlettámogatással emelt projekt összköltség: 115 247 294.- HUF

 

A projekt összefoglalása:

A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. Köblény Községi Önkormányzata és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a TOP-2.1.3-16 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Konzorcium vezetőjének a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a Tagok Köblény Község Önkormányzatát választották.

Köblény község belterületi szakaszának leghosszabb utcája az É-D-i irányú Kossuth utca, amely meglévő burkolt árkos vízelvezetéssel rendelkezik. A beavatkozással érintett terület az utca északi szakaszán haladó árok az országos közúti szakasztól a lakott terület végéig. Az utca déli induló szakasza az országos közúti rendszer része (65181 sz. út 6+915 km.sz. végszelvénnyel). Az árok állagában, főleg a felső szakaszán, már nem megfelelő a vízkárok elkerülésére.

Az útárok befogadója a 2010-ben a Vksz.:B.LXXXVIII./23. szerint rendezett községi árok amely a településen K-Ny-i irányban keresztül folyik. A befogadó a belterületi szakaszon burkolt, a külterületi szakaszon nyílt, gyepesített földmeder melynek rendezése a belterületi szakasszal együtt egy korábbi DDOP-s pályázattal elkészült.

A projekt célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése volt, a csapadékvízkár veszélyeztetettségének csökkentése és a káresemények megelőzése érdekében. A beavatkozások a település északi részét érintették, a település főutcájának északi szakaszát összesen 605 fm hosszban. A fejlesztések a befogadó felől indulva az alábbiak voltak:

Állagmegóvó javítások:

Új építések:

Összességében a beruházás az alábbiakat tartalmazta:

A beruházás keretében 3 hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása is lehetővé vált.

A beruházás ünnepélyes átadására 2022.11.25-én került sor.

 

A projekt a szemléletformáló akcióval zárult, amely egy rendezvény volt Köblény község lakossága számára. A szemléletformáló rendezvény témakörei a projekt keretében megvalósított műszaki megoldások és hasznosságuk bemutatása, továbbá a takarékos vízhasználat, a település vízelvezető rendszereinek a terheléscsökkentése, a vízelvezető rendszerek karbantartásának felelőssége, a víz helyben tartásának szükségességét előtérbe helyező szemléletmód kialakítása, illetve erősítése voltak.


Vissza


További projektjeink

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067

Szalánta-Németi, Zrínyi utcai vízelvezetés

Projekt megvalósításának összege:

99 955 041 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00051