Baranya.hu

Kossuth Filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

117 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Mohács Város Önkormányzata kiemelt prioritásként kezeli a települési intézmények energiafelhasználásának racionalizálását. Az elmúlt időszakban
a városban számos energia racionalizációs célú beruházás valósult meg: közvilágítás korszerűsítés, biomassza erőmű kiépítése és több
önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. Jelen projekt e sorba illeszkedik, e projekt keretében a mohácsi Kossuth Filmszínház energetikai
korszerűsítése történik meg. A projekt keretében a Kossuth Filmszínház energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves
energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve
önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati
felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló
energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt
tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Deák tér 3. szám alatt található. Az épület külső határoló szerkezetei nem
felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, ami igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott intézkedések
az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint az épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett
fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 2016.01.01-től hatályos 7/2006. TNM rendelet közel nulla szint követelményeinek. A
projekt során teljes épületszerkezeti felújítás valósul meg. 3.1.1. a) külső határoló szerkezetek korszerűsítése:A rosszul záródó fém nyílászárók
helyett, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre, valamint árnyékoló rendszer kerül kiépítésre. A lapostetőt 20 cm
vastagságban tervezzük leszigetelni. Az árkád födém ugyancsak 25 cm hőszigetelést kap. A homlokzati falakat 14 cm és 16 cm vastag kőzetgyapot
anyaggal vagy azzal műszakilag egyenértékű tervezzük szigetelni, a lábazati falra 10 cm expandált polisztirolhab vagy azzal műszakilag
egyenértékű kerül felragasztásra. 3.1.1. d) Napelemek telepítése: A projekt keretében napelemek is telepítésre kerülnek. Az épületszerkezetek
hőtechnikai jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet „közel nulla” szint
követelményeinek. Jelen projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a 3.1.2.1 a) akadálymentesítés (a rehabilitációs
szakmérnök nyilatkozata alapján), 3.1.2.1 b) nyilvánosság biztosítása (a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban
kötelezően előírt követelményeknek megfelelően), és 3.1.2.1 d) az épületet használók képzése valósul meg. A projekt futamideje összesen 20
hónap: 2018.01.01. – 2019.08.31. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében
kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb
üzemeltető cég nem kerül bevonásra.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067