Baranya.hu

Épületenergetikai korszerűsítés Komlón

155 448 234 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


A projekt célja 9 db épület energetikai felújítása Komlón. b) a projekt tartalma Önállóan támogatható tev. - Önkormányzati tulajdonú épületek (3 db
épület) teljes körű homlokzati hőszigetelése, nyílászáró szerkezetek teljes cseréje a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelően - Napelemes
rendszer telepítése 8épületen (6 óvoda, Hajléktalanok éjjeli menedékhelye, szennyvíztisztító telep kezelőépülete) Választható, önállóan nem
támogatható tev. - Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések cseréje: fűtéskorszerűsítés 3 db épületben Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tev. - akadálymentesítés: projektarányos akadálymentesítés 3 db épület esetén - azbesztmentesítés: nem releváns -
nyilvánosság biztosítása: a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik - képzés: a műszaki átadás-átvétel előfeltétele a
képzés megtartása energetikus szakértő által - helyi védettség: nem releváns c) a felhívás 3.4.1.1 pontja: 1) Önálló energetikai rendszert alkotó
épületek (összetett beruházás) 2) A projekt energetikai központú felmérésen és számításon alapszik. 3) Az épületek az alábbi funkciót látják el: g)
hajléktalanok otthona k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók (óvoda) o) Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú…
4) Arányosítás nem releváns 5) A tervezési értékek megfelelnek a hatályos TNM rendeletben meghatározott szakmai-műszaki szabályozásnak és a
Felhívás vonatkozó követelményeinek, létezik a kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvány 6) NR 7) a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet
szerinti Hiteles energetikai tanúsítvány készült. 8) Épületenergetikai átvilágítást csatoljuk. 9) az épületenergetikai átvilágítást 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti műszaki szakértő készítette 10) világításkorszerűsítés nem releváns 11-15) NR 16) NR 17) projektarányos akadálymentesítés
történik 18) NR 19) Nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik 20) teljesül 21) Projekt Tervet
csatoljuk 22) a teljes beruházásra vonatkozóan a BMR -4 % feletti 23) NR 24) szakirányú műszaki ellenőr költsége betervezésre került 25) a projekt
abszolút mértékben csökkenti az országos ÜHG kibocsátást 26) a feltétel teljesül 27) energetikai tanúsítvány készül a megvalósítást követően is. 28)
a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja. 29) inverteren mérés megvalósítható 30) időjárás-követő
szabályozás épül be ahol releváns 31) heti időprogramozás biztosított lesz 32) rendszerhez való kapcsolódásra lehetőség lesz 33-35) a feltételek
teljesülnek – képzésre fordítandó költség betervezésre került 36) a fenntartási időszakba lépésig teljesül 37) a beszerzendő eszközök legalább A+
energia besorolásúak 38) világításkorszerűsítés nem releváns. 39-50) a műszaki tartalom megfelel ezen pontoknak. 51-63) NR Felhívás 3.4.1.2
pontjában előírt feltételek 1) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, 2) az Önkormányzat nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő
előítéleteket 3) a projektnek nincs előre látható klímakockázata 4) NR 5) nyilatkozatot csatoltuk 6) tervezésnél figyelembe vettük az egyetemes
tervezés elveit 7) projektarányos akadálymentesítés történik 8) infokommunikációs akadálymentesítés történik 9) HEP-et csatoljuk 10) NR d) tartalmi
értékelési szempontok 1.1 A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030 és a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervhez 1.2 teljesül 1.3 az érintett épületek 100%-ig önkormányzati vagy többségi önk-i tulajdonban vannak 1.4 az érintett épületek nem
tartalmaznak szórt azbesztet, projektarányos akadálymentesítés a projekt részét képezi 1.5 és 2.2 NR 2.3 a beavatkozások tervezése technológia
semleges megközelítést alkalmaz 3.2 Az érintett épületek rendelkeznek kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvánnyal. Épületenergetikai
átvilágítást csatoljuk 3.3 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a meghatározott kizáró okok alá 3.4 A támogatást igénylő
vállalja a Felhívás 3.4 és 3.6. pontjában meghatározott előírások teljesítését 4.1 A megvalósítás ütemterve valamint a fejlesztés előtti és utáni állapot
bemutatása reális 4.2-3 releváns nyilatkozatokat csatoljuk 5.1 NR 10.1-8 a feltételek teljesülnek e) terület-specifikus szempontok 1.1. A projekt
illeszkedik a Baranya Megyei Integrált Területi Program alábbi céljaihoz: 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata, 6. Elérhetőség és
mobilitás javítása, 7. Nagytérségi csomóponttá válás 1.2. 107,31 t CO2 kibocsátás csökkenés/év 2.1 Komló a 290/2014. (XI. 26.) Korm.rendelet
alapján Átmenetileg kedvezményezett település 3.2 52 kWp teljesítményű napelem telepítése 4.1 6fő hátrányos helyzetű lakos bevonása.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067