Baranya.hu

A Baranya megyei identitás erősítése

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001


Pályázó neve: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Mozsgó település és térségének közösségi fejlesztése

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-5.3.2-17 – Megyei identitás erősítése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pécs

Megítélt összeg: 25 000 000,- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2018.10.25.

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999992 - ESZA

Projekt összköltség: 25 000 000,- HUF

Projekt összefoglalása

A TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001 azonosítószámú „A Baranya megyei identitás erősítése” című projekt a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség konzorciumában valósul meg 2019-ben.

A projekt legfőbb célja a megyei közösség fejlesztése. A pályázati időszakban készített helyzetelemzés és igényfelmérés eredményei alapján meghatározásra került, hogy a projekt közvetlen célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. Az egészség, mint „érték és eszköz” szemléletmód közösségi és egyéni meghonosodásával, rendszeres és következetes alkalmazásával növelhető Baranya megyében az egészségtudatos közösségi döntések, tervezések, aktivitások száma, és ezáltal a megyei és helyi lakosság életminősége nagymértékben javulhat.

A projektben közösségi, térségi, települési identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata; a társadalom megerősödése segíti a közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, a megyei identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötödés.

 

A helyzetelemzés és az igényfelmérés során feltárt, a lakosság életminőségének javítására, az egészségük fejlesztésére és a sporttevékenységek aktivitást elősegítő programok kerülnek megrendezésre. Az egyes programok részletes tartalma a cselekvési tervben kerül megfogalmazásra, annak elkészültét követően megvalósításra.

2019-ben a projekt keretében 10 baranyai településen több mint 2000 fő vett részt az egészséges életmódot, a sporttevékenységeket középpontba állító 20 közösségfejlesztő rendezvényen.

A Gödre, Hobol, Komló, Márok, Siklós, Szászvár, Kozármisleny, Szigetvár, Vajszló és Geresdlak településeken a Családi Egészségnap és Családi Sportnap programokon résztvevők felmérethették egészségi és fittségi állapotukat, közösségi tornán, játékos sportvetélkedőkön vehettek részt. A rendezvényeken ismeretterjesztő előadásokkal, egyéni és csoportos tanácsadásokon álltak az érdeklődők rendelkezésre az egészségfejlesztésben jártas szakértők. A programokon a résztvevőknek lehetőségük volt az egészséges étkezést előtérbe helyező reform és modernizált hagyományos ételeket is megkóstolni. Az életminőség javítását célzó, a lakosság egészségfejlesztését, a helyi sporttevékenységek fontosságát hangsúlyozó rendezvények elősegítették az egészség, mint „érték és eszköz” szemléletmód közösségi és egyéni meghonosodását, illetve terjesztését.

A projekt megvalósítása eredményeként, az egészségtudatos szemléletmód rendszeres és következetes alkalmazásával a jövőben tovább növelhető Baranya megyében az egészségfejlesztéssel és a sporttevékenységekkel kapcsolatos közösségi döntések, tervezések, aktivitások száma, és ezáltal a projekt hozzájárult az egészségtudatosságot és a sportolást középpontba állító megyei identitás erősödéséhez

 

 


Vissza


További projektjeink

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS A BŐKÖZBEN

Projekt megvalósításának összege:

149 996 993 Ft Tésenfa Községi Önkormányzat
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005

A közösségi felelősség- és szerepvállalás erősítése Töttösön és térségében

Projekt megvalósításának összege:

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Minőségellenőrzés alatt
TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA