Baranya.hu

Napelemes rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnok épületén

32 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében napelemes rendszer kiépítése fog megtörténni a Városi Sportcsarnok épületén. Elsődleges cél, hogy az épület éves
energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az intézmények és infrastruktúra energetikai
korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület
energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a
felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács,
Sport u. 1. szám alatt található. Az épület funkciója közösségi sportlétesítmény. A napelemes rendszer maximális teljesítménye 49,98 kWp lesz, az
éves megtermelt napenergia mennyisége 52.686 kWh, ami primer energiában meghatározva 131.715 kWh/év. A fejlesztéssel elérhető
üvegházhatású gáz megtakarítás éves szinten 49,25 t CO2 egyenérték.


Vissza


További projektjeink

„Kincses Baranya”

Projekt megvalósításának összege:

85 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

A Baranya megyei identitás erősítése

Projekt megvalósításának összege:

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001