Baranya.hu

Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

55 020 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében a Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves
energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve
önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati
felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló
energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt
tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Szent István u 16. szám alatt található. Az épület külső határoló
szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott
intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint a pályázat keretében teljes
épületszerkezet felújítása szükséges, emellett napelemek telepítése is történik. Az épület funkciója közösségi sportlétesítmény. A projekt keretében
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következőek lesznek: Felhívás 3.1.1. d) pontja Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából (napelemes rendszer kialakítása), Felhívás 3.1.1. a) pontja
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (nyílászáró csere,
külső hőszigetelés). A projekt során megvalósításra kerülő kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a következőek:
Felhívás 3.1.2.1 a) akadálymentesítés (mivel az épület fizikai akadálymentesítése korábban megtörtént, így kizárólag infokommunikációs
akadálymentesítés megvalósítása szükséges), c) nyilvánosság biztosítása, d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.


Vissza


További projektjeink

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

A Baranya megyei identitás erősítése

Projekt megvalósításának összege:

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001

TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS A BŐKÖZBEN

Projekt megvalósításának összege:

149 996 993 Ft Tésenfa Községi Önkormányzat
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005