Baranya.hu

Pásztorház energetikai felújítása

20 955 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


A projekt tárgyát képező épület Szaporcán, a község szélén található, nevét az egykori funkció alapján kapta, jelenleg is a helyiek csak "pásztorház"-
nak nevezik. Az épület 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. Az épület jelenlegi funkciója, közfoglalkoztatási pihenő, és öltöző. Az
önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál. Az épület energetikailag nagyon rossz állapotban van,
gyakorlatilag a - feltételezett - 1910-es évek elején épített állapotához viszonyítva, a különböző korokban átalakítások történtek. De összességében
az épület összképét tekintve, energetikai vonatkozásban, egyik felújítás sem tartalmazott korszerű és a szabályozásnak megfelelő elemeket. Fűtési
és elektromos hálózata elavult, korszerűtlen a határoló épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságai rosszak és vízszigetelés sem készült. Az épület
földszintes kialakítású. A projekt keretében ennek az épületnek az energetikai korszerűsítését tervezzük, komplex az előírásoknak megfelelő módon.
A fűtési hálózat átalakításával /faelgázosítós kazán és központi fűtés megoldással, a meglévő épület bővítéseként kialakított /30 m2/ kazánház/ a
teljes villamoshálózat és lámpatest cseréjével, a földszinti padló hőszigetelésével,a padlásfödém hőszigetelésével és a homlokzati nyílászárók
cseréjével valamint utólagos víz és hőszigeteléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzésével. Az épület az átalakítást követően
megfelel az érvényben lévő energetikai előírásoknak, energetikai besorolása CC kategória lesz.Az épület CO2 kibocsájtása minimalizálódik. Az
épületben megújuló energiahasznosítás céljából elhelyeznénk 2kWp fotovoltaikus napelemrendszert és az épület akadálymentesítése is
megtörténik. Azbesztmentesítésre nem lesz szükség, a meglévő épület azbesztet nem tartalmaz. A Projekt keretein belül biztosítjuk a hatályos
jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeket, valamint a minden energiatermelő berendezés esetén beépítjük a
különböző eredetű megtermelt energia mérését lehetővé tevő eszközöket. Az épület állandó használóit oktatásban részesítjük, az alkalmazott
megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy
épületenergetikában jártas szakértő végez. A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább az adott intézményen belül
elérhetővé tesszük.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067