Baranya.hu

Harkány Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

41 538 071 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt megfelelő előkészítésének tevékenységei: a.) Szakmai egyeztetés az energetikai szakemberekkel;energiatanúsítványok elkészítése b.) A
költséghatékony, piaci árnak való megfelelés alátámasztása céljából, bekérésre kerültek a programok megvalósításához szükséges szolgáltatásokra
vonatkozó árajánlatok, előadói díjak. c.) A projekt keretében megvalósításra kerülő programok lebonyolítási ütemezésének megtervezése megtörtént,
különös tekintettel a pénzügyi és elszámolási ütemezésre d.) Az előzetes helyzetfelmérésre alapozva, részletes projekt terv elkészítésére, pályázati
anyag összeállítására került sor. Megvalósítási feladatok: Önállóan támogatható tevékenységek:1.) Önkormányzati tulajdonú épületek
energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által:a Harkányi Polgármesteri hivatal 2 db épületének külső
hőszigetelése , nyílászáróinak cseréje, 2.) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, vagy kapcsolódó fűtési
és HMV rendszerek korszerűsítése: kondenzációs gázkazán csere, kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztésekkel 3.) Maximum háztartási méretű
kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. Kötelezően megvalósítási feladatok:a) ügyféltér
akadálymentesítés;b) nyilvánosság biztosítása;c) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
szabályozásnak a projektgazda maximálisan eleget kíván tenni a projekt előkészítése és megvalósítása során, ezért vállalja a meghatározottak
szerinti kommunikációs csomag elemeit megvalósítását. A projekt fizikai megvalósításának időszaka 2017.11.01-től 2019. 10.31-ig tart, időtartama 24
hónap, 5 mérföldkövet terveztünk. Projektmenedzsment felállítása és működtetése: 1 fő projektmenedzser biztosítja a projekt megvalósulást. A
projekt megvalósításába rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő kerül bevonásra és szakirányú műszaki ellenőr kerül alkalmazásra.
Horizontális elvek érvényesítéséhez kapcsolódó tevékenységek a programokban maradéktalanul megvalósulnak. A program közvetlen célja a
Harkány 283/4 és 283/6 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanjainak a hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése. A projektben a számítások szerint 40,44 tonna CO2 megtakarítást érünk el. A projekt 100%-os intenzitású.
Összes költség:41 538 071 FT.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067