Baranya.hu

Tésenfa kultúrház

45 085 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


A projekt tárgyát képező épület Tésenfa központjában található és 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. Az épület jelenlegi funkciója, kultúrház
és előadóterem, valamint polgármesteri iroda. Az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál. Az épület
energetikailag nagyon rossz állapotban van, gyakorlatilag a - feltételezett - 1950-es évek elején épített állapotához viszonyítva jelentős átalakítás
nem történt. Fűtési és elektromos hálózata elavult, korszerűtlen a határoló épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságai rosszak és vízszigetelés sem
készült. Az épület földszintes kialakítású. A projekt keretében ennek az épületnek az energetikai korszerűsítését tervezzük, komplex az előírásoknak
megfelelő módon. A fűtési hálózat átalakításával /faelgázosítós kazán és központi fűtés megoldással, a meglévő épület bővítéseként kialakított /16
m2/ kazánház/ a teljes villamoshálózat és lámpatest cseréjével, a földszinti padló hőszigetelésével,a padlásfödém hőszigetelésével és a homlokzati
nyílászárók cseréjével valamint utólagos víz és hőszigeteléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzésével. Az épület az átalakítást
követően megfelel az érvényben lévő energetikai előírásoknak, energetikai besorolása CC kategória lesz.Az épület CO2 kibocsájtása
minimalizálódik. Az épületben megújuló energiahasznosítás céljából elhelyeznénk 1kWp fotovoltaikus napelemrendszert és az épület
akadálymentesítése is megtörténik. Azbesztmentesítésre nem lesz szükség, a meglévő épület azbesztet nem tartalmaz. A Projekt keretein belül
biztosítjuk a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeket, valamint a minden energiatermelő
berendezés esetén beépítjük a különböző eredetű megtermelt energia mérését lehetővé tevő eszközöket. Az épület állandó használóit oktatásban
részesítjük, az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az
épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában jártas szakértő végez. A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább
az adott intézményen belül elérhetővé tesszük.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067