Baranya.hu

Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

55 020 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében a Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves
energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve
önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati
felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló
energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt
tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Szent István u 16. szám alatt található. Az épület külső határoló
szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott
intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint a pályázat keretében teljes
épületszerkezet felújítása szükséges, emellett napelemek telepítése is történik. Az épület funkciója közösségi sportlétesítmény. A projekt keretében
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következőek lesznek: Felhívás 3.1.1. d) pontja Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából (napelemes rendszer kialakítása), Felhívás 3.1.1. a) pontja
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (nyílászáró csere,
külső hőszigetelés). A projekt során megvalósításra kerülő kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a következőek:
Felhívás 3.1.2.1 a) akadálymentesítés (mivel az épület fizikai akadálymentesítése korábban megtörtént, így kizárólag infokommunikációs
akadálymentesítés megvalósítása szükséges), c) nyilvánosság biztosítása, d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067