Baranya.hu

Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti „A” és „B” épületeinek energetikai korszerűsítése

83 140 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében az Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti „A” és „B” épületeinek energetikai korszerűsítése
valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása
jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében
megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai
korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület
energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a
felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező intézmény telephelye Mohács közigazgatási területén, a 7700
Mohács, Gólya utca 15. szám alatt található. Az intézmény telephelyén fejlesztendő „A” és „B” épületek külső határoló szerkezetei nem felelnek meg
a hőtechnikai követelményeknek, igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott intézkedések az energetikai
felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak. A korszerűsítési javaslatok: „A” épület: külső falak, padlásfödém, lábazati fal
szigetelése, nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel, 6 táblás síkkollektoros napkollektoros rendszer kiépítése szabályozóval, szivattyú egységgel,
tartókkal, és 500 literes indirekt fűtésű tárolóval. „B” épület: külső falak, padlásfödém, lábazati fal szigetelése, nyílászárók cseréje 3 rétegű
üvegezéssel, 6 táblás síkkollektoros napkollektoros rendszer kiépítése szabályozóval, szivattyú egységgel, tartókkal, és 500 literes indirekt fűtésű
tárolóval. A projekt során mindkét épület tekintetében teljes épületszerkezeti felújítás valósul meg. A korszerűsítés keretében mindkét épület
esetében 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. A padlásfödémeket mindkét épületnél 20 cm vastag kőzetgyapot
anyaggal tervezzük szigetelni. Az „A” épület esetében 14 cm vastag kőzetgyapot anyaggal tervezzük szigetelni a külső falakat, a lábazati falra 10 cm
expandált polisztirolhab kerül felragasztásra. A „B” épület esetében 10 cm vastag kőzetgyapot anyaggal tervezzük szigetelni a külső falakat, a
lábazati falra 8 cm expandált polisztirolhab kerül felragasztásra. Mindkét épület esetében 6 táblás síkkollektoros napkollektoros rendszer kiépítését
tervezzük szabályozóval, szivattyú egységgel, tartókkal, és 500 literes indirekt fűtésű tárolóval. Az épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett
fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet „közel nulla” szint követelményeinek. A projekt keretében
megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek: Felhívás 3.1.1.a) pont: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határolószerkezetek korszerűsítése által: nyílászáró csere, padlásfödém, külső és lábazati falak szigetelése mindkét épület
esetében. Felhívás 3.1.1.c) pont: Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése: 6 táblás síkkollektoros napkollektoros rendszer kiépítése
"B" épület esetében. A projekt keretében megvalósuló választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Felhívás 3.1.2.2.b) pont:
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése: 6 táblás síkkollektoros napkollektoros rendszer kiépítése "A" épület esetében. A projekt
keretében megvalósuló kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Felhívás 3.1.2.1.a) pont: akadálymentesítés: infokommunikációs
akadálymentesítés. Felhívás 3.1.2.1.c) pont: nyilvánosság biztosítása: „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” előírásai szerint. Felhívás 3.1.2.1.d) pont: Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: az energetikai
beruházással érintett épületek állandó használóinak képzése, képzési anyag kidolgozása. A projekt futamideje összesen 20 hónap: 2018.01.01. –
2019.08.31. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067