Baranya.hu

Közétkeztetési Ellátó Szervezet , Mohács, Dózsa Gy. u. 30. sz. alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

60 464 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Mohács Város Önkormányzata kiemelt prioritásként kezeli a települési intézmények energiafelhasználásának racionalizálását. Az elmúlt időszakban
a városban számos energia racionalizációs célú beruházás valósult meg: közvilágítás korszerűsítés, biomassza erőmű kiépítése és több
önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. A projekt keretében a Közétkeztetési Ellátó Szervezet, Mohács, Dózsa gy. u. 30. alatt üzemeltetett
főzőkonyha egységének energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és üzemeltetési
költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat energiaköltségei. A projekt
összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és
infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati
tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul,
hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási
területén, a 7700 Mohács, Dózsa György u. 30. szám alatt található. Az épület külső határoló szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai
követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott
intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint az épületszerkezetek hőtechnikai
jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a 2016.01.01-től hatályos 7/2006. TNM rendelet közel nulla szint
követelményeinek.. A projekt során teljes épületszerkezeti felújítás valósul meg. 3.1.1. a) külső határoló szerkezetek korszerűsítése: A rosszul záródó
fa nyílászárók helyett, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. A homlokzati falakat 14 cm, a padlásfödémeket 18
cm vastag kőzetgyapot anyaggal tervezzük szigetelni, a lábazati falra 10 cm expandált polisztirolhab kerül felragasztásra. 3.1.2.2. a) fűtési rendszer
korszerűsítése: A fűtési rendszer korszerűsítése során a meglévő konvektoros fűtési rendszer helyett kondenzációs kazán, szabályozható indirekt
fűtési HMV tárolóval kerül beépítésre a szükséges vezetékhálózattal és radiátorokkal együtt. 3.1.1. d) Napelemek telepítése: A projekt keretében
napelemek is telepítésre kerülnek. Az épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fognak felelni a
7/2006. (V.24.) TNM rendelet „közel nulla” szint követelményeinek. Jelen projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a
3.1.2.1 a) akadálymentesítés (a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata alapján), 3.1.2.1 b) nyilvánosság biztosítása (a „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban kötelezően előírt követelményeknek megfelelően), és 3.1.2.1 d) az épületet használók képzése
valósul meg. A projekt futamideje összesen 20 hónap: 2018.01.01. – 2019.08.31. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács
Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az
üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra. A projekt 100%-ban európai uniós társfinanszírozásból származó
támogatásból valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067