Baranya.hu

MTE 1888. Labdarúgás Utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

33 954 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében az MTE 1888. Labdarúgás Utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület
éves energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az
önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve
önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati
felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló
energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt
tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Pécsi út 47. szám alatt található. Az épület külső határoló szerkezetei
nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget
eredményeznek. A választott intézkedések az energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak, miszerint „Pályázat
keretében teljes épületszerkezet felújítás (fal, lapostető, lábazat). Konvektorok helyett időzónás, időjárásfüggő szabályozóval működő kondenzációs
kazánnal fűtött, termosztatikus szelepekkel felszerelt kétcsöves radiátoros fűtés kialakítása, időjárásfüggő szabályozóval. Napelemek telepítése”. A
projekt tárgyát képező MTE 1888 Labdarúgás Utánpótlás Pálya a 7700 Mohács, Pécsi út 47. szám alatt található. Az épület külső határoló
szerkezetei nem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és
energiaköltséget eredményeznek. Az épület funkciója közösségi sportlétesítmény, melyet éves átlagban 260 napon használnak. Az épületet 1978-
ban építették. A főfalak kisméretű tömör téglából készültek, lapostetős kialakítással. Az épületben a fűtést gázkonvektorok biztosítják, melyek igen
rossz hatásfokkal működnek. A használati melegvíz igény igen csekély, ABG típusú, földgáz üzemű blokkégővel fűtött, direkt fűtésű tároló, cirkulációs
vezetékkel biztosítja, mely elavult.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067