Baranya.hu

Épületenergetikai korszerűsítés Geresdlakon

55 703 047 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

GERESDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


A projekt célja 3 db épület energetikai korszerűsítése Geresdlakon. b) a projekt tartalma Önállóan támogatható tev. - Önkormányzati tulajdonú
épületek (2 db épület) teljes körű homlokzati hőszigetelése, nyílászáró szerkezetek teljes cseréje a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet követelményeknek
megfelelően - Napelemes rendszer telepítése 3épületen Választható, önállóan nem támogatható tev.: - Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő
berendezések cseréje: fűtéskorszerűsítés 3 db épületben Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tev. - akadálymentesítés:
projektarányos akadálymentesítés 3 db épület esetén - azbesztmentesítés: NR - nyilvánosság biztosítása: a „Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei” alapján történik - képzés: a műszaki átadás-átvétel előfeltétele lesz a képzés megtartása energetikus szakértő által. - helyi védettség:
Orvosi rendelő és Művelődési ház – a feltételek teljesülnek c) Felhívás 3.4.1.1 pontja 1) Önálló energetikai rendszert alkotó épületek (összetett
beruházás) 2) A projekt energetikai központú felmérésen és számításon alapszik. 3) Az épületek az alábbi funkciót látják el: i) TOP 4.1.1 felhívásban
támogatható funkciók (háziorvosi ellátás) c) Művelődési házak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek 4) NR 5) A tervezési értékek
megfelelnek a hatályos TNM rendeletnek és a Felhívás követelményeinek, létezik a kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvány 6) NR 7)
176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti Hiteles energetikai tanúsítvány készült. 8) Épületenergetikai átvilágítást csatoljuk. 9) az épületenergetikai
átvilágítást 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki szakértő készítette 10) világításkorszerűsítés nem releváns 11-15) helyi védelem alatt
álló épületek: a feltételek teljesülnek 16) NR 17) projektarányos akadálymentesítés történik 18) akadálymentesítés helyi védelem alatt álló épületek:
a feltételek teljesülnek 19) Nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik 20) teljesül 21) Projekt
Tervet csatoljuk 22) a teljes beruházásra vonatkozóan a BMR -4 % feletti 23) NR 24) szakirányú műszaki ellenőr költsége betervezésre került 25) a
projekt abszolút mértékben csökkenti az országos ÜHG kibocsátást 26) a feltétel teljesül 27) energetikai tanúsítvány készül a megvalósítást követően
is. 28) a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja. 29) inverteren mérés megvalósítható 30) időjárás-követő
szabályozás épül be ahol releváns 31) heti időprogramozás biztosított lesz 32) rendszerhez való kapcsolódásra lehetőség lesz 33-35) a feltételek
teljesülnek – képzésre fordítandó költség betervezésre került 36) a fenntartási időszakba lépésig teljesül 37) a beszerzendő eszközök legalább A+
energia besorolásúak 38) világításkorszerűsítés nem releváns. 39-50) a műszaki tartalom megfelel ezen pontoknak. 51-63) NR Felhívás 3.4.1.2
pontja 1) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrizzük, 2) az Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó
meglévő előítéleteket 3) a projektnek nincs előre látható klímakockázata 4) NR 5) nemleges nyilatkozatot csatoltuk 6) a tervezésnél figyelembe vettük
az egyetemes tervezés elveit 7-8) projektarányos és infokommunikációs akadálymentesítés történik 9) HEP-et csatoljuk 10) NR d) tartalmi értékelési
szempontok 1.1 A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030 és a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervhez 1.2 a
beruházás hozzájárul a primerenergia-fogyasztás és az ÜHG-kibocsátás csökkenéséhez 1.3 az érintett épületek 100%-ig önkormányzati tulajdonban
vannak 1.4 az érintett épületek nem tartalmaznak szórt azbesztet, projektarányos akadálymentesítés történik 1.5 NR 2.2 teljesül 2.3 a beavatkozások
tervezése technológia semleges megközelítést alkalmaz 3.2 Az érintett épületek rendelkeznek kiinduló állapotot bemutató energetikai
tanúsítvánnyal. Épületenergetikai átvilágítást csatoljuk 3.3 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a meghatározott kizáró
okok alá 3.4 Vállaljuk a Felhívás 3.4 és 3.6. pontjában meghatározott előírások teljesítését 4.1 A megvalósítás ütemterve és a fejlesztés előtti és utáni
állapot bemutatása reális 4.2-3 releváns nyilatkozatokat csatoljuk 5.1 helyi védelem alá eső épületek: feltétel teljesül 10.1-8 a feltételek teljesülnek e)
terület-specifikus szempontok 1.1. A projekt illeszkedik a Baranya Megyei Integrált Területi Program alábbi céljaihoz: 5. Stratégiai erőforrások
fenntartható használata, 6. Elérhetőség és mobilitás javítása, 7. Nagytérségi csomóponttá válás 1.2. 41,41 t CO2 kibocsátás csökkenés/év 2.1 NR 3.2
14,5 kWp teljesítményű napelem telepítése valósul meg 4.1 6fő hátrányos helyzetű lakos bevonása.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067