Baranya.hu

Energetikai korszerűsítés Hosszúhetényben

25 688 966 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


A projekt célja Közösségi épület energetikai felújítása Hosszúhetényben. b) a projekt tartalma Önállóan támogatható tevékenységek -
Önkormányzati tulajdonú épületek: az önkormányzat tulajdonában lévő közösségi épületén teljes körű homlokzati hőszigetelés, nyílászáró
szerkezetek teljes cseréje készül 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet követelményeknek megfelelően - Fotovillamos rendszer kialakítása történik
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek - Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések cseréje: vegyestüzelésű kazán
cseréje kondenzációs kazánra, fűtéskorszerűsítés Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: - projektarányos
akadálymentesítés történik - azbesztmentesítés NR - Nyilvánosság bizt.: a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik - a
képzés megtartása betervezésre került - helyi védettséget megalapozó értékek megőrzése: NR c) a felhívás 3.4.1.1 pontjában előírt feltételek
teljesülése 1) Önálló energetikai rendszert alkotó épület. 2) A projekt energetikai központú felmérésen és számításon alapszik. 3) Az épület az alábbi
funkciót látja el: c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek; 4) Arányosítás nem szükséges 5) A tervezési
értékek megfelelnek a hatályos TNM rendeletben meghatározott szakmai-műszaki szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó követelményeinek,
létezik a kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvány 6) NR 7) Hiteles energetikai tanúsítvány készült. 8) NR 9-10) Épületenergetikai
átvilágítás nem szükséges 11-15) NR 16) NR 17) projektarányos akadálymentesítés történik 18) NR 19) Nyilvánosság biztosítása: a
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik 20) Az Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, a projekt nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem 21) a Projekt Terv
csatolásra kerül 22) a teljes beruházásra vonatkozóan a BMR -4 % feletti 23) NR 24) szakirányú műszaki ellenőr költsége betervezésre került a
projekt elszámolható költségei között 25) a projekt abszolút mértékben csökkenti az országos ÜHG kibocsátást 26) a feltétel teljesül 27) energetikai
tanúsítvány készül a megvalósítást követően is 28) a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja 29) inverteren
mérés megvalósítható 30) időjárás-követő szabályozás épül be 31) heti időprogramozás biztosított lesz 32) rendszerhez való kapcsolódásra
lehetőség lesz 33-35) a feltételek teljesülnek – képzésre fordítandó költség betervezésre került 36) a fenntartási időszakba lépésig teljesül 37) a
beszerzendő eszközök legalább A+ energia besorolásúak 38) világításkorszerűsítés nem releváns. 39-50) a beruházásban foglalt műszaki tartalom
megfelel a felhívás ezen pontjainak. 51-63) NR a felhívás 3.4.1.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, 2) az Önkormányzat
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket 3) a projektnek nincs előre látható
klímakockázata 4) NR 5) nemleges nyilatkozatot csatoltuk 6) a tervezésnél figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit 7) projektarányos
akadálymentesítés történik 8) infokommunikációs akadálymentesítés történik 9) HEP-et csatoljuk 10) NR d) tartalmi értékelési szempontok teljesülése
1.1 A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030 és a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervhez is. 1.2 a
beruházás hozzájárul a primerenergia-fogyasztás és az ÜHG-kibocsátás csökkenéséhez 1.3 az érintett épület 100%-ig önkormányzati tulajdonban
van 1.4 az érintett épület nem tartalmaz szórt azbesztet 1.5 és 2.2. NR 2.3.A beavatkozások tervezése technológia semleges megközelítést alkalmaz.
3.2 Az érintett épület rendelkezik kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvánnyal. 3.3. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya
nem tartozik a meghatározott kizáró okok alá. 3.4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.4 és 3.6. pontjában meghatározott előírások teljesítését.
4.1 A megvalósítás ütemterve valamint a fejlesztés előtti és utáni állapot bemutatása reális. 4.2-3 NR 5.1. NR 10.1-8 a feltételek teljesülnek e) területspecifikus
értékelési szempontok 1.1. A projekt illeszkedik a Baranya Megyei Integrált Területi Program alábbi céljaihoz: 5. Stratégiai erőforrások
fenntartható használata, 6. Elérhetőség és mobilitás javítása, 7. Nagytérségi csomóponttá válás 1.2. pont 27,42 t/év 2.1 Hosszúhetény a 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet alapján Átmenetileg kedvezményezett település 3.2 napelem telepítése valósul meg 4.1 támogatást igénylő vállalja 3 fő
hátrányos helyzetű lakos bevonását a projektbe


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067