Baranya.hu

Pályázat közszolgálati tisztviselői álláshely betöltésére

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnál az alábbi köztisztviselői álláshely betöltésére: megyei jegyző. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. A munkakör betöltésének időpontja: megegyezés szerint A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Pályázat közszolgálati tisztviselői álláshely betöltésére

 

Pályázat megyei jegyző munkakör betöltésére           

A Baranya Megyei Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

megyei jegyző

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatal vezetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szól 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
 • megyei önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • pályázati rendszerek ismerete
 • választási igazgatásban szerzett gyakorlat

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •             részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelt 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal,
 •             iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 •             3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •             nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Önkormányzat címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2018., valamint a munkakör megnevezését: megyei jegyző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke bírálja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet

 

 

 
További hírek