Baranya.hu

Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

103 930 660 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Harkány

Megítélt összeg:103 930 660 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999997 - ERFA

Projekt összköltség:103 930 660 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt közvetlen célja a meglévő óvoda infrastrukturális fejlesztése és 2 minibölcsődei csoport kialakítása. A 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a települési önkormányzat köteles 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. A tervezett ellátási területen nem működik a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény vagy szolgáltatás. Az óvoda Harkány város és a hozzá tartozó környező kis települések egyetlen nevelési intézménye. A bölcsőde létrehozásával egyrészt a településen eddig nem elérhető szolgáltatás/intézmény kerül kialakításra, másrészt a törvény értelmében és a Harkányban végzett igényfelmérés alapján az Önkormányzat köteles megszervezni a bölcsődei ellátást. Ennek a tárgyi feltételeinek megteremtését teszi lehetővé a pályázat. A Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiakat tervezzük: A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: a) új férőhelyek kialakítása (mini bölcsőde 2 csoport, 14 fő), c) óvoda átalakítás, felújítás h) udvar, játszóudvar felújítása (bölcsőde és óvoda, 3 évnél fiatalabb gyermekek számára külön játszóudvar kialakítása) i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása B) Eszközbeszerzés, a) bútorok és egyéb berendezési tárgyak, udvari játékok, játéktároló, eszközök beszerzése b) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök beszerzése. A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az akadálymentesítés nem releváns, mert az épület már akadálymentesen megközelíthető, szórt azbeszt nincs, így mentesítése nem releváns, az energiahatékonysági intézkedések sem relevánsak esetünkben. A kötelező nyilvánosság elemeit a pályázó maradéktalanul teljesíti. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése és g) Járműbeszerzés, 15 fős kisbusz a mini bölcsődéhez kapcsolódóan. A játszóudvar felszereltsége hiányos, a mászóeszközök nagy része nem felel meg az Európai Uniós szabványnak. A fejlesztéssel a meglévő óvoda átalakítása, valamint a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő minibölcsőde kialakítása történik. Az önkormányzat a meglévő óvoda épületét szeretné felújítani, belsőleg átalakítani. A következő helyiségek kerülnek felújításra a mini bölcsőde használatába: 2 db csoportszoba, 1 db közlekedő, játék és eszköztároló, előtér, babakocsi tároló, akadálymentes felnőtt mosdó-wc, átadó-gyermek öltöző, gyermekfürdőszoba, előtér-személyzeti wc-mosdó, takarítószer tároló szekrény, külső gyermek wc, kerti játék raktár. Ezen kívül a mini bölcsődei étkeztetés hasonlóan az óvodaihoz, a meglévő, 100 m-en belül található iskolai konyhában történő főzéssel biztosított, az óvodában meglévő melegítő konyha segítségével, melyhez biztosítottak a kiegészítő helyiségek. A mini bölcsőde fizikailag a helyszínrajz és a tervezett alaprajz szerinti helyeken kerítéssel kerül lehatárolásra az óvodától, így saját játszóterasza és játszó udvara lesz, ahol a koruknak megfelelő játékok telepítése történik. A mini bölcsőde akadálymentesen megközelíthető és használható. A tervezett átalakítások nem érintik a homlokzatot, az épület tartószerkezetét, a felújítási munkák nem építési engedély köteles tevékenységek. Legfőbb átalakítások-felújítások: külső kerítésépítés a mini bölcsőde elhatárolására, kapuk beépítése, térburkolat építés, terasz burkolat felújítás, csoportszobák új parkettázása, hidegburkolatú helyiségek padlóburkolása, öltöző és csoportszobák fa falburkolatának cseréje, a belső nyílászárók műanyagra történő cseréje, valamint a vizesblokkok, villanyvezetékek felújítása. A beruházás 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületen valósul meg. A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A beruházás megvalósítására 1 évet terveztünk, amely megfelelő előkészítés mellett (engedélyek, közbeszerzés) megfelelően kivitelezhető. Az építési tevékenység közbeszerzés köteles, amelyet a pályázó akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával teljesít. 5 mérföldkövet határoztunk meg, ami összhangban van a felhívásban rögzített ütemezéssel, illetve kivitelezhetőség szempontjából reálisak. A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül, így annak szakmai megfelelősége biztosított. A projekt komplex, hiszen infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is történik. A projekt összes költsége: 103 930 660 Ft

A projekt eredményeként létrejött bölcsődével Harkányban és a térségében található kis településeken eddig nem elérhető szolgáltatás, illetve intézmény került kialakításra. A csoportos minibölcsőde megnyitását eredményező beruházás így hozzájárult a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, továbbá az óvoda felújításával a korszerű óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

Az épületátalakítás, a minibölcsőde kialakításával egyidejűleg a projektben fejlesztésre került az óvoda is. Az épületberuházás mellett jelentős részt képviselt az új intézmény eszközellátottságának növelése, az óvodai játszóudvar korszerűsítése, a bölcsődei játszóterasz és játszóudvar kialakítása. Az eszközbeszerzésben szintén jelentős szerepet játszott az együttműködésen alapuló, infokommunikációs eszközök, kiemelten az interaktív tábla és az internet használatával létrehozott tanulási környezet kialakítása. Mindezek hozzájárulnak a modern óvodai szolgáltatás nyújtásához.

A melegítőkonyhába új konyhai gépek, a bölcsődéhez kapcsolódóan új konyhai eszközök kerültek beszerzésre. Továbbá jelentős szempontot képviselt a teljes intézmény akadálymentes megközelíthetősége és használhatósága.

A bölcsőde létrehozásához kapcsolódóan egy új, gyermekülésekkel ellátott kisbusz került beszerzésre, így elősegítve a gyermekek intézménybe, rendezvényekre való utazását, az ismeretterjesztő kirándulásokon való részvételüket.

A minibölcsőde kialakítását és az óvoda felújítását szolgáló épületfelújítást, átalakítást és eszközbeszerzést szolgáló projekt 2020.02.15-vel zárult.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067