Baranya.hu

Piac fejlesztése Vajszlón (szerződéskötési szakaszban van)

179 893 607 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATPályázó neve:VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Piac fejlesztése Vajszlón

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.3-16-BA1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Vajszló

Megítélt összeg:179 893 607 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:179 893 607 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Vajszló az Ormánság második legnagyobb települése, tizenöt község központja, közlekedési útvonalak csomópontjában fekszik, a szűken vett térség fontos gazdasági, kereskedelmi központja. A vajszlói piac már ma is ismert és közkedvelt, de önkormányzati önerő és pályázati támogatás hiányában a területen az elmúlt 10 évben nem sikerült beruházást végrehajtani. A sellyei járás az országos és a területi statisztikák összevetésének eredményeképpen társadalmi és gazdasági szempontból rendkívül elmaradott területnek számít. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a sellyei járás komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A térségben nagy munkáltató nem található. Régebben húzó ágazatnak számított a mezőgazdaság, de a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tönkre menetelével nem tudott megújulni a szegmens. Kiemelkedően magas az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak lakossághoz viszonyított aránya. Magas a hátrányos helyzetűek, a roma etnikumhoz tartozók aránya is. A területre kedvezőtlen demográfiai folyamatok jellemzőek, jelentős az elvándorlás, mely a fiatalabb és képzettebb rétegek esetében ölt nagyobb méreteket, hosszú távon a kistelepülések elöregedéséhez, elnéptelenedéséhez vezetve. A hátrányos helyzetű térségek egyik kitörési pontja a helyi, családi gazdaságok megerősítése. Ehhez szükséges, hogy a helyi gazdaság által kibocsátott termékek, szolgáltatások találkozzanak a helyi (belső) piacok keresletével. A megtermelt javakat és a keletkező jövedelmeket minél nagyobb arányban szükséges helyben tartani, tehát cél, hogy az elsősorban mezőgazdasági, illetve kézműves termékeket helyben dolgozzák fel, és helyben is értékesítsék azokat. A projekt hosszútávú, átfogó célja a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával az Ormánságban működő családi gazdaságok megerősítése, a foglalkoztatás bővítése, az Ormánság népességmegtartó erejének növelése, az elvándorlás ütemének mérséklése. A projekt keretében megvalósítandó infrastruktúrafejlesztés hosszú távú lehetőséget generálhat a helyi gazdaság fejlesztésében, ezáltal a lakosság helyben tartására. Az értékesítési színtér megteremtése motiválóan hathat a település és térségének mezőgazdasági termelésére, a már meglévő együttműködések tovább fejlesztéséhez, újak kialakításához, a termelés (kézműves termékek) és termesztés (mezőgazdaság) minőségi fejlesztéséhez. A projekt keretében kialakítunk egy részben zárt, részben nyitott burkolt piacteret, ehhez kapcsolódóan kiépül minden szükséges infrastruktúra, megoldjuk a piac körül a gépjárművek és kerékpárok parkolási lehetőségét, megtörténik a szükséges környezetrendezés (gyepesítés, fásítás). Az árusított termékek jellege alapján a vajszlói piac termelői piacként fog működni. A piac pozícionálásával célunk, hogy a vajszlói piacon friss, helyben termelt árukat közvetlenül a termelőktől vásárolhassák a helybéliek. A termelő és fogyasztó közvetlen kapcsolatának köszönhetően egyrészt nő a bizalom a megvásárolt termék iránt, másrészt azok árban is versenyképesek lehetnek a hipermarketekben, bevásárlóközpontokban elérhető árukkal. Fogyasztóioldalról célcsoportunkba tartoznak a Vajszlón és annak 10 km-es körzetében élők, akiknek fontos, hogy - helyben jussanak hozzák az élelmiszerekhez, - bizalommal legyenek a termék iránt, - ismerjék a termék előállítóját, - hipermarketekben elérhető, vagy az alatti áron kapják meg a terméket, - egészséges legyen a termék. A TOP és a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. kiírás célkitűzéseit szolgálja a beruházás a következők szerint. A tervezett beruházás fontos eszköze a térség belső erőforrásaira épülő gazdaságfejlesztésének. A térségben gazdálkodó termelők mezőgazdasági termékei helyben, rövid úton és hatékony jutnak el a fogyasztókhoz. A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet. A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz. A fejlesztés eredményeként az áruk közvetlenül jutnak el a fogyasztókhoz, ez a rövid láncolatú értékesítés is a környezetvédelmet szolgálja, ami egyre több tudatos állampolgár számára fontos. A környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva a beruházás keretében kb 5kW teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre, kerékpártároló létesül, megteremtjük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, az épületek, fedett-nyitott terek, sétányok, burkolt felületek világítását korszerű, energiatakarékos LED világítótestek biztosítják, a fűtött terekben energiatakarékos fűtőkészülékeket tervezünk. A projekt széleskörű partnerségben valósul meg. Nyolcnál több partner működik velünk együtt, melyek több mint 50%-ának székhelye 15 km-es körzetén belül található. A támogatási kérelemben tervezett beruházás megvalósulását követően a megépítendő piac üzemeltetését tervezetten Vajszló Nagyközség Önkormányzata látja el saját alkalmazottakkal látja el.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067