Baranya.hu

Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése (szerződéskötési szakaszban van)

410 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.1-16-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Komló

Megítélt összeg:410 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:410 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A) A projekt célja: Az elmúlt években az önkormányzat értékesítette az összes olyan belterületi ingatlanát, amely ipari, gazdasági célra alkalmas. Ennek eredményeként az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja összesen 14 db ipari besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kialakítása. A pályázatban szereplő infrastrukturális fejlesztések „haszonélvezői” a Nagyrét utcában már működő két termelőüzem is.

B) A projekt szakmai-műszaki tartalma: A projekt műszaki tartalma a felhívás szerinti alábbi önállóan támogatható tevékenységekhez illeszkedik: 3.1.1 B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, illetve d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. A projekt keretében az alábbi alapinfrastruktúra építését tervezzük: 1) Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat tervezett hossza 830 fm, kandeláberek száma: 25 db. A közút csapadékvíz elvezető rendszere: nyílt árok (földmedrű és részben burkolt): kb.1135 fm, valamint zárt csatorna: kb. 605 fm 2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban 3) szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban Szolgáltatók által megadott adatok alapján: 4) elektromos energia ellátást biztosító közép-, valamint kisfeszültségű vezetékhálózat összesen kb. 1.470 fm hosszban, valamint 1 db 630 kVA teljesítményű transzformátor állomás telepítése 5) földgáz ellátás biztosítása érdekében kb. 800 fm hosszban.

C) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése a) Teljesül (lásd B) pontot). b) A zöldmezős beruházás indokoltsága: Támogatást igénylő jelenleg nem rendelkezik olyan saját tulajdonú, közművesített ingatlanokkal, amelyek ipari, gazdasági tevékenységek végzésére alkalmasak volnának. Rendelkezik azonban olyan beépítetlen területekkel, amelyek erre a célra alkalmassá tehetők. A következő pontoknak pályázó megfelel, vagy a felhívásban meghatározott határidőre teljesíti azokat: c), f)-i), k)-l), o)-p), u). A következő pontok jelen pályázat esetében nem relevánsak: d)-e), j), m)-n), q)-t), v)-w).

D) A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 Megfelel: a támogatási igényben szereplő tevékenységek megvalósításának célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése, amely a helyi vállalkozók megerősítését és a foglalkoztatás bővítését szolgálja. A projekt megvalósítása így a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul. 1.2 Megfelel. 2.1 Megfelel: A projektben szereplő fejlesztés valós igényeken alapul, mivel a városban már meglévő telephellyel rendelkező, valamint a városba betelepülni szándékozó gazdasági szereplők érdeklődnek telephelynek megfelelő terület iránt, azonban az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik ipari, gazdasági célra alkalmas közművesített területekkel. Működtetés szempontjából a közművek egy része az önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódik (pl. közút, víziközművek). Mivel új közműépítésekről van szó, a hosszú távú, gazdaságos működés biztosított. 2.2 Nem releváns. 2.3 Megfelel. 2.4 Megfelel: A területen működő két vállalkozás működési környezetét is fejleszti pl. szilárd burkolatú közút, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés építés. 2.5 Megfelel: Komló városa be kívánja tölteni térségi feladatát, központi településként térségével együtt kíván felülemelkedni a térségi problémákon, külső erőforrás bevonásával a belső erőforrásokra támaszkodva szükséges megteremteni a fenntartható vidék fejlesztésének feltételeit is. 2.6 Megfelel. 3.1-3.3 Megfelel: Üzleti Terv csatolásra került; a tulajdonviszonyok rendezettek; a fejlesztés műszaki tartalma szaktervezők, illetve szükség szerint (szak)hatóságok által kerül kialakításra, engedélyezésre. 4.1 Nem releváns. 4.2-4.4 Megfelel. 5.1-5.3 Megfelel. 5.4 Nem releváns. 6.1-6.3 Megfelel. 7.1 Megfelel. 8.1 Nem releváns. 8.2-8.3 Megfelel. 9.1 Megfelel. 10.1 Megfelel: Az előzetes, majd a részletes tervezés során figyelembevételre kerül. 11.1 Megfelel. E) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1 5 pont; 1.2 4 pont; 2.1: 0 pont; 3.1: 1 pont; 3.2: 5 pont; 3.3: 4 pont; 3.4: 1 pont; 4.1: 2 pont; Üzleti tervben kerül kifejtésre. A KORLÁTOZOTT KARAKTERSZÁM MIATT A FENTI PONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS, VALAMINT A PONTOK KIFEJTÉSE AZ ÜZLETI TERVBEN TALÁLHATÓ


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067