Baranya.hu

Épület komplex energetikai korszerűsítése Sásdon

133 639 790 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00014


Széchenyi Plusz+ Logó

A kedvezményezett neve: Sásd Város Önkormányzata

A projekt címe: Épület komplex energetikai korszerűsítése Sásdon

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00014

Szerződött támogatás összege: 133 639 790 Ft

Projekt tervezett kezdete: 2022.06.01.

Projekt várható befejezése: 2024.02.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az önkormányzat célja a 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 33, hrsz 151/1 alatti és a 7370 Sásd, Kossuth L. u. 1. hrsz: 13/1 többfunkciósi épületek komplex energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény működési költségének csökkentése.  A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok, a Duna Régió Stratégia fellépésének megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energiafelhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:

2.1.1.    Önállóan támogatható tevékenység:

-  Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése és a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése.

- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása: 17,16 kWp-os napelemes rendszer telepítése és 9,24 kWp-os napelemes rendszer telepítése.

- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése:

Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pontok kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők, Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése. 26 és 14 kW levegő-víz hőszivattyús rendszer fejlesztése.

 

2.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység.

 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása és képzés tartása.

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje.

 

A projekt Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumi együttműködésében valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Közösségi, sportolási infrastruktúra fejlesztése Gödrén

Projekt megvalósításának összege:

80 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006

Kulturális épületek felújítása Geresdlakon

Projekt megvalósításának összege:

195 841 285 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00026

A Bólyi Kastélypark megújítása és új üzletház építése

Projekt megvalósításának összege:

250 000 000 Ft TOP PLUSZ-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00004