Baranya.hu

Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti „A” és „B” épületeinek energetikai korszerűsítése

65 260 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében az Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti „A” és „B” épületeinek energetikai korszerűsítése
valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása
jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében
megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai
korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület
energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a
felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező intézmény telephelye Mohács közigazgatási területén, a 7700
Mohács, Gólya utca 42. szám alatt található. Az intézmény telephelyén fejlesztendő „A” és „B” épületek külső határoló szerkezetei nem felelnek meg
a hőtechnikai követelményeknek, igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott intézkedések az energetikai
felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak. A korszerűsítési javaslatok: „A” épület: Felhívás 3.1.1.a) pont szerinti külső
határoló szerkezetek korszerűsítése: ferde tető, padlásfödém, külső fal, térdfal, lábazati fal, fém lemez fal, fém lemez födém szigetelése, nyílászárók
cseréje 3 rétegű üvegezéssel. Felhívás 3.1.2.2.a) pont szerinti fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése: 1 db
Viessmann VITODENS 200 vagy azzal műszakilag egyenértékű 45 kW kazán, 1 db külső hőmérséklet érzékelő, 1 db Viessmann VITOTROL 100
UTD vagy azzal műszakilag egyenértékű termosztát telepítése. „B” épület: Felhívás 3.1.1.a) pont szerinti külső határoló szerkezetek korszerűsítése:
külső falak, padlásfödém, lábazati fal szigetelése, nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel. Felhívás 3.1.2.2.a) pont szerinti fosszilis energiahordozó
alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése: 1 db Viessmann VITODENS 200 vagy azzal műszakilag egyenértékű 26 kW kazán, 1 db külső
hőmérséklet érzékelő, 1 db Viessmann VITOTROL 100 UTD vagy azzal műszakilag egyenértékű termosztát telepítése. Felhívás 3.1.2.2.a) pont
szerinti HMV rendszerek korszerűsítése: a két épületnek közös melegvízellátása lesz, az alábbiak szerint: 1 db Viessmann VITODENS 200 vagy
azzal műszakilag egyenértékű kazán 120 kW, 1 db Viessmann VITOTRANS 222 vagy azzal műszakilag egyenértékű tárolótöltő melegvízkészítő
modul, 1 db Viessmann VITOCELL 100L vagy azzal műszakilag egyenértékű 500 literes puffer tároló, 1 db Grundfos MAGNA vagy azzal műszakilag
egyenértékű szivattyú 32-50. A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek: Felhívás 3.1.1.a) pont: Önkormányzati
tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határolószerkezetek korszerűsítése által: nyílászáró csere, padlásfödém, külső
és lábazati falak szigetelése mindkét épület esetében. A projekt keretében megvalósuló választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Felhívás 3.1.2.2.a) pont: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV
rendszerek korszerűsítése. A projekt keretében megvalósuló kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Felhívás
3.1.2.1.a) pont: akadálymentesítés: info-kommunikációs akadálymentesítés. Felhívás 3.1.2.1.c) pont: nyilvánosság biztosítása: „Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” előírásai szerint. Felhívás 3.1.2.1.d) pont: Képzési anyag
kidolgozása, képzés tartása: az energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak képzése. A projekt futamideje összesen 20 hónap:
2018.01.01. – 2019.08.31. A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067