Baranya.hu

Zöld belváros Pécsváradon

342 005 668 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A PROJEKT CÉLJA Az, hogy az emberek milyen környezetben élnek, alapjaiban határozza meg a mindennapjaikat, a közérzetüket és az egészségi
állapotukat. A minőségi élet fontos eleme a hangulatos, vonzó településkép: a közterületek, az épületállomány, a várost övező külterületek állapota.
Pécsvárad városának közterületei rendkívül vegyes képet mutatnak. Egyes területi egységek az elmúlt időszakban már jelentős közterületi felújításon
mentek át, de egyes részeken még mindig az elmúlt idők következetlen felújításainak részleges, vegyes képét tapasztalhatjuk. A projekt célja a
belváros rehabilitációja, a városkép rendezése, a meglévő zöldfelületek rendezése, illetve jelentős hangsúlyt kap gazdaságélénkítő tevékenység
megvalósítása – vállalkozók működési infrastruktúrájának hatékonyabbá tétele. Az akcióterület, a helyzetelemzés, a projekt tervezett fenntartása az
Igényfelmérés és kihasználtsági tervben kerül bemutatásra. Az ITS az első mérföldkőig módosításra kerül.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI
TARTALMA A projekt két fő elemből áll: 1. A felhívás 3.1.1.2 a) 1. tevékenységhez illeszkedve megújításra kerül a Szentháromság tér 2. A felhívás
3.1.1.2 c) 2. tevékenységhez illeszkedve egy új szolgáltatóház létesül, ahol kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, vendéglátó egységek kapnának
helyet. A Szentháromság tér, mint a polgármesteri hivatal előtere egyben rendezvénytér, jelenlegi állapota alapján felújításra szorul. A tér hangsúlyos
középpontjában álló szentháromság szobor megfelelő állapotú, de környezetének burkolati rendszere és a tér egyéb gyalogos felülete is teljesen
felújítandó. A Szentháromság szobor mögötti térfelület mint közösségi tér is funkcionál ezért ennek a felületnek is a burkolata a megfelelő
igénybevételnek megfelelően kialakítandó. A tér zöldfelületei, gyepfelületei és koros fái is teljes felújítást igényelnek. A Kossuth tér 24 és 26 alatti
zártsorúan beépített ingatlanok műszaki állapota elavult. Az utcafronti épületek elbontása után, új ingatlan épül, amelyben üzletek és vendéglátóipari
egységek kapnak helyet. A tetőtér/emelet szerkezetkész állapotúak lesznek – a jövőbeli igények alapján kerülnek kialakításra más forrásból. A
felhívás 3.1.2.1 g) pontjával összhangban a megvalósítás során jelentős hangsúlyt fordítunk soft tevékenységek megvalósítására is.
Szemléletformáló programokat, helyi társadalmi akciók megvalósítását tervezzük a környezettudatosság jegyében. Továbbá, a projekt keretében
elszámolásra kerülnek a szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésének költsége, az engedélyezési és kiviteli tervek, a kötelező
nyilvánosság és a projektmenedzsment költsége. A Felhívás 3.4 pontjában előírt, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások figyelembe vételre kerültek a projekt előkészítése, tervezése során.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK -
(részletesebben lásd: Igényfelmérés és kihasználtsági terv) 1.1 szempont: A projekt hozzájárul Baranya megye ITP-jében meghatározott valamennyi
stratégiai cél eléréséhez. 1.2 szempont: „ Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor értéke: 3612 m2 2.1 szempont: A
Pécsváradi járás a 290/2014 (XI.26.) kormányrendelet 3. számú melléklete alapján kedvezményezett járásnak minősül. 2.2 szempont: A projekt új
közösségi célú szolgáltatások fejlesztése által hozzájárul a település népesség megtartásához. A demográfiai trendek nagyon érzékenyen reagálnak
számos változóra, így például a lakosság életminőségének, életterének, a környezet gazdasági, társadalmi folyamatainak pozitív irányú változásai
gyorsan jelentkezhetnek a lakosság számának alakulásában. A szolgáltatások színvonalának növelésével a közösségi élet feltételei javulnak, amely
erősíti a helyi identitástudatot és növeli a település vonzerejét. A gazdaságélénkítő tevékenységek közvetlen munkahelyteremtést indukálnak,
hozzájárulva a népesség megtartásához. (részletesebben lásd: Igényfelmérés és kihasználtsági terv) 2.3 szempont: A támogatási kérelmet benyújtó
települési önkormányzat a TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásban. 2.4 szempont: A település lakónépessége
2016.01.01-jén (KSH): 3.994 fő 3.1 szempont: A gazdaságélénkítő elemek aránya ~80%. 3.2 szempont: A fejlesztés nem tartalmaz a megújuló
energiaforrások részarány-növeléséhez kapcsolódó tevékenységet. 3.3 szempont: A fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz (pl.
szemléletformáló soft tevékenységek által) 3.4 szempont: A fejlesztési koncepciót a kérelem benyújtását megelőzően a Baranya Megyei Mérnöki
Kamara által összeállított szakmai bizottság véleményezte, nyilatkozat mellékelve. 4.1 szempont: A projekt keretében egy üzletépület kerül
kialakításra, amelynek helyiségei bérbeadásra kerülnek, eredményesebb működést, hatékonyabb üzemeltetést biztosítva a bérlők számára.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067