Baranya.hu

Megvalósult a csapadékvíz fejlesztés Vajszló egyes részein

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával, a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívás keretében valósult meg a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Vajszlón. A „Belterületi vízvédelem megvalósítása Vajszló kritikus részein, valamint automata átemelő szivattyúrendszer telepítése csapadékvíz befogadóhoz (Fekete-víz)” elnevezésű projekt megvalósítására 75,4 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Vajszló Nagyközség Önkormányzata. A projekt a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel közösen került megvalósításra.
Megvalósult a csapadékvíz fejlesztés Vajszló egyes részein

A projekt átfogó célja Vajszló település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A település kialakításából adódóan akadnak olyan utcák, melyek nem rendelkeztek csapadékvíz elvezető árokkal, ami jelentősebb esőzések alkalmával beázásokat, elárasztásokat eredményez. Jelen fejlesztés törekvése volt, hogy a nagyközség kritikus részein a hiányzó elvezető csatornák pótlásra kerüljenek, az ingatlanok védelme megvalósuljon. A helyszín jellegéből kifolyólag a csatorna kialakítása csak fedett, zárt kivitelezésben oldható meg. A csatornahálózat egy átemelő szivattyúval került lezárásra. Utóbbira nagy szükség van a jelentős esőzések során, mivel gyakran előfordul, hogy a csatorna vízszintje alacsonyabban helyezkedik el a Fekete-víz szintjénél, így a csatornában lévő víz elárasztja a környezetében lévő ipari-gazdasági területeket, sportpályát, lakóházakat.

A pályázat keretén belül lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása is megvalósult a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás érdekében.

A fejlesztés által közvetlenül érintett utcák: Arany János utca bal és jobb oldala, valamint a Széchenyi utca egyes szakasza.

Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, Vajszló az egyik nagy nyertese a most záruló fejlesztési ciklusnak, hiszen a településen több száz millió forintból valósulnak meg beruházások. Szociális Alapellátó Központ kerül kialakításra, valamint nagyszabású piac fejlesztés valósul meg a nagyközségben. Őri László elmondta, a megyében összesen 21 helyszínen volt lehetőség csapadékvíz - elvezető rendszerek kiépítését támogatni. A megyei elnök előrevetítette, hogy a következő fejlesztési időszakban is jelentős forrás fog rendelkezésre állni belterületi vízvédelmi rendszerek karbantartására és építésére a megyében. 

Nagy Csaba országgyűlési képviselő hozzátette: a klímaváltozás hatásaként tapasztalható megváltozott időjárási körülmények vonatkozásában a Magyar Kormány kiemelt figyelmet fordít a csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésére. A projekt által Vajszló nagyközség belvízmentesítése valósul meg, amely hosszútávon szolgálja a lakosság mindennapi életét, ezzel megóvva az értékeiket és javítva a komfortérzetüket. A kiépített infrastruktúra képes elvezetni a nagy intenzitású csapadékmennyiséget, továbbá hozzájárul a csapadékvíz okozta károk megelőzéséhez.

A kivitelezési munkálatok 2019 őszén kezdődtek el, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2020. november 11-én került sor.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

 
További hírek