Baranya.hu

Megkezdődhet az iparterület fejlesztése Szentlőrincen

250 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Szentlőrinc Város Önkormányzata és konzorciumi partnere a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú, az „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt megvalósítására. A projekt megvalósításához további 49,1 millió forint többletforrás vált szükségessé, melyet a város a Pénzügyminisztérium részére benyújtott többlettámogatási igény elbírálásáig saját költségvetésének terhére biztosít.
Megkezdődhet az iparterület fejlesztése Szentlőrincen

Szentlőrinc Város Önkormányzata kiemelt prioritásként kezeli, hogy a településen működő vállalkozások számára megfelelő gazdasági környezet teremtsen, cél a helyi KKV-k további fejlődésének, működésének segítése, a foglalkoztatottság növelése. Jelenleg a város egységes, infrastruktúrával kiépített iparterülettel nem rendelkezik, mindez nagyban gátolja a betelepüléseket, helyi vállalkozások tovább lépésének esélyeit. A település gazdasága erősen függ a megyeszékhely gazdasági stabilitásától és foglalkoztatói erejéről, a naponta ingázó foglalkoztatottak aránya 50% feletti. Mindezt ellensúlyozhatná, enyhíthetné az önkormányzat célzott gazdaságfejlesztési tevékenysége, amelynek első lépése jelen projekt. 

Az önkormányzat célul tűzte ki a településen áthaladó 6-os számú főúttól északra található iparterület fejlesztését. A teljes iparterület területe 6,2537 hektár. Jelenleg 5 vállalkozás működik a területen, kihasználtsága 47% körüli. A tervezett beruházás keretében két univerzális, üzemcsarnok létesül, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, amelyek későbbi ütemben tovább bővíthetők, továbbá kialakításra kerül az ingatlanok megközelítéséhez szükséges belső út, kiépítésre kerülnek a szükséges alapinfrastruktúrák.

Az „ünnepélyes alapkőletétel” elnevezésű esemény során Koltai Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Nagy Csaba országgyűlési képviselőt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.Polgármester úr ezután elmondta, kiemelten fontos, hogy a szentlőrincieknek helyben tudjanak munkahelyet biztosítani, ezzel is segítve a fiatalok helyben tartását. Ugyanakkor a járás központi szerepüket erősítve a környékbeli településekről is várják a munkavállalókat.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő kiemelte: A projekt eredményeképpen az ipari park területének infrastruktúra fejlesztése valósul meg. A fejlesztés hozzájárul az önkormányzat gazdasági stabilitásának növeléséhez, amellyel Szentlőrinc városa telephelyet biztosít a vállalkozások számára. A helyi és térségi gazdaságfejlesztés egyik színtereként szolgál majd a foglalkoztatás-ösztönző beruházás, ezzel támogatva a helyben történő munkahelybővítést.

Dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke a beruházás nyomán hozzátette, hogy a most záruló fejlesztési ciklus egyik legfontosabb megyei célkitűzése volt a helyi gazdaság megerősítése. Ennek keretén belül 10 projekt során összesen 4,1 milliárd Ft támogatást fordítottak ipari park fejlesztésre. Külön örömmel tölti el, hogy a fejlesztések egyik üteme épp a nehezebb helyzetben lévő nyugat-baranyai térségben valósul meg.

A munkák várhatóan 2021 év őszén zárulnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívás finanszírozásában.
További hírek