Baranya.hu

Emléktábla az 56-os áldozatoknak

Az 56-os forradalom utáni megtorlás áldozatainak állít emléket az az emléktábla, melyet március 6-án 14 órakor avattak fel a megyeháza Papnövelde utcai Díszterménél. A táblát a Baranya Megyei Önkormányzat állíttatta. Itt, a megyei börtön udvarán végeztette ki a kádári ellenforradalmári hatalom 1957 június 27-én Szabó István apátvarasdi nemzetőrt, 1958. március 5-én Petrus József mecseki ellenállót. Az emléktáblát Nagy Csaba, a Baranya megyei közgyűlés elnöke és dr. Debreczeni László, a pécsi 56-os ifjúság egyik vezéralakja avatta fel.
Emléktábla az 56-os áldozatoknak

1989-ben készült el Szatyor Győző kopjafája az Aradi vértanúk útján, 1996-ban a 48-as téren emeltek emlékművet 56 hőseinek, azóta számos emlékhely készült el. Ezzel a táblával teljessé vált a megemlékezőhelyek sokasága, hiszen itt a megyei börtön udvarán két embert végeztek ki az 1956-os forradalommal kapcsolatos tevékenysége okán, és szerettünk volna róluk külön megemlékezni. – mondta Nagy Csaba ünnepi beszédében.

Debreczeni László, aki maga is átélte két társa utolsó óráit, személyes hangvételű beszédében hangsúlyozta, hogy a két rövidéletű életsors a forradalom leverése, vérbefojtása utáni megtorlás két „tipikus” mártírja volt, akiket bitóra küldtek. Két hazáját szerető fiatal, akik a legdrágábbat: az életüket áldozták a haza szabadságáért. Nem tehetetlen áldozatok, hanem aktív harcosok voltak, a cselekvő hazaszeretet örök példái. Az egykori forradalmár hangsúlyozta, hogy a túlélők kötelessége újra és újra elmondani a kommunista zsarnokság történetét, hogy megőrizze az emlékezet.

Az emlékművet dr. Tamás Roland plébános áldotta meg, az ünnepi műsorban Kuti Ágnes énekművész énekelt.
További hírek