Baranya.hu

Szabadidőpark és Vállakozók Háza Komlón

599 813 550 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Szabadidőpark és Vállakozók Háza Komlón

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.1-15-BA1 - Barnamezős területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Komló

Megítélt összeg: 599 813 550 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 599 813 550 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A pályázat keretében célunk, hogy helyreállítsuk a Juhász Gyula utca végén található barnamezős területet, ahol a lakókörnyezet közvetlen közelében balesetveszélyes építmények és romok találhatók. A helyreállított telken olyan lakossági szolgáltatás megvalósítását tervezzük, amely a fiatal családok, a gyermekek egészséges és tartalmas szabadidő eltöltését szolgálja, valamint minden korosztály számára biztosítja a kikapcsolódás, a szabad levegőn tartózkodás lehetőségét. Jó idő esetén a szabadban, rossz idő esetén zárt, klimatizált térben teszi lehetővé, hogy a 3-14 év közti gyerekek önállóan vagy csoportosan játszhassanak ügyességüket, vállalkozóképességüket és szellemességüket, kreativitásukat próbára tevő játékok közt válogatva, valamint a terület alkalmas lesz arra, hogy a gyermekeket kísérő, babát sétáltató vagy önállóan érkező, mozgásra vágyó felnőttek igényeinek is megfeleljen (pl. sétány, szabadtéri tornapálya lehetőséggel). A Park professzionális kialakítása és gondozott üzemeltetése, valamint a terület gazdasági funkciójának élénkítése céljából a szabadidős létesítmények mellett a zöld környezettel harmóniában működő kisvállalkozások számára is tervezzük infrastruktúra létrehozását. A vállalkozók háza a szabadidőközpont működéséhez kapcsolódó illetve azzal jól megférő tevékenységet végző cégeket szeretnénk letelepíteni. Ennek érdekében „műhelyeket” és irodákat tartalmazó épület építésére kerül sor. Az épület a tervezett 500 m2 játszóház mellett mintegy 1000m2, alapvetően könnyűipari tevékenységre alkalmas „műhelyt” és mintegy 5 bútorokkal ellátott irodát tartalmaz majd. Az épület megtöltéséhez olyan céget/cégeket várunk, akik termelési vagy üzemeltetési tapasztalataik alapján kapcsolódnak a Park profiljához, a zöld gondolathoz, a szabadidő hasznos eltöltését támogató tevékenységekhez, a fiatal generációkhoz, az egészséges életmódot támogató lakossági tevékenységekhez, és szívesen működnének a lakókörnyezethez és a belvároshoz nagyon közeli, mégis teljesen zöld környezetben. A projektterület az Altáró út közvetlen déli szomszédságában található dombon helyezkedik el. A projektben megkülönböztetett figyelem hárul az Altáró területe felé elfolyó csapadékvizeknek a meglévő hálózathoz való csatlakoztatására, valamint a domboldalt megkötő erdősült növényzet megtartására. A terület megközelítése a Juhász Gyula útról történik, melyen teljes burkolatcserét, akadálymentesítést hajtunk végre. Széleit fasorral ültetjük be. A lebontott épület helyére csarnoképület kerül, úttal és parkolóval. A szabadon maradó felületeken intenzív zöldfelületet alakítunk ki, nyírt gyeppel, fasorral, és lágyszárú virágágyással. Az épület és az azt körbeölelő zöldterületet a „fogadó tér” kapcsolja össze. A „fogadó tér” árnyékolóval ellátott burkolt, pihenésre alkalmas felület, ahol a bicikliket és csomagokat lehet tárolni, megőrzésre hagyni. Innen indul ki az akadálymentes sétaút, a futópálya és egy gyalogösvény. A sétaút kb. 200 nm-es extenzív virágos rétet vesz körül. Keleti oldalán kiteresedéssel. Burkolata a Komlón bányászott andezitből készült stabilizált zúzalék, ami vízáteresztő. A kiteresedés lehetőséget ad kültéri kávézó terasz elhelyezéséhez. A futópálya kb. 200 méter hosszú, erre vannak felfűzve a kültéri tornapályák 1-5 állomásai. Az állomásokon kültéri játékokat, fitnessgépeket helyezünk el, ismertető táblákkal, az alkalmazásukról, hasznosságukról. Az egyes állomások berendezései figyelembe veszik a különböző korosztályok, és fogyatékkal élők igényeit, hogy mindenki megtalálja a saját maga által is használható eszközöket. A gyalogösvény egy mesterséges patak mentén halad végig, kövekkel van kirakva, tökéletes a hegyitúra sportvégzésére. A patak medre kövekkel van kirakva, így száraz időben is mutatós. Partja patak menti imitátor növényekkel szegélyezett. A vízen 2 db fahídon lehet átkelni. A patak egy szűrőtóba torkollik, amit a kiszélesített gyalogösvény pihenőtere fog körbe, majd ültetett növénysáv zár le. Az ültetett növényzet pufferzóna szerepét tölti be. A projekt fő közösségi jellegű szolgáltatásai, a szabadidőpark és a játszóház az egész város lakosságát szolgálják. A projekt főként a fiatal korosztályra koncentrál, de minden korosztály részére kínál könnyen, gyorsan elérhető lehetőséget az egészség és a mozgásképesség, erőnlét megőrzését szolgáló szabadtéri tornaeszközök, erdei pihenő-környezet megteremtése révén, a helyi zöldkörnyezeti adottságokban rejlő lehetőségek kiaknázása segítségével. Elérhetőség szempontjából a beavatkozási terület a város súlypontjában helyezkedik el. Az erdei jellegű környezet a város sajátos, hegyekkel-völgyekkel tarkított domborzata, és a bányászat korábbi területigénye következtében beépítetlen maradt. A barnamezős rehabilitáció révén a területrész természetes jellegű, részben épített parkká alakul át. A projekt céljainak ITS-hez való illeszkedése és a fejlesztés helyszínének részletes bemutatása az Igényfelmérési és kihasználtsági tervben található.


Vissza


További projektjeink

"Baranya segít-együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért"

Projekt megvalósításának összege:

2 071 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP Plusz-3.1.1.-21-BA1-2022-00001

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

130 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067