Baranya.hu

Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

299 947 648 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.3-16-BA1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Harkány

Megítélt összeg:299 947 648 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:299 947 648 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt átfogó CÉLJA a helyi és mikrotérségi gazdaság fejlesztése, munkahelyek teremtése, a közösségi összetartozás erősítése a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával. Ezáltal a vidéki életszínvonal emelése, a fiatalok helyben tartása, az elvándorlás csökkentése és a közösségépítés. A projekt célja a helyi termékek előállításának, értékesítésének elősegítése, munkahelyek teremtésével a helyi gazdaság fejlesztése. A harkányi piac felújításának a közösségi és helyi termelői célokon túlmenően - az elhelyezkedéséből fakadóan - kiemelt turisztikai célja is van. A piac hagyományos gazdaságélénkítő funkcióján túlmutatva, a piac a turisztikához kapcsolódó gazdaságélénkítést generál. Az értékesítési színtér revitalizálása motiválóan hathat a település és térségének mezőgazdasági termelésére, a már meglévő együttműködések tovább fejlesztéséhez, újak kialakításához, a termelés (kézműves termékek) és termesztés (mezőgazdaság) minőségi fejlesztéséhez. A piacnak szemléletformáló szerepe is van a helyi termékek népszerűsítésével, ezáltal egészséges életmódra neveléssel, a helyi gazdaság öngerjesztő folyamatainak beindításával.

FEJLESZTÉS: A jelenleg is működő piactéren a szabadban lévő árusító felületeket, piaci fedett-nyitott üzleteket és egy vásárcsarnokot helyezkedik el. A projekt megvalósítása a Bajcsy Zsilinszky utcától - a buszpályaudvar körüli, a helyi termékeket értékesítő, jelenleg szabadban lévő árusító felületekre, és a hozzá tartozó elavult épületekre - az Ady Endre utcára kiérő területre terjed ki. A projekt fő tevékenysége a Piac felújítása, a Felhívás 3.1.1 A) b), c) és d) pontjában leírt önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően az alábbiak szerint. Az új kistermelői piac épülete a Bajcsy-Zsilinszky utca és a piacteret összekötő gyalogos tengelyre kerül, azzal párhuzamos beépítéssel. Az épület fedett nyitott, favázas épületszerkezetű létesítmény mely alatt az árusító terek flexibilisen átrendezhetőek vagy megszüntethetőek annak érdekében, hogy az épületet időszakosan más funkcióra is lehessen felhasználni ( pld. gyerekjátszó, vendéglátó kitelepülés stb.). A meglévő, de rossz állagú gazdasági épület teljes felújításra kerül. A belső terek átalakításra kerülnek, új funkciók, úgy, mint raktárak, ezen belül is hűtött raktár, vendég és dolgozói vizesblokkok, irodák kerülnek kialakításra. Ennek keretében a hő és vízszigetelési rendszereket, a külső belső nyílászárókat, külső belső fal és padló burkolatokat épület gépészeti és villamos rendszereket cserélik. A piacfejlesztés a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben szabályozottaknak megfelelően kerül megvalósításra. A terület teljes burkolati rendszere átalakításra kerül. A létesítmények köré, a teherforgalom és a gyalogos forgalom terhelésének megfelelő kialakítású burkolt felületek kerülnek kialakításra. A fenntartható fejlődés jegyében, a területen új zöldfelületeket alakítanak ki, amely esztétikai szempontból, és árnyékolás, por- és zajvédelem funkciójával teszi vonzóbbá a piacot. A fásítással a piaci terület vizuálisan is leválasztásra kerül a balesetvédelmi szempontból aggályos buszmegálló területétől. A piac területe áttört fém táblás kerítéssel kerül elválasztásra, és lezárásra a buszmegállótól. A piacterület élhetőbbé tétele miatt új utcabútorokat és ivó kút kerülnek elhelyezésre, valamint WIFI hálózat kerül kiépítésre, mellyel ingyenesen internet hálózat lesz elérhető a piac területén. Tekintettel a piac elérhetőségére, ill. a fenntartható közlekedés népszerűsítésére, elsősorban a kerékpáros közlekedésre – a város kerékpárosbarát település, teljes elválasztott kerékpáros összeköttetéssel a környező településekkel, elektromos kerékpáros hálózattal – kerékpártároló kerül kiépítésre. A piacon, a környezettudatos fejlesztés jegyében, szelektív hulladékgyűjtés, és hulladék újrahasznosítás is lesz (komposztáló). A tervezéssel érintett területen a jelenlegi csapadék, szennyvíz és ivóvíz, valamint a teljes áram (erős, és gyenge áram) hálózatot fel kell újítani az új beruházási elemek megfelelő kiszolgálása miatt. A területen új térvilágítási rendszer épül ki, többek között biztonságtechnikai, balesetvédelmi, valamint turisztikai szempontok miatt.

ESZKÖZBESZERZÉS keretében a piac működéséhez szükséges eszközök, valamint a piacfelügyelői irodába irodai eszközök kerülnek beszerzésre. A beszerezni kívánt mérlegek azzal a céllal kerülnek beszerzésre, hogy szükség esetén kibérelhetők legyenek, mint egy új szolgáltatásként a helyi termelők számára. A felújított piac ÜZEMELTETÉSÉT továbbra is Harkány Város Önkormányzata végzi. A projekt ILLESZKEDIK a TOP-1.1.3 és a megyei fejlesztési célokhoz, összhangban van azok céljaival, mely kifejtésre került az üzleti tervben. A fejlesztés CÉLCSOPORTJÁT a kialakítandó piac vásárlóinak és beszállítóinak köre, ill. az ide látogató magyar és külföldi turisták képezik. Az indikátorvállalás: projektzárásra 2 db támogatásban részesülő vállalkozás és 2 db vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozás lesz.


Vissza


További projektjeink

"Baranya segít-együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért"

Projekt megvalósításának összege:

2 071 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP Plusz-3.1.1.-21-BA1-2022-00001

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

130 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067