Baranya.hu

Kerékpárút fejlesztés Nagyharsány és Kistapolca között

259 951 845 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Kerékpárút fejlesztés Nagyharsány és Kistapolca között

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Nagyharsány

Megítélt összeg:259 951 845 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:259 951 845 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt célja Nagyharsány és Kistapolca települések között a kerékpározás feltételeinek a fejlesztése, bővítése, annak érdekében, hogy a hivatásforgalmú és a közlekedésbiztonsági szempontokból a községekben a kerékpározás feltételei javuljanak. Ezáltal a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója a Duna-Dráva Cement Kft beremendi gyára is a két település lakosai számára gyorsabban és biztonságosabban lesz elérhető. A két település között lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a települések belterületei közötti kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra - illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez. A projektet Nagyharsány Község Önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projekt előkészítésének koordinálása, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása. Nagyharsány település Baranya megyében a Siklósi járásban található Villány és Siklós között félúton, lakosainak száma 1472 fő. Közös önkormányzati hivatal székhely települése, melyhez kilenc másik település tartozik. Kistapolca település Nagyharsány, Beremend és Siklósnagyfalu között lévő település, mindössze 180 lakossal. Gazdaságukat alapvetően meghatározza a környék mezőgazdasági adottsága, illetve a beremendi cementgyár. Ezen felül a horvát határ közelsége is komoly kiaknázatlan lehetőséget jelent. A folyamatosan csökkenő népesség, az elöregedő korstruktúra, a mobilitás hiánya komoly problémákat jelent a két település lakói számára. A közösségi közlekedés korlátai miatt a fenntartható közlekedésfejlesztés szinte az egyetlen lehetőség a fejlődésre a mobilitást tekintve. A települések munkanélküliségi rátája magas, a környék egyetlen nagyobb foglalkoztatója a cementgyár, ezen kívül a mezőgazdasági idénymunka jelenthet némi foglalkoztatási lehetőséget. Nagyharsány települést az 5701-es számú út szeli át kelet-nyugati irányban, melyből déli irányban indul az 5708-as számú út Kistapolca, Beremend irányába. Mindkét út forgalma meghaladja a 2000 E/nap értéket, de a mérési pont helyétől függően ez a kőbánya és cementgyár teherautó forgalma miatt többszöröse is egy-egy adott időszakban. Kistapolcát az 5709-es számú út szeli át kelet-nyugati irányban viszonylag kis 1000 E/nap értékkel. Pályázati támogatással a Dél-Dunántúli Operatív Program keretéből történtek korábban fejlesztések. A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás a Villány- és Nagyharsány közötti kerékpárút építését valósította meg pályázat segítségével. A kerékpárút Nagyharsány nyugati végének térségéből indul, az 5701.sz. összekötő út 23+950 km szelvényétől, a lakott terület táblától. A kerékpárút teljes hosszban követi az összekötő út nyomvonalát. A kerékpárút vége az 5701.sz. összekötő út 20+330 km szelvényében csatlakozik a Villány, Baross Gábor utca végén lévő burkolathoz. A kerékpárút teljes hossza: 3613 m volt. Hivatásforgalmi céllal oktatási, nevelési intézmények, közigazgatási, közszolgáltatási, egészségügyi intézmények és munkahelyek elérését valósították meg. A tehermentesítendő közút forgalma 3850 E/nap. A kerékpárút hiányzó szakasza 2015-ben Siklós-Nagytótfalu-Kisharsány-Nagyharsány között épült meg. A projekt eredményeként a Siklós-Villány közötti kerékpáros útvonal teljessé vált. Ez a biztonságos közlekedést feltételein túl, kedvező hatással lehet a térség gazdaságára. Az élénk a fürdő- és borturizmus adottságaira épülve a kerékpárútnak köszönhetően nőhet a térségben működő vállalkozások bevétele és új munkahelyek jöhetnek létre. Ezek a szakaszok az 5701-es út kerékpározhatóságát könnyítették jelentősen. Azonban Beremend és az országhatár irányában továbbra is hiányzott a fejlesztés, annak ellenére, hogy a Nagyharsány – Beremend (határátkelő) útvonal része a Pécs – Eszék - Auntonovac határon átnyúló „Ross Border Bike-Line” kerékpárútnak. A kistérségben és a fejlesztéssel érintett településeken is komoly problémát jelent a munkaképes lakosság alacsony foglalkoztatottsága. A Nagyharsány és környékén lévő településeket az alacsony munkakínálat jellemez, ezért a munkavállalók kénytelenek ingázni lakhelyük és munkahelyük között. A tömegközlekedési járatokhoz való igazodás, az időhöz kötött munkába járás gátat szab a lakosság mobilitásának. A beruházás által több közszolgáltatás és vállalkozás válik kerékpáron biztonságosan megközelíthetővé. (lásd: térképi melléklet)

A PROJEKT CÉLJAI Összhangban a felhívásban meghatározottakhoz, jelen projekt célkitűzése elsődlegesen a munkaerő-mobilitás növelése, továbbá hozzájárul - közvetetten a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítéséhez (a kerékpárhálózat érinti a helyi buszmegállót is) - a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás megteremtése által - a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához - az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát, egészségmegőrző közlekedéshez. További, nem elhanyagolandó szempont, hogy a kerékpározás olcsó alternatívája az autóhasználatnak, így csökkenthetők az utazás költségei is. További cél, a kerékpározás népszerűsítése, hogy a térségben élő lakosság, a fiatalkorúak egyre jobban megkedveljék, mint a szabadidő egyik hasznos eltöltésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a projekt keretében megvalósuló szemléletformálás is. Az Országos Kerékpárút Törzshálózat Baranya megyében térségi jelentőségű útvonalként (BK 16.) jelöli meg a Magyarbóly-Beremend (határátkelő) szakaszt, melyhez a tervezett projekt is csatlakoztatható. Jelen tervezett beruházással ezen útvonal egy újabb szakasza kerülhet kialakításra. Így a kerékpárút a hivatásforgalmon túl, turisták által is használható lesz.

ILLESZKEDÉS - Az ITP-hez: A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz, valamint hozzájárul a helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés, mint területi célhoz. A beruházás eredményeként 2,840 km kerékpárút jön létre, a célérték elősegíti a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesítését is. 1. ITP CÉL: Helyi gazdaságok fejlesztése 2. ITP CÉL: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése A projekt fenti két célhoz való illeszkedés vitathatatlan, hiszen a beruházás hatására javul az ipari park elérhetősége, növekszik a munkaerő mobilitás. A helyi munkaerő rendelkezésre állása versenyelőnyt jelent a településnek a vállalkozások betelepülése során. 3. ITP CÉL: Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. ITP CÉL: Társadalmi felzárkózás elősegítése A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása. A szegénységségben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. A kerékpáros közlekedés olyan közlekedési forma, ami a hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, biztosítva mobilitásukat. Ezáltal a projekt hozzájárul az ITP-ben megfogalmazott 3. és 4. célkitűzéshez is. 5. ITP CÉL: Stratégiai erőforrások fenntartható használata A klímaváltozás fokozódó kockázatainak kivédése érdekében előtérbe kell helyezni a fenntartható közlekedési módokat, a kevésbé környezetterhelő megoldásokat. A kerékpáros közlekedés térhódítása hozzájárul a gépkocsi használat csökkenéséhez, a CO2 kibocsátás mérsékléséhez, egészségtudatosabb gondolkodás, életmód elterjedéséhez. 6. ITP CÉL: Elérhetőség és mobilitás javítása Ennek a stratégiai célkitűzésnek a feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával. A korábban bemutattak alapján a projekt egyértelműen hozzájárul a cél eléréséhez. - TOP-hoz: A környezettudatosságot szem előtt tartó kisléptékű közlekedés-fejlesztések hozzájárulnak az energiafüggőség csökkentéséhez, a fenntarthatóság érvényesüléséhez és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, azáltal, hogy ipari parkban lévő munkahelyek kerékpárral biztonságosan elérhetővé válnak. A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen növekedéséhez. A beruházás tervezése során is kiemelt szempont volt olyan műszaki megoldás találása, amely nem vezet a környezet indokolatlan károsításához, minél kisebb mértékű beavatkozással jár. Az indokolatlan környezetterhelés elkerülését a kivitelezés során is szem előtt kívánjuk tartani, pl. a kivitelezőtől megköveteljük, hogy - gépeket és anyagokat termőföldön nem tárol - a keletkező hulladékok, építési törmelékek gyűjtését kiemelten kezelje, a vonatkozó szabályok szerint hasznosításukról/ártalmatlanításukról gondoskodjon - az építési területen a felső talajréteget – tényleges vastagságának megfelelően – elkülönítve tárolja, törekedve a humuszos termőréteg megvédésére - olyan anyagok kerüljenek felhasználásra, ami a föld minőségét nem károsítja, a termőterületet a munkavégzéskor talajidegen anyagokkal nem szennyezi - földmunkát túlnedvesedett talajon ne végezzen, mert a nehéz gépek talajszerkezeti romlást okozhatnak. A

PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA Önállóan támogatható - A) TEVÉKENYSÉG: Kerékpárosbarát fejlesztés A tervezett fejlesztés Nagyharsány belterületén indul a település központjából (Kossuth L. u.) a Beremend felé vezető úton kétoldali két irányú kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakításával 359 fm hosszban. A tervezett kerékpárút csatlakozik a beremendi utat keresztező, a Kikerics és Vörösmarty utcákon táblázással kijelölt Siklós – Villány kerékpárúthoz. Nagyharsány település belterület határától Kistapolcai elágazásig az 5708 sz. út nyugati oldalán közúti forgalomtól elválasztott kerékpárút építés 2481 m hosszban. A közút mindkét oldalán mély árok van, helyenként lombos fák és elektromos légvezeték oszlopok vannak. A tervezett nyomvonalat helyenként a mezőgazdasági parcellákhoz, egy helyen ipari létesítményhez vezető lehajtó utak keresztezik. A kerékpárút nyugati oldalon való elhelyezését a Kistapolcával való kapcsolat és a keleti oldalon lévő cementgyári bekötőút indokolja. A kerékpárút keresztezi a Tapolca patakot. A patak fölött az 5708-as úton 16 m fesztávú ferde tengelyű közúti híd van. A tervezett kerékpárút a „Beremendi cementmű” vasútállomás mellett két vágányt keresztez, majd a kistapolcai elágazás előtt a Beremendi cementgyár iparvágányát is keresztezi. Kistapolcára érve a közúton táblázással kijelölt kerékpáros útvonalat alakítunk ki a Szabadság utcán (5709 sz. út) és a 111 hrsz. úton Beremend felé 958 m hosszban. A biztonságos közlekedés feltételei valamennyi közlekedő esetében teljesülni fognak. Önállóan nem támogatható, KAPCSOLÓDÓ - D) TEVÉKENYSÉG: - Vasúti keresztezés kialakítása - Szükséges, kapcsolódó infrastrukturális munkák: híd rekonstrukció, kapubejárok átépítése, árokburkolási feladatok. Önállóan nem támogatható,

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ tevékenységek - Nyilvánosság biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai szerint - Szemléletformálás keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan szemléletformáló, közlekedésbiztonságot fokozó eszközök beszerzését is tervezzük. A rendezvény keretében, a kiépített kerékpárúton közös kerékpározásra is sor kerülne. Továbbá, a pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő projektmenedzser időarányos bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a szükséges tervdokumentáció, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének, illetve műszaki ellenőrzés és a közbeszerzés költsége is.

TULAJDONVISZONYOK A tervezett beruházás alapvetően önkormányzati területek érint, mind Nagyharsány, mind Kistapolca területén. Nagyharsány közigazgatási területét érintő helyrajti számok: 466/3, 0472/3, 0489, 0491. Kistapolca érintett helyrajzi számai: 012/1, 019/1, 035, 036, 39, 111. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megtörtént az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy a közút érintettsége okán nem szükséges bevonni a Magyar Közút Zrt-t konzorciumi tagként. Esetleges ingatlanvásárlással kapcsolatos költségekre terveztünk forrást, amennyiben a projektfejlesztés során szükséges lesz. FENNTARTHATÓSÁG A projektet Nagyharsány Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg. A projekt műszaki, pénzügyi, és humánerőforrás szempontú fenntarthatósága is biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. Nagyharsány Község Önkormányzatának tevékenysége kiterjed az elkészülő úthálózat üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a projekt megvalósulása után a fenntartáshoz kapcsolódó minden pályázattechnikai, adatszolgáltatási, jelentétételi kötelezettségnek eleget tesz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067