Baranya.hu

Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában

59 828 278 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Villány

Megítélt összeg:59 828 278 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89,99999 - ERFA

Projekt összköltség:59 828 278 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Támogatást igénylő neve: Villány Város Önkormányzata Konzorciumi partner neve: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megvalósítás helyszíne: Villány közigazgatási területe Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza:

FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET A fejlesztéssel közvetlenül érintett terület Villány közigazgatási határain belül a Szent István utca, valamint közvetetten az utca vízgyűjtő területe. J

ELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA A fejlesztéssel érintett terület a város központi részén található Szent Isvtán utca, mely a város két legforgalamasabb utcáját a Baross G. utcát és a Damjanich utcát köti össze. Jelenleg kétoldali útárok található az utcában, az árkok földmedrűek, feliszaposodott állapotban vannak. Az utca egyes szakaszain szinte a járdával egy magasságban található a folyásfenék, azaz nincs árok. Az ingatlanokra bevezető kapubeállók heterogén szerkezetűek, változó átmérővel, feliszaposodva, több helyen szerkezetileg erősen rongálódva találhatók. A befogadó zártszelvény felé történő rákötésnél a tisztítóakna fedlapja nem található (leaszfaltozott), az árkokból bekötő csatorna feliszapolódott, vonalvezetése magas, félő, hogy a védőtakarás hiánya statikailag is károsította a szerkezetet. Az utca végén a déli páros oldalon a Damjanich utca felé a vízelvezetés nem biztosított, a közterületi vizek folyhatnak a lakóingatlanok felé. A területen fontos, hogy a csapadékvíz elvezetése megfelelően történjen meg, ugyanis az utcában számos, helyi védelem alatt álló műemléki épület található, mely épületek állapotát veszélyezteti a jelenlegi árokrendszer csapadékvíz elvezetési hatékonysága. Nagyobb esőzések alkalmával a felgyülemlő csapadékvíz az épületeket eláztatja, azok alapjait rongálja, mely végső soron a lakóingatlanok lakhatatlanná tételét eredményezheti. Jelen fejlesztéssel érintett árok rendszer a tervek szerinti változására azért lenne szükség , mert így a vizek kártételeinek csökkentése, valamint a vízhasználatok feltételeinek javítása és a jó ökológiai állapot fenntartása megvalósulna. A

PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA A település vízfolyásainak, vízelvezető rendszerinek a kiépítése a hidrológiai és hidraulikai méretezés, valamint a vonatkozó műszaki előírások szerinti kapacitásúra, az ingatlanok védelme.

A TERVEZETT BEAVATKOZÁS SPECIFIKUS CÉLJA Villány város Önkormányzata a Szt.István utcában a belterületen keresztül húzódó nyílt földmedrű útárkok rendezését célozza meg. Az árkok a keletkező vizeket maradék nélkül elvezetni jelen állapotában csak részben képesek. A befogadó zártszelvény felé történő rákötésnél a tisztítóakna fedlapja nem található (leaszfaltozott), az árkokból bekötő csatorna feliszapolódott, vonalvezetése magas, félő, hogy a védőtakarás hiánya statikailag is károsította a szerkezetet. Az utca végén a déli páros oldalon a Damjanich utca felé a vízelvezetés nem biztosított, a közterületi vizek folyhatnak a lakóingatlanok felé, mely probléma megoldását tervezi az Önkormányzat.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Önállóan támogatható tevékenységek: 1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. - Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: -Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA A fejlesztéssel közvetlenül érintett, Szent István utcában összesen 29 db ház található. A védendő értékek meghatározását az ingatlanpiac alakulását figyelembe véve határoztuk meg. Lakóingatlanok esetén az elmúlt évek ingatlanra vonatkozó statisztikái alapján a legalacsonyabb ár 6.990.000 Ft. Az ingatlanok állapotáról nincs részletes információnk, így a számítás során a legalacsonyabb árat vettük figyelembe. Ez alapján a védendő értékek becsült összege 202.710.000 Ft, mely bőven meghaladja jelen fejlesztés összegét.

A FEJLESZTÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYE A tervezett fejlesztés számszerű összegzése • megvédett belterület nagysága: 14,00 ha • felújított árokrendszer, karbantartott vízfolyás hossza: 835,00 m A fejlesztés számszerűsíthető eredményei: - felújítandó árkok hossza: 715,5 m - árok bekötése a befogadóra: 15 m beton csatornával, 1db hordalékfogós tisztítóaknával - folyóka hossza 44,5 m. - csatorna hossza: 46 m; 1db hordalékfogós; 2 db átfolyós; 1 db befogadó tisztítóaknával - csatorna beton: 14 m; 1db hordalékfogós esőnyelő aknával


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067