Baranya.hu

Vízkár veszélyeztetettség csökkentése Hosszúhetényben

59 922 337 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Vízkár veszélyeztetettség csökkentése Hosszúhetényben

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Hosszúhetény

Megítélt összeg:59 922 337 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89,999998 - ERFA

Projekt összköltség:59 922 337 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A) PROJEKT CÉLJA. A Projekt átfogó célja Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Hosszúhetény település helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszer kialakításának szem előtt tartásával. Specifikus célja a csapadékvizek okozta vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében a Hegyelő utcában csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a helyi adottságokhoz legjobban igazodó vápás vízelvezető út építésével, az összegyűlt csapadékvizek talajba történő beszivárgását elősegítő módon történő elvezetése a befogadóba.

B) A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA. Önállóan támogatható tevékenységek 3.1.1.A)b) ponthoz illeszkedően elválasztott csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Hosszúhetényben a Hegyelő utcában. A projektben vápás vízelvezető út építésével történik meg a Hegyelő utcában összegyűlő csapadékvizek elvezetése. Az utca alján víznyelő űtárgy létesül az 6547. sz. országos közút alatti meglévő átereszhez csatlakozás érdekében. A Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.1a) ponthoz illeszkedve szemléletformáló akciók kerülnek megvalósításra az érintett lakosság körében, melynek célja a vizekkel történő felelősségteljes gazdálkodási szemlélet elterjesztése. A 3.1.2.1b) ponthoz illeszkedve a projektről a nyilvánosság tájékoztatást fog kapni. A Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.1.2.2e) ponthoz illeszkedve a Hegyelő utcában összegyűjtött csapadékvizeket elvezető vízfolyás növényzetének helyreállítása.

C) VIZEK HELYBENTRATÁSÁRA VALÓ TÖREKVÉS Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. ILLESZKEDÉS A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A víz keretirányelv előírásai alapján Magyarország is elkészítette a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT). A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt összköltségét, így a fejlesztés társadalmi szinten is hasznos. A lakosság SZEMLÉLETFORMÁLÁSA is megvalósul a projektben a betervezett akciók révén, melyek bemutatása a projekt előkészítő tanulmányban került kifejtésre. A beruházásnak nincs hatása a klímaváltozásra, az erről szóló nyilatkozat a kérelemhez becsatolásra került.

D) A projekt illeszkedik a felhívásban a belterületre hulló csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése céljához. Az elmúlt években a települést a fejlesztéssel érintett területen több káresemény érte a nagy intenzitású csapadékok lezúdulásából kifolyólag. Az Önkormányzat az elmúlt években igen nagy erőfeszítést tett ezen károk megoldására, és a károk megelőzésére. A projekt révén megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt összköltségét. Ennek részletes bemutatása a projekt előkészítő tanulmányban megtörtént. Két szemléletformáló fórum megrendezése került betervezésre. E) A fejlesztés hozzájárul Baranya Megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott célok közül három cél eléréséhez. Hosszúhetény a 61/2012. (XII.11.) BM rendelet besorolása alapján II. közepesen veszélyeztetett katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A 27/2004 (XII.25.) KVvM rendelet alapján a település a felszíni vizek szempontjából fokozottan érzékeny, a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján Hosszúhetény erősen veszélyeztetett település. Hosszúhetény nem városi rangú település, lélekszáma 3401 fő. A felhívás 3.4.1.2 alpontja nemleges nyilatkozat benyújtásra került a támogatási kérelem mellékleteként.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067