Baranya.hu

Csapadékvíz elvezetés fejlesztés Bogádon

47 915 020 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BOGÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:BOGÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Csapadékvíz elvezetés fejlesztés Bogádon

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Bogád

Megítélt összeg:47 915 020 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:90 - ERFA

Projekt összköltség:47 915 020 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A község belterületén NY-K irányban áthalad a Vasas-Belvárdi vízfolyás Bogádi-mellékága, mely a község vízgyűjtője. A befogadója a községtől K-re, É-D irányba haladó Vasas-Belvárdi vízfolyás, mely a térség vízgyűjtője, és melynek feladata, hogy a vízgyűjtőn összegyülekezett vízmennyiség károkozás nélkül levonuljon. Bogád község belterületén keletkező csapadékvíz károkozás nélküli levezetésére megfelelő, belterületi meder kialakítás történik, mely gyorsítja a belterületen áthaladó víz mennyiségének továbbhaladását, illetve megakadályozza a helyi meder-deformációt, ugyanakkor kedvező kezelési feltételeket biztosít. A község belterületére D-i irányból és É-i irányból is magasabb területről több ágon érkezik a csapadék. A vízelvezető Vasas-Belvárdi vízfolyás Bogádi-mellékága az Önkormányzat kezelésében üzemel. A belterületet K-NY-i irányba átszeli az 5611 sz-ú közút, melynek D-i oldalán burkolt árok épült. A burkolt árok által összegyűlt csapadékvíz az út alatti átereszeken keresztül jut a vízgyűjtő Vasas-Belvárdi vízfolyás Bogádi-mellékágába. Az út alatti átvezetések változatlanul megtartásra kerülnek, de az elvezető árkok burkolata méretezett mederkialakítással szükségessé vált. A biztonságos vízelvezetés érdekében a szükséges beavatkozások: - Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója - Műtárgyak építése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése) - Meglévő burkolt árok rekonstrukciója - Vízvisszatartást és hordalék befogadóba jutásának megakadályozását célzó műtárgy építése Önállóan támogatható tevékenység • 3.1.1. - A) b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: • 3.1.2.1. – a.) szemléletformálás a PET-ben leírtak szerint • 3.1.2.1. – b.) kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása Önállóan nem támogatható, választható tevékenység • 3.1.2.2. –c.) hordalékfogó létesítése • 3.1.2.2. –f.) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt. 3.4.1- pontnak való megfelelés: • 1.) egy db önállóan választható tevékenység kerül fejlesztésre (3.1.1 – A)b) • 2.) a pályázat megfelel a hatályos jogszabályoknak • 3.) benyújtott nemleges nyilatkozat • 4.) a tervek a pontnak megfelelően lett elkészítve, az abban leírtakat a tanulmányterv készítője teljes mértékben figyelemebe vette. • 5.) csatolásra kerültek az indokoltságot alátámasztó fényképek • 6.) 8.) 1. mérföldkőig benyújtásra kerül. • 7.) nem releváns • 9.) 10.) a PET-ben bemutatásra került. • 11.) 12.) 1. mérföldkőig benyújtásra kerül. • 13.), 14.) nem releváns • 15.) nem releváns • 16.), 17.) kötelező tevékenység, a pályázat keretében lebonyolításra, megvalósításra kerül • 18.) nem releváns A beadott pályázat és a mellékelt dokumentumok a felhívás 4.4.2. – kiválasztási kritériumok értékelési szempontok 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2. pontoknak teljes körűen megfelel, az abban foglaltakat maradéktalanul teljesíti. Project tartalma: 1. szakasz: Kossuth utca 26-tól K-re 157/1 hrsz-ú terület burkolt árok építése: 385 m 15 bejáróval 2. szakasz: Kossuth utca 26-tól 64-ig 157/1 hrsz-ú terület burkolt árok építése: 370 m 17 bejáróval 3. szakasz: Kossuth utca 64-től Csankóhegyi útig 157/1 hrsz-ú terület burkolt árok építése: 170 m 8 bejáróval 4. Műtárgyak építése: Hordalékfogó építése.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067