Baranya.hu

Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (szerződéskötési szakaszban van)

198 999 997 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.1-16-BA1 - Barnamezős területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sellye

Megítélt összeg:198 999 997 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89,999999 - ERFA

Projekt összköltség:198 999 997 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye általános környezeti állapota, kiemelten a belvárosi környezet, segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, lakosság szabadidős időtöltési lehetőségeinek növelése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása). Operatív cél a használaton kívüli, belvárosba ékelődő volt gazdasági területek közösség számára hasznosítható funkcióval történő megtöltése, a határos funkció nélküli vagy a fenntartható város szempontjából megszüntetendő funkcióval rendelkező területek fejlesztése. A fejlesztés az ITS céljaival összhangban valósul meg, ugyanakkor a beavatkozások szintjén az ITS pontosítása szükséges az 1. mérföldkő végéig. Illeszkedés: 1. A külső és belső elérhetőség javítása: a projekt révén az Ifjúság útja és a Batthyány utca közötti terület megnyitásra kerül a kerékpáros és gyalogos forgalom számára. 2. Helyi gazdaságfejlesztés, munkavégzés: profitorientált sportlétesítmény létrehozásával munkahelyteremtés történik. Az új épület kondi/fitneszterme várhatóan munkahelyteremtést eredményez. 3. Vonzó, fenntartható épített környezet, élhető, szerethető város: alulhasznosított, a városközpontba ékelődő gazdasági terület részbeni megszüntetése, közösségi területek, zöldfelületek létrehozása. 4. Az egészség megőrzése, sport és rekreációs fejlesztések: a tervezett új épület multifunkcionális szabadidős létesítmény lesz, melyben a kondi/fitneszterem mellett megvalósul a tánc, jóga, karate, cselgáncs számára megfelelő terület létrehozása, kisebb rendezvények megtartására alkalmas terület kialakítása. A fejlesztés helyszíne: 4 db ingatlant érint, mely bemutatásra került a megvalósítási helyszínek pontban. Megvalósuló tevékenységek a Felhívás 3.1 pontja szerint: Önállóan támogatható tevékenységek - 3.1.1.2 b) ponton belül az alábbi tevékenységek megvalósítása: I.3. Gazdaságélénkítés - profitorientált módon üzemeltetett sportlétesítmény (fitnesz, konditerem) kialakítása és eszközbeszerzése; II.2. Közösségi célú hasznosítás - közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmény kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása és eszközbeszerzés. Ezen felül: zöldfelület kialakítása, fejlesztése, folytonosság, hálózatiság növelése, zöld infrastruktúra (gyalogos és kerékpáros közlekedési tengelyek) összekapcsolása, telken belüli infrastruktúra kialakítása, bűnmegelőzés térfigyelő rendszerrel valamint intelligens városüzemeltetési szoftverrel. Továbbá a Felhívás 3.1.2.1 pontjában ismertetett kötelező tevékenységek megvalósítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések, nyilvánosság biztosítása, partnerségi tervezés, „soft” programok. A részletesebb bemutatás az IKT-ban történik meg. Támogatási kategóriák: nem állami támogatás, valamint spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás. A Felhívás 3.4 pontja szerinti teljesülés: ezen feltételek közül a jelen projektre releváns pontokban foglaltak maradéktalanul teljesülnek (részletesen az IKT-ban). A projekt barnamezős és OTÉK szerinti vegyes és zöldterületen, 20 hónap alatt valósul meg. A tulajdonviszonyokat az 1. mérföldkőig rendezni szükséges. A felhívás 4.4 pontja szerinti teljesülés: ezen előírt feltételek közül a jelen projektre releváns pontokban foglaltak maradéktalanul teljesülnek (részletesen az IKT-ban). Területspecifikus előírások teljesülése: 1.1. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei ITP-ben nevesített stratégiai célok teljesüléséhez. Részletes bemutatás az IKT-ban. 2.1. Komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg a fejlesztés. 2.2. Sellye lakosságszáma: 2.548 fő 3.1. Barnamezős terület: 4.911 m2 3.2. A fejlesztendő barnamezős terület a település központi területén helyezkedik el, jelentősen rontva a településképet. 3.3. A projektgazda a projektben megújuló energiaforrások felhasználását tervezi. 3.4. A barnamezős területen létrejön olyan piaci alapon működő szolgáltatás, mely bevételt generál a projektgazdánál. 3.5. A fejlesztéssel érintett településen a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 10.000 db/év átlag alatti. 3.6. Az érintett területtel közvetlenül határos ingatlanokon TOP-2.1.2 (zöldváros) fejlesztés valósul meg. 4.1. Fejlesztett új profitorientált szolgáltatások száma: 1 db (fitnesz/konditerem) 4.2. A fejlesztés eredményeképpen új munkahely jön létre.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067