Baranya.hu

Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése (szerződéskötési szakaszban van)

265 327 376 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szentlőrinc

Megítélt összeg:265 327 376 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999998 - ERFA

Projekt összköltség:265 327 376 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt fő célként határozza meg a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci intézményénekben megteremtendő gyermekjóléti alapellátásához (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatás színvonalának emelését, így a családok segítését, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését; ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javítását; növelve a 25-40 éves női népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát. Önállóan támogatható tevékenységek: • új férőhely kialakítása • bővítés, átalakítás, felújítás • udvar, játszó udvar felújítás • szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása • orvosi szoba létesítése • bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése Önállóan nem támogatható tevékenységek: • melegítőkonyha fejlesztése (átalakítás, optimalizáció) • gyermek pancsoló, vízpermetező • parkolóférőhely fejlesztés • bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése A projekt megfelel a felhívás 3.4 pontjában előírt feltételeknek, amit a megalapozó dokumentum és a projekthez csatolt mellékletek támasztanak alá. A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei és óvodai ellátások fejlesztésével, az ellátásokhoz való jobb hozzáféréssel. A tervezett beruházás figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. 2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság: A projekt keretében új férőhelyek létrehozása tervezett., bemutatásra került annak szükségessége és indokoltsága a megalapozó dokumentumban. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul a bölcsődei és óvodai szolgáltatások minőségének fejlesztésével. A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti és óvodáskorú gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.3. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a kizáró okok alá. 3. Megalapozottság: A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése esetén kapacitásbővítés tervezett, így a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra került. 4. Kockázatok: A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. 5. Projekt komplexitása: A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz. 6. Hatás: A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység megvalósítása tervezett, beleértve: az energiahatékonysági intézkedéseket, az akadálymentesítést. A Társulás működési területe által lefedett települések (Nagypeterd és környéke) a Szentlőrinci Járáshoz tartozik, mely járás a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében Kedvezményezett járásként került besorolásra. A működési terület települései egyrésze szerepel a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében, részletes bemutatása a megalapozó dokumentumban szerepel. 7. Integrált megközelítés: A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez nem kapcsolódik/kapcsolódni fog. 8. Fenntarthatóság: Megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. 9. Esélyegyenlőség: A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. 10. Költséghatékonyság: A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. 11. Eredményesség: A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067