Baranya.hu

Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében (szerződéskötési szakaszban van)

400 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sellye

Megítélt összeg:400 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:400 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása:

((A)) A PROJKET CÉLJA: Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha fejlesztése során a módosított alapító okirat szerinti 0-6 éves gyermekek nevelési feltételeinek minőségi fejlesztése, bölcsődei férőhelyszám növelése valósul meg. A módosított alapító okirat szerint az intézményben 125 óvodai és a mini bölcsődében 7 bölcsődei gyermek nevelése lehetséges. Az óvoda és a mini bölcsőde kötelező ellátási területe az alábbi települések közigazgatási területét fedi le: Drávaiványi, Drávasztára, Kákics, Marócsa, Okorág, Sellye, Sósvertike. Az érintett településeken bölcsődei ellátás nem működik a sellyei szeptembertől induló mini bölcsődén kívül. A jelentkezések alapján bölcsődés korú gyermek elutasítására került sor, így a bölcsődei férőhelyek bővítése valósul meg jelen projektben, mellyel a mini bölcsőde átalakul 12 gyermek nevelésére alkalmas bölcsődévé. Szabad kapacitások terhére a mindkét intézmény más településről is fogadhat gyermeket. A projekt célja az Ormánsági Tücsök Óvoda óvodai nevelési ellátásán kívül az igényeknek megfelelő létszámú bölcsődei ellátásról is tudjon gondoskodni, a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tornaszoba építése, felszerelése, fejlesztő helyiségek kialakítása, az óvodai ellátás fejlesztése, a melegítőkonyha megszűntetésével főzőkonyha fejlesztése, további szükséges terek, funkciók racionalizálása, kialakítása. A projekt keretében a jelenlegi épület átalakítása, felújítása, valamint bővítése valósul meg, valamint kapcsolódó eszközök, berendezések, felszerelések és játékok kerülnek beszerzésre. A megvalósuló fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. ((B)) A projekt szakmai-műszaki tartalma az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének bemutatásával együtt: 3.1.1. Önállóan támogatható: A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: a) új férőhely kialakítása: 7 férőhelyes mini bölcsőde létszámának növelése, mellyel az ellátás 12 fős bölcsődei ellátássá válik, a bölcsődei ellátás feltételeinek kialakítása. c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet és a melegítőkonyha fejlesztését is): a jelenlegi óvoda belső felújítása, az óvodai terület átalakításával bölcsődei ellátás biztosításához szükséges terület kialakítása, egyéb kiszolgáló területek kialakítása, bővítményben az átalakítás miatt áthelyezésre kerülő csoportszoba kialakítása, új tornaszoba létrehozása, főzőkonyha létesítése a meglévő melegítőkonyha megszűntetése mellett, multifunkciós tér kialakítása, egyéb szükséges kiszolgáló helyiségek létrehozása h) udvar, játszóudvar felújítása: kerékpártároló létesítése; zöldterület-fejlesztése, ivókút építése, játékok vásárlása, bölcsődei udvari rész leválasztása és fejlesztése e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása: multifunkciós tér létrehozása f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása B) Eszközbeszerzés a) bútorok, és egyéb berendezési tárgyak (bútorok, játékok), eszközök (fejlesztő eszközök, óvodai és bölcsődei eszközök) beszerzése 3.1.2.1. Kötelező, önállóan nem támogatható: a) meglévő épületrészben projektarányos akadálymentesítés, bővítményben komplex akadálymentesítés c) energiahatékonysági intézkedések (napelem, kazáncsere) d) nyilvánosság 3.1.2.2. Választható a) főzőkonyha létesítése, berendezési tárgyak, eszközök beszerzése h) megújuló energiaforrások alkalmazása (napelem) ((C)) A Felhívás 3.4. pontjában előírt feltételek teljesülnek, melyek bemutatása karakterkorlát miatt a Megalapozó Dokumentumban (MD) kerül bemutatásra. ((D)) Tartalmi értékelési szempontok és TSM szempontok bemutatása: karakterkorlát miatt kifejtése az MD-ben található.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067