Baranya.hu

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése (szerződéskötési szakaszban van)

131 592 318 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Pécsvárad

Megítélt összeg:131 592 318 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999998 - ERFA

Projekt összköltség:131 592 318 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT CÍME: „Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” TERVEZETT PROJEKTIDŐSZAK: 2018. január 1. – 2019. október 31.

TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG: 131 592 318 Ft Pécsvárad Város a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében, a Pécsváradi járásban (járásszékhely) fekvő, 4.26 fős település. A támogatási kérelemben tervezett projekt Pécsvárad Község Önkormányzata, mint tulajdonos és fenntartó, és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal együttműködésében valósul meg. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a projektmenedzsment feladatokat, végzi a projekt előkészítését (megalapozó dokumentum), a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A község megvalósítja az építési beruházást és a kapcsolódó eszközbeszerzést, valamint a műszaki ellenőri tevékenységet és a kötelező nyilvánosság megvalósítását. A beruházással érintett intézmény és feladat ellátási hely a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (7720 Pécsvárad, Gesztenyés u. 1). Az intézmény egy feladat ellátási hellyel rendelkezik, amely a székhelyével azonos, így a fejlesztéssel érintett intézmény és a feladatellátási hely megegyezik Az intézmény működési területe Pécsvárad Város közigazgatási területe. Az intézményt Pécsvárad Város Önkormányzata önállóan tartja fenn.

A PROJEKT CÉLJA A projekt átfogó célja a kisgyermekellátást biztosító intézmények fejlesztése a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítése érdekében. Specifikus cél az óvoda, és bölcsőde épületének infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés mely révén az ellátás minőségi fejlesztése valósul meg. A tervezett beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a pécsváradi óvoda 2018. augusztus 31-től a mai kornak megfelelő infrastruktúrájú intézmény legyen. A tervezett beruházás ily módon illeszkedik a Kormány Partnerségi Megállapodásban kitűzött céljához, miszerint támogatni kívánja a fenntartható és minőségi foglalkoztatást és a munkavállalói mobilitást, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítésével a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A beruházás hozzájárul a TOP-1.4. intézkedés eredményindikátorának teljesítéséhez, melynek célja, hogy „A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya „62%-ról 2023- ra 65%-ra növekedjen.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA A projekt elsődleges célcsoportja a Pécsvárad település szolgáltatással érintett lakossága, vagyis a 2-6 éves korosztály és hozzátartozóik. A fejlesztés másodlagos célcsoportját az intézmény dolgozói képezik, hiszen az infrastrukturális fejlesztés következtében javulnak a munkakörülmények, mely hozzájárul a munkavégzés hatékonyságának növekedéséhez.

A PROJEKT MŰSZAKISZAKMAI TARTALMA, TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK A projekt keretében felújításra kerül a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde épülete, megtörténik a szükséges akadálymentesítés, beszerzésre kerülnek az újonnan kialakított bölcsődei csoportszobába a bölcsődei neveléshez kapcsolódó eszközök, illetve megújuló energia felhasználását célzó beruházás is megvalósul az építési tevékenységen belül. Önállóan támogatható tevékenységek • új férőhelyek kialakítása meglévő szolgáltatás bővítése által; • a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, konyhai eszközök; fejlesztő eszközök beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; • tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiségek létesítése Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek • a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet); • megújuló energiaforrások alkalmazása, napelemek beépítése. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek • akadálymentesítés; • energiahatékonysági intézkedések (külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés); • nyilvánosság biztosítása.

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A PROJEKTTEL SZEMBEN - A támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be a projekt előkészítése során, mivel a projekt megfelel valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak, és az energiafelhasználásra, a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatással nincs - A támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemleges tervezés elveit. - A támogatás igénylő rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. - A támogatás igénylő a felhívás által meghatározott építési és eszközbeszerzési szabályok, feltételek figyelembevételével állította össze a támogatási kérelem dokumentációit (megalapozó dokumentum, költségvetés, eszközlista). - A felhívás 150 millió Ft alatti projektekre vonatkozó elvárásai alapján 5. mérföldkő került beütemezésre.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS - A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A támogatási kérelem tárgya nem tartozik a kizáró okok alá.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067