Baranya.hu

A komlói katolikus Szent Bernadett Óvoda infrastrukturális fejlesztése (szerződéskötési szakaszban van)

299 999 330 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye


Pályázó neve:Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Projekt megnevezése:A komlói katolikus Szent Bernadett Óvoda infrastrukturális fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Komló

Megítélt összeg:299 999 330 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:299 999 330 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal együttműködésében valósul meg. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felel a projektmenedzsment és a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátásért.

PROJEKT CÉLJA: A projekt az óvodai ellátás hozzáférhetőségének javítását célozza, az egyházi fenntartású óvodai ellátásra mutatkozó jelentős igény férőhelybővítéssel történő kielégítésével. Konkrét cél a Komlói Kodály Zoltán Ének-zene Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája újjáépítése és a rendelkezésre álló kapacitás 1 csoportszobával (25 fővel) történő bővítése. Az intézmény tulajdonosa Komló Város Önkormányzata, fenntartója a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye.

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK: A projekt keretében sor kerül a Komló 512 hrsz alatt lévő óvoda épületének bővítéssel történő újjáépítésére. A projekt önállóan támogatható tevékenysége 3.1.1 A) a) új férőhelyek kialakítása, 3.1.1 A) e) új építés. A jelenlegi óvoda épület bontását követően (mely nem része a projektnek) újjáépítésre és 1 csoportszobával történő bővítésre kerül az épület. Az épületben számos olyan, a jogszabályi előírások szerint elvárt helyiség kerül kialakításra, mely a jelenlegi épületben nem megfelelően biztosított. Az új építésből adódóan kötelezően megvalósítandó tevékenységként a felhívás 3.1.2.1 a) pontjának megfelelően teljeskörű akadálymentesítésre kerül sor. Az új építésű épület eleget tesz a felhívás és a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet energiahatékonysági elvárásainak, ezáltal teljesül a 3.1.2.1 c) energiahatékonysági intézkedések teljesítésére vonatkozó kötelezően megvalósítandó tevékenység. Megvalósul a 3.1.2.1 d) pontban előírt kötelező nyilvánosság biztosítása, míg a 3.1.2.1 b) szórt azbeszt mentesítés az új építés miatt nem releváns. A projekt keretében választható tevékenység nem kerül megvalósításra.

A FELHÍVÁS 3.4 PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS: A fejlesztés a felhívás céljaival összhangban és a helyi kapacitásokat és a várható gyermeklétszám alakulást megvizsgálva, a helyi szükségleteken alapul. A projektben keretében főzőkonyha fejlesztése nem történik. Az építés során melegítő konyha kerül kialakításra. A fejlesztés megvalósulási helyszíne Komló város. A járás a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet alapján nem kedvezményezett járás és Komlóvárosa sem kedvezményezett település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján. A projekt keretében eszközbeszerzés nem történik. A projekt kapcsolódik a Pécsi Egyházmegye megvalósítás alatt lévőEFOP-4.1.1-15-2016-00038 projektjéhez. A fejlesztéssel érintett intézmény esetében a támogatási kérelemhez csatolt OSA a04t18 adatlap szerint az ellátott gyermekek száma 66 fő, mely a 75 férőhelyhez viszonyítva 88%-os kihasználtságot jelent. Így az intézmény eleget tesz a felhívás által megfogalmazott követelménynek. Az intézmény vállalja a befogad-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását. Az intézmény jelenleg is ellát SNI és HH/HHH gyermekeket. A tervezett épület megfelel a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az MSZE 24203-1 előszabványban és a 253/1997. Kormányrendeleteben (OTÉK) előírt követelményeknek. Az új építés szükségessége tervezői nyilatkozattal igazolt. A projekt eleget tesz a felhívás által megfogalmazott esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontoknak. A támogatást igénylő betartja a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az tervezéskor figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit. a projekt keretében teljes akadálymentesítésre kerül sor. A Pécsi Egyházmegye esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.

TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOZ ILLESZKEDÉS: A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz. Hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez és gazdasági növekedéshez. Az óvoda a szülői igényekhez igazodó nyitva tartást vállal. A projekt keretében 3 új munkahely jön létre.

PROJEKT EREDMÉNYE Új építésű 4 csoportszobás óvoda.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067