Baranya.hu

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása (szerződéskötési szakaszban van)

83 135 428 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Hidas

Megítélt összeg:83 135 428 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999995 - ERFA

Projekt összköltség:83 135 428 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt Hidas Község Önkormányzat (7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.) és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg. A fejlesztésre kerülő Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartója és az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Hidas Község Önkormányzat. Az intézményben jelenleg 50 fő óvodás korú és 12 fő bölcsődés korú gyermek ellátásra van lehetőség az alapító okiratban foglaltak szerint. A hatályos OSA adatlapok alapján a hidasi óvoda kihasználtsága 80%, mely eleget tesz a Felhívás felújításra vonatkozó elvárásainak. Az óvodás és bölcsődés korú gyermekek számának várható alakulása alátámasztja a hidasi intézmény hosszú távú működését. A projekt átfogó célja a Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, valamint eszközökkel való felszerelése révén az óvodai és bölcsődei ellátás minőségének fejlesztése. Specifikus cél az ellátásoknak helyt adó épületben található tálalókonyha átalakítása a mai kor követelményeinek és jogszabályi előírásainak megfelelően, az elavult, korszerűtlen étellift és a meglévő rossz állapotú, korszerűtlen berendezési tárgyak és konyhatechnológiai eszközök cseréje. A projekt része az épületben található dolgozói szociális helyiségek és a három gyermekmosdó felújítása, csoportszoba bútorzatának cseréje, tornaterem padozatának megújítása, továbbá az óvoda, illetve a bölcsődei játszóudvarra kültéri, rögzített tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök telepítése, az udvar biztonságossá tétele érdekében ütéscsillapító burkolat elhelyezése a beszerzésre kerülő hinták alá. A projekt keretében tervezett a nevelési gondozási feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, az intézmény weboldalának kialakítása. A fejlesztések törvényi kötelezettség és hatósági megfelelősség érdekében is szükségesek Önállóan támogatható tevékenység:Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése:gyermekmosdók, tornaszoba padozatának felújítás, átalakítás (tálaló konyha, szociális helyiségek), óvoda és bölcsőde játszóudvarainak a felújítása, -bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök, informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT eszközök.Kötelezően megvalósítandó tevékenység:-Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása.Választható tevékenység:-Melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport/időszakos gyermekfelügyelet), megújuló energiaforrások kialakítása (napelem), az intézmény weboldalának kialakítása. A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek (a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások) teljesülése: A 3.4 műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások figyelembevételével készült a pályázat. A műszaki szakmai elvárások tekintetében, mind az eszközbeszerzés, mind az infrastrukturális feltételek teljesítésére figyelmet fordítottunk. A projektjavaslat célkitűzése összhangban áll a felhívás célkitűzésével, a projektbe tervezett tevékenységek helyi szükségleteken alapulnak, figyelembe veszik a jövőbeli szükségleteket is, a projektötlet nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat. A fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális helyiségek számának, területének csökkenését, a fejlesztés nem veszélyezteti a nevelést, gondozást. Ingatlanvásárlás, ingatlankiváltás nem történik.Informatikai eszközök beszerzése a nevelési munkához kapcsolódnak. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök tanúsítvánnyal fognak rendelkezni, a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. Főzőkonyha fejlesztése nem releváns. Komplex fejlesztés tervezett (eszköz és infra.fejlesztés). A projekt ismertetéséhez tanulmányterv került benyújtásra, a felhívásban előírtaknak megfelelő tartalommal. Normagyűjtemény kódot tartalmazó költségvetés az első mérföldkő során benyújtásra kerül. A bölcsődei ellátásokra vonatkozó általános előírások figyelembevételre kerültek. Új építés nem tervezett.Kisgyermekellátás területén jártas szakember nem releváns, férőhelybővítés nem tervezett sem bölcsődei, sem óvodai ellátásban.Járműbeszerzés nem tervezett. A bölcsődére vonatkozó speciális szabályok figyelembevételre kerültek a tervezés során, a helyiségek kialakítás az OTÉK-nak megfelelően történt.A bölcsőde vállalja az alapfeladatán túli szolgáltatást, a szolgáltatás a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti és díja a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű lesz. Az óvoda fejlesztése esetén az OSA adatlapok alapján a kihasználtság több, mint 60%. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerülnek/kerültek (projektarányos akadálymentesítés tervezett). A CBA készítés nem releváns. Az energiahatékonysági intézkedések tervezettek a megalapozó dokumentumban és a tanulmánytervben részletezettek szerint, nyilatkozatok csatolásra kerültek. Mérföldkövezés a felhívás szerint.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067