Baranya.hu

Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden

143 640 716 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Beremend

Megítélt összeg:143 640 716 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:143 640 716 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT CÉLJA:A pályázat a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokkal összhangban van, hiszen cél Beremenden és a környező településeken élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása. Ezzel együtt a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése.További cél a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása a meglévő bölcsőde felújításával és kapacitás növelésével a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének biztosítására. A projekt keretében fejlesztésre kerülő intézmény a beremendi bölcsődének helyt adó épület, melynek tulajdonosa és fenntartója Beremend Nagyközség Önkormányzata. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 20 fő. A rendelkezésre álló kapacitás azonban a kedvező demográfiai adatok miatt kevés. A fejlesztés révén a bölcsőde kapacitása 20 főről 25 főre növekszik. A kapacitás bővítés szükségessége és indokoltsága a Megalapozó Dokumentumban bemutatásra került. SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALOM:Önállóan támogatható tevékenységek:- új férőhelyek kialakítása,- a bölcsőde épületének felújítás,- udvar, játszóudvar felújítása,-eszközbeszerzés. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:-akadálymentesítés,-energiahatékonysági intézkedések(megvalósul az épület határoló szerkezeteinek teljes külső hőszigetelése),-nyilvánosság biztosítása. Választható tevékenységek:-akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása,-megújuló energiaforrás alkalmazása(napkollektoros hőtermelő rendszer épül ki a bölcsőde hőközpontjában megtermelt fűtési és használati melegvíz előállító gépészeti rendszer rásegítésére.) A benyújtott támogatási kérelem eleget tesz a Felhívás 3.4. pontjában előírt műszaki és szakmai elvárásoknak. TARTALMI ÉTÉKELÉSI SZEMPONTOK:-A bölcsődei fejlesztéssel a projekt hozzájárul Beremenden és a környező településeken élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez,-A fejlesztés révén a bölcsőde kapacitása 20 főről 25 főre növekszik, melynek szükségessége a M.D.-ban bemutatásra került,-A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul,-A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a Felhívás 3.1 pontjában szereplő támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.3. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket,-A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2 pontjában és az ÁUF c. dok.-ban meghatározott kizáró okok alá,-A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak,-A projekt tervezésébe bevonására került kisgyermekellátás területén jártas szakember, a Bölcsőde Beremend intézmény vezetője személyében, aki a projekt kivitelezését is végig fogja kísérni,-A M.D.-ban mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére,-Az infrastrukturális fejlesztés eszközbeszerzést is tartalmaz a M.D. mellékletét képző eszközlista szerint,-A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység megvalósítása tervezett:energiahatékonysági intézkedések,akadálymentesítés A projekt megvalósítása a vonatkozó esélyegyenlőségi és környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik A Kedvezményezett a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A fejlesztés kapcsán figyelembe vételre és érvényesítésre kerülnek az egyetemes tervezés elvei -A projekt a 290/2014(XI. 26.)Korm.Rendelet 3.sz. melléklete alapján kedvezményezett járásba (Siklósi járás) tartozó Beremend településen valósul meg, -A projekt nem kapcsolódik az intézményben, illetve a településen jelenleg futó más projektekhez, azonban az intézmény szeretne kihasználni minden olyan pályázati lehetőséget (pl. EFOP-os pályázat), mely a bölcsőde dolgozóinak nyújt lehetőséget szakmai programjuk gazdagítására,-A projekt hosszú távú (5 év) működése és fenntarthatósága megalapozott, mely a M.D.-ban bemutatásra került,-A fejlesztés eredményeként szélesebb körben lesz hozzáférhető a bölcsődei szolgáltatás Beremenden és a környező településeken. Ezáltal javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára a Siklósi járás keleti részén, így megteremtődik a lehetősége annak, hogy a lakóhelytől függetlenül a gyermekek ugyanolyan feltételek mentén indulhassanak el az életben, mely egyértelműen a területi különbségek csökkentése a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása irányába hat,A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak. A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célértékvállalást tett. 


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067