Baranya.hu

A Babarc Óvoda épület teljes felújítása, energia korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése

78 423 200 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:A Babarc Óvoda épület teljes felújítása, energia korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Babarc

Megítélt összeg:78 423 200 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:78 423 200 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

A PROJEKT CÍME: „A Babarc Óvoda épület teljes felújítása, energia korszerűsítése, tornaszoba kialakítása, akadálymentesítése” Az intézmény egy feladat ellátási hellyel rendelkezik A projekt keretében felújításra kerül a Babarci Óvoda (két épület), megtörténik a szükséges akadálymentesítés, akadálymentes parkoló kialakítása.

A PROJEKT CÉLJA A projekt átfogó célja a kisgyermekellátást biztosító intézmények fejlesztése a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítése érdekében. Specifikus cél az óvoda- épületének és udvarának infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés mely révén az ellátás minőségi fejlesztése valósul meg. Önállóan támogatható tevékenységek A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:,50 óvódai férőhely fejlesztése. felújítás épületek udvar, játszóudvar felújítása tornaszoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. B) Eszközbeszerzés, a bútorok és (udvari játékok;)eszközök beszerzése. Önállóan nem támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek Akadálymentesítés Szórt azbeszt nem releváns Energiahatékonysági intézkedések, nyilvánosság biztosítása .Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek :az előírt számú parkoló- és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Megújuló energiaforrások kialakítása. A felhívás 3.4.pontjában előírt feltételek teljesülése:. A projekt megfelel a bölcsődei és az óvodai ellátásra vonatkozó szabályoknak, nincs ingatlan vásárlás korábban használt óvoda kerül fejlesztésre. A beszerzendő eszközök a gyermekek igényeinek megfelelnek, a nevelőmunkát segítik melegítőkonyhafejlesztés felújítás eszközbeszerzés van., komplex fejlesztés történik. Bemutatásra került a fejlesztés műszaki tartalma nem releváns a kisgyermekellátás területén jártas szakemberbevonása bölcsődei férőhely bővítés nem történik .Mind az előírt műszaki és műkődé béli szabályok betartásra kerülnek. A mérföldkövek reálisak. .

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS Hozzájárul szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek nem tartalmaznak a Felhívás 3.3. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A fejlesztés tárgya nem tartozik a meghatározott kizáró okok alá. A fejlesztés szükségessége megítélhető mérföldkövek felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. Mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést, energiahatékonysági intézkedést és akadálymentesítést tartalmaz kedvezményezett járásban van a az óvoda székhelytelepülése, bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. Megújuló energiákat alkalmaz. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek a területi különbségek, a hátrányos helyzetű gyermekek számára is. A beruházás költséghatékony módon, takarékos költségvetéssel tervezett. kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tett.

TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS: A tervezett projekt hozzájárul a helyi gazdaságok fejlesztése és a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése megyei célkitűzésekhez,. Az óvodai ellátás fejlesztése megteremti az alapját a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacra való rugalmasabb visszatéréséhez, ezáltal hozzájárul a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés célkitűzéshez. A tervezett fejlesztés hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz, az élhetőbb település, élhetőbb közösség kialakításához. A kisgyermekes édesanyák munkavállalása hozzájárul a család anyagai biztonságának javulásához. A elősegíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózását. A energiahatékonysági intézkedések hozzájárul a klímatudatos környezetgazdálkodás fejlesztéséhez, a stratégiai erőforrások fenntartható használatához. fejlesztés hozzájárul a szolgáltatások elérhetőségének javításához,.Felújításra, kerül a feladatot ellátó intézmény épülete és udvara, illetve eszközbeszerzés keretében kültéri eszközzel legalább 4 db. bővül a gyermekek játszóeszközök köre. Hozzájárulás a területi kiegyenlítődéhez. tornaszoba révén rehabilitációs szolgáltatásokat tud végezni. A HH ,HHH gyermekek arány 20-50% kedvezményezett járásban van a település Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez. napkollektor felszerelését tervezik a.. A fejlesztett intézmény vállalja a szülők munkaidejéhez igazodó hosszabb nyitvatartási idő megvalósítását, Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez nem lesz új munkaerő

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI INDIKÁTOR: Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:50 db. A projekt részletes bemutatását a Megalapozó Tanulmány tartalmazza.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067