Baranya.hu

Mini bölcsőde kialakítása Almamelléken (szerződéskötési szakaszban van)

25 674 278 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Mini bölcsőde kialakítása Almamelléken

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Almamellék

Megítélt összeg:25 674 278 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999987 - ERFA

Projekt összköltség:25 674 278 .- HUF

Projekt összefoglalása:

a) a projekt célja A projekt célja: 1 db új mini bölcsőde kialakítása, 7 új bölcsődei férőhely létestése, új szolgáltatás biztosítása a településen és környezetében A bölcsődei szolgáltatás megteremtésével a célcsoport tagjainak pszicho-szociálisan érett, önálló, harmonikus személyiség megalapozása. Az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt Önállóan támogatható tevékenységek: A) infrastrukturális fejlesztés a) új férőhelyek kialakítása – 7 férőhely b) új szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése – 1 mini bölcsőde c) bővítés, átalakítás, felújítás B) Eszközbeszerzés a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzése b) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, beszerzése a nevelési munkához kapcsolódóan Kötelezően megvalósítandó tevékenység a) Akadálymentesítés b) Energiahatékonysági intézkedések c) Nyilvánosság biztosítása Választható tevékenység a) Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése b) akadálymentes parkoló kialakítása c) A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás d) Megújuló energiaforrások kialakítása A tervezett átalakítás, felújítás célja MINI BÖLCSŐDE létrehozása, amely teret biztosítana a térségben élő 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátásának. Az épület funkcionálisan nem megfelelő. Nem rendelkezik megfelelő vizesblokkal, fűtését cserépkályha biztosítja, világítása korszerűtlen, akadálymentes megközelítése nem megoldott. A jelenleg tervezett átalakítási, korszerűsítési munkák: - épület hőszigetelése, - nyílászárók cseréje, - vizesblokk kialakítása, - épület belső felújítása, korszerűsítése - fűtés korszerűsítése, - energiahatékony világítási rendszer kialakítása, - megújuló energia használata, - akadálymentes közlekedés biztosítása. A tervezett átalakítási, korszerűsítési tevékenységek a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek. A jelenleg tervezett átalakítás, korszerűsítés során az épület teljes egészében új hőszigetelést kap. Az épület belső tere a tervezett funkciónak megfelelően átalakításra, felújításra kerül. Új vizesblokk kerül kialakításra, akadálymentes illemhellyel. Az épület homlokzati nyílászárói korszerű nyílászárókra lesznek kicserélve. Energiamegtakarítás céljából a tetőre napelemek kerülnek, ezzel biztosítva az épület villamosenergia ellátását. Az épület fűtési rendszerét új faelgázosító kazánnal, termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott hőleadókkal korszerűsítik. A belső világítást biztosító világítótesteket LED-es világítótestekre cserélik. Az épület akadálymentesítése szükséges. Ennek kialakításához rámparendszer (0,5 %) épül és akadálymentes parkoló készül. Az udvartéren kerülnek elhelyezésre a kültéri játszó eszközök. A kialakítandó helyiségek hasznos alapterülete: 76 m2 (csoportszoba, gyermeköltöző, gyermekfürdő, akadálymentes WC, alkalmazotti WC, mosdó, melegítő konyha, kazánház, előtér, közlekedő, babakocsi tároló. c) a felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése A felhívás 3.4.1.1 pontjába a mini bölcsődére megfogalmazott műszaki és szakmai elvárások teljes mértékben teljesülnek. Az épület funkcionális kialakítására, férőhelybővítésre, kisgyermek nevelésben jártas szakemberre, jogszabályi és szabványi kötelezettségekre, stb vonatkozó feltételeknek megfelel A felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontoknak (esélyegyenlőség – hátrányos helyzet, akadálymentesítés, környezetbarát technológia (megújuló energia, energetikai korszerűsítés) megfelel A felhívás3.4.1.3. Egyéb elvárások - Energiahatékonysági elvárásoknak megfelel – Lásd energetikai tanúsítvány A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások teljesülnek (4 db mérföldkő) A felhívás 3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési eljárás – nem releváns kötelezettségre d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése A pályázati felhívás értékelési szempontjainak a pályázat a releváns elvárásoknál megfelel, esetenként részben megfelel. Részletesen lásd,: Megalapozó dokumentum Műszaki-szakmai eredmények: Szakmai eredmények: 1 új szolgáltatás létrehozása, 1 db új mini bölcsőde kialakítása, 7 új bölcsődei férőhely. Esélyegyenlőség megteremtése a település hátrányos és halmozottan hátrányos célcsoportja számára Műszaki eredmények: 1 épület teljes korszerűsítése,- 76 m2 hasznos alapterület, mini bölcsődei eszközpark kialakítása bel- és kültérben egyaránt a jogszabályoknak megfelelően.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067