Baranya.hu

Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2. (szerződéskötési szakaszban van)

1 826 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Pályázó neve:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt megnevezése:Közlekedésfejlesztés Baranya megyében 2.

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.3.1-16-BA1 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Bicsérd

Megítélt összeg:1 826 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.04

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89 - ERFA

Projekt összköltség:1 826 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt keretében mindösszesen 16,114 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A beavatkozás során a meglévő burkolat profilmarását végezzük el, majd kötő és kopóréteg beépítésével alakítjuk ki az új burkolatot. A vízelvezetést a meglévő vízelvezetési rendszer felújításával, jó karba helyezésével biztosítjuk, valamint az útpadka is rendezésre kerül. Az érintett útszakaszokon lévő műtárgyak, átereszek, forgalomtechnikai berendezések szükség szerint felújításra kerülnek. Felújítással érintett szakaszok: -58102 j. Aranyosgadány bekötőút (1+786 - 3+870 kmsz) beavatkozási hossz: 1319 méter érintett település: Bicsérd (az 1+878-2+643 kmsz közötti szakasz főpályájának felújítása nem tartozik a projektbe) -6607 j. Szigetvár-Kadarkút összekötő út (8+600 - 11+815 kmsz) beavatkozási hossz: 3215 méter, érintett település: Somogyhatvan, Somogyapáti -6601 j. Oroszló-Szentlőrinc összekötő út (21+740 - 24+020) beavatkozási hossz: 2280 méter, érintett település: Bükkösd, Helesdfa -6542 j. Komló-Magyarszék összekötő út (2+500 - 5+120 kmsz) beavatkozási hossz 2620 méter, érintett település: Komló -6542 j. Komló-Magyarszék összekötő út (6+000 - 6+700 kmsz) beavatkozási hossz:700 méter, érintett település: Komló -Béta bekötőút (0+000 - 0+600 kmsz) beavatkozási hossz: 600 méter, érintett település: Komló -5707 j. Villány-Újpetre összekötő út (0+100 - 1+780 kmsz) beavatkozási hossz: 1 680 méter, érintett település: Villány, Villánykövesd -5804 j. Harkány-Sellye-Darány összekötő út (20+000 - 21+000 kmsz) beavatkozási hossz 1000 méter, érintett település: Vajszló, Baranyahídvég -5805 j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út (4+300 - 7+000 kmsz) beavatkozási hossz: 2700 méter, érintett település: Királyegyháza A projekt 4-5 számjegyű leromlott állapotú utak felújítását, fejlesztését célozza meg, melynek megvalósulása esetén javul a települések és a térségben lévő munkahelyek elérhetősége, ezzel a munkaerő mobilitást és gazdaságfejlesztést ösztönzi. A beruházások az állami úthálózaton valósulnak meg. Az érintett ingatlanok és tulajdonviszonyai ténylegesen csak a tervezés folyamán határozhatóak meg. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül(t) tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A lakott területen belüli útszakaszok esetében a kerékpáros forgalom biztonságos levezetésének lehetősége megvizsgálásra kerül(t). A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak illetve fognak kapni. A beruházás a Baranya Megyei Területfejlesztési programba illeszkedik. A felújításra kerülő útszakaszok listája a megyei önkormányzattal egyeztetésre, jóváhagyatásra került. A Pályázó szervezeti formájából, továbbá szakértői és intézményi hátteréből adódóan, a projekt pénzügyi fenntarthatósága, illetve a megvalósított tevékenység hosszú távú (5 éves) működtetése és fenntartása biztosított. A projekt műszaki tartalma úgy kerül kialakításra, megtervezésre, hogy javítson a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságán. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre, illetve kerül megvalósításra. A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, valamint elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A felújításra kerülő útszakaszok listája a megyei önkormányzattal egyeztetésre, jóváhagyatásra került. A felújítandó útszakaszok 11 db települést érintenek. A felhívás 3.4.1.1/7. pontjában rögzítettek alapján, a releváns útszakaszokra vonatkozóan közúti biztonsági audit fog elvégzésre kerülni, amely ajánlásai és megállapításai a tervek elkészítésekor figyelembevételre fognak kerülni. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs. A tervezésekor figyelembevételre fognak kerülni az egyetemes tervezés elvei, azaz a nők és férfiak igényei, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényei. Az 58102 j. Aranyosgadány bekötőút (1+786 - 3+870 kmsz) felújítása 2 db autóbuszöböl létesítése miatt engedélyköteles tevékenység. Terület specifikus rész az értékelési szempontok alapján: - A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei ITP-ben nevesített stratégiai célok teljesüléséhez.: Több mint 5 intézkedéséhez illeszkedik. A megvalósítás hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez, megteremti a tartós növekedésre képes gazdaságot, a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrást. Szolgálja a társadalmi felzárkóztatást, az elérhetőséget, a munkaerő mobilitás ösztönzését és a munkábaállást. - A megvalósítási helyszínekkel érintett települések összesített lakosságszáma (fő): A megvalósítással érintett 11 település összesített - A beruházás részeként kerékpárosbarát útvonal nem kerül kialakításra.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067