Baranya.hu

Két keréken a Bólyi Ipari Parkba

96 531 633 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Két keréken a Bólyi Ipari Parkba

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Bóly

Megítélt összeg: 96 531 633 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 96 531 633 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt célja a meglévő bólyi kerékpár-útvonal bővítése, a meglévő kerékpárhálózatnak a továbbfejlesztése, a meglévő kerékpárút folytatásaként, a tervezett kerékpárosbarát fejlesztés elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását; annak érdekében, hogy a Bólyi Ipari Park területe kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé váljon, vagyis lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra - illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés d) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez.

A beruházás által 25 vállalkozás válik kerékpáron biztonságosan megközelíthetővé, kerékpárúton számos közszolgáltatás érhető el.

A projekt keretében egy új 2*1 haladósávos kerékpárút kerül kiépítésre a meglévő kerékpárút folytatásaként.

A tervezett nyomvonal a Rákóczi u. kerékpárút végéhez csatlakozóan a Vendel kápolnától keletre a Malom mögötti területen áthaladva a Töttösi út (5704 számú út) keleti oldalán, az árok nyomvonalán kerül kialakításra, csatlakozási lehetőséget biztosítva az üvegházak, fóliák, fűszer- és tejfeldolgozó üzem felé, valamint az új Montenuovo utca 24 kialakítandó telkéhez, valamint az ipari park elérése érdekében, az ipari park I, -II, -III, -IV utakhoz.

Az 5704 számú út átlagos napi forgalma 2217 egységjármű/nap, így a műszaki megoldás támogatható a felhívás értelmében. Az új kerékpárút nyomvonala az 5703 számú utat (Nyárádi utca) keresztezi, biztosítva a Malomban működő CBA üzlet biztonságos elérhetőségét.

A kerékpárút tervezett hossza 1227,94 méter, azonban a közút, a kiépített kapubejárók keresztezése miatt a ténylegesen megépítendő pályaszerkezet ennél rövidebb lesz.

 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA